Je vám nad 50 let a nemůžete sehnat práci? Čtěte, co s tím

Zatímco na konci roku 2000 tvořili lidé nad 50 let 16,2 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání, o sedm let později to bylo už 30,6 %. Loni se na celkové nezaměstnanosti podíleli 27,2 %. Tato skupina klientů Úřadu práce ČR (ÚP ČR) patří mezi ty, které jsou nejvíce ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. ÚP ČR jim proto věnuje zvýšenou péči.

660

Česká populace, stejně jako ta evropská, stárne. Tak jako se zlepšuje lékařská péče, zvyšuje se i doba dožití a věková hranice pro řádný odchod do důchodu se prodlužuje. Lidé nad 50 let jsou nedílnou součástí celkového pracovního trhu. V budoucnu budou patřit mezi klíčové hráče. Přesto jejich počet v řadách uchazečů o zaměstnání roste. „Zčásti jsou na vině předsudky a obavy zaměstnavatelů, že se starší ročníky hůře učí novým věcem, adaptují se na změny, jsou pomalejší a nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem. Zčásti se na tomto vnímání ale podílí samotní uchazeči. Trpí pocity méněcennosti, nevěří si, nedokáží se přizpůsobit a opomíjejí celoživotní vzdělávání. Přitom právě oni mohou vnést do firmy tolik potřebné zkušenosti, zodpovědnost, loajalitu a ve spojení s mladšími kolegy vytvořit velmi výkonný pracovní tandem," upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

Úřad práce ČR podporuje zaměstnávání lidí v předdůchodovém věku prostřednictvím klasických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se například o rekvalifikace, podporu veřejně prospěšných prací, individuální poradenství nebo příspěvky na zřízení a provoz společensky účelných pracovních míst (SÚPM). Zejména posledně jmenovaný nástroj sklízí velké úspěchy. Mimo jiné i proto, že se měsíční příspěvek pro zaměstnavatele, který přijme uchazeče ve věku nad 55 let, může vyšplhat až na 24 tisíc. Kč. Stejně jako v případě nezaměstnaných do 30 let (u ostatních uchazečů o zaměstnání je to max. 15 tis. Kč).

ÚP ČR také realizuje po celé republice řadu regionálních individuálních projektů (RIP) financovaných z národních i evropských peněz. Jejich cílem je komplexně řešit situaci této skupiny uchazečů. „Mezi zaměstnavateli stále přetrvává představa, že pojmy „flexibilní a dynamický" jsou zásadně spojeny jen s mladší generací. Naše projekty zacílené na lidi od 45 let a výše jsou proto potřebné a z 90 % i úspěšné," shrnuje ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích Petr Klimpl.

„Lidé starší 50 let mají velké životní a pracovní zkušenosti, mají stále co nabídnout a je velmi důležité je neustále motivovat a aktivně podporovat k nalezení vhodného uplatnění. Naší snahou je, aby uchazeči získali komplexní přípravu k tomu, aby byli schopni se přizpůsobit novým požadavkům na trhu práce," doplňuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Hradci Králové Martin Horák.

RIP „Zkušenosti jsou výhodou"

V Pardubickém kraji běží od 1. 12. 2011 program určený lidem nad 50 let, kteří jsou v evidenci ÚP ČR minimálně 5 měsíců. Jeho podstatou je v případě uchazečů proškolení, obnovení nebo doplnění jejich znalostí a dovedností. Úřad jim poskytuje odborné poradenství a pomoc při hledání nové práce či nástupu do zaměstnání. V případě zaměstnavatelů se pak snaží motivovat je k přijetí starších lidí, a to formou finančního příspěvku. Měsíčně tak může taková firma dostat až 24 000 Kč, a to po dobu 12 měsíců. Dohromady je na projekt k dispozici 21 614 200 Kč. Dosud do něj vstoupilo 192 zájemců, což je 100 % plánovaného počtu účastníků. Celkem 81 z nich už získalo novou práci. Celkem 54 zaměstnavatelů čerpalo dotace na podporu pracovních míst a 23 firem dokonce přijalo účastníky projektu bez dotace na pracovní místo. Realizace programu potrvá do 30. 6. 2014.

Mezi ty, kteří našli díky projektu novou práci, patří i Jiří Plecháček: „Tím, že jsem začal chodit na projektové akce, jako vzdělávání a kurzy na počítači, jsem zjistil, že podobně jako já, je na tom řada mých vrstevníků. Těm, co hledají zaměstnání, bych chtěl vzkázat, ať to nevzdávají. Ať se obrátí na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR. Třeba tam mají taky program pro naši generaci".

„Jedním z důvodu, proč jsme se rozhodli přijmout staršího pracovníka, byla finanční podpora. Zatím na tom nejsme tak, abychom mohli plně zaplatit člověka. Ale zároveň potřebujeme někoho do provozu. Lidé nad 50 let jsou stejně dobří, jako ti mladší. A v některých případech mají dokonce ještě větší chuť pracovat než jejich mladší kolegové," popisuje své zkušenosti majitel firmy Jakrastav, v níž pan Plecháček pracuje.

Projekt „Zkušenosti jsou výhodou" se rozběhne v květnu 2014 také ve Zlínském kraji, kde potrvá do 31. 7. 2015. V tomto regionu bude určen pro minimálně 350 uchazečů už od 45 let a celkem na něj bude mít tamní krajská pobočka ÚP ČR k dispozici 38 222 900 Kč.

RIP „Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji"

V lednu 2014 se rozběhl další program v Pardubickém kraji určený uchazečům nad 50 let, kteří jsou v evidenci ÚP ČR minimálně 4 měsíce. Celkem do něj může vstoupit 400 lidí a ÚP ČR finančně podpoří 180 pracovních míst. Zároveň umožní realizaci až 150 rekvalifikačních kurzů podle potřeb zaměstnavatelů v regionu a také aktuálních požadavků tamního trhu práce. V rámci projektu bude probíhat také individuální poradenství. Na program je vyčleněno 48 323 000 Kč.

RIP „Třetí kariéra"

Více než rok funguje v kraji Vysočina projekt, v jehož rámci už dostalo více než 70 klientů nad 50 let možnost rekvalifikovat se a změnit tak dosavadní profesi. Krajská pobočka (KrP) ÚP ČR v Jihlavě provozuje program společně s organizací Via Alta. Projekt poběží do konce roku 2015. Z ESF na něj šlo prostřednictvím OP LZZ téměř 20 milionů korun.

Celý program je postaven na individuálním přístupu ke klientům. Na základě osobních pohovorů dostanou nabídku vhodného rekvalifikačního kurzu. A výběr je vskutku široký. Od obecných počítačových dovedností, přes obsluhu vysokozdvižných vozíků, kuchařské kurzy, péči o zeleň až po specializované kurzy pro svářeče, webdesignery nebo účetní. Aby mohli účastníci získané znalosti uplatnit, počítá program i s potenciálními zaměstnavateli. K dispozici jsou prostředky na podporu až stovky SÚPM. Ta jsou dotována 9 000 Kč na osobu a měsíc s délkou čerpání maximálně půl roku. Další pracovní místa díky projektu ještě vzniknou. Padesát úspěšných absolventů získá nové pracovní místo, podpořené měsíční částkou až 14 000 Kč na osobu, a to po dobu maximálně 8 měsíců.

Programem prošla také Marie Dvořáková. Na ÚP ČR přišla poprvé ve svých 55 letech. Byla to pro ni obrovská změna. „Přechod z extrému do extrému - nedostatek času a získání spousty volného času, který jsem nedokázala smysluplně využít. ÚP ČR mi pomohl. V projektu jsem poznala nové lidi. Absolvovala jsem dva rekvalifikační kurzy a získala nové vědomosti, zkušenosti, sebevědomí i zážitky."

„Zaměstnavatelům, kteří váhají, bych doporučil, aby nechali předsudky stranou a využili této možnosti. Lidé nad 50 let mají oproti mladším generacím jisté výhody – vzhledem k tomu, že nemají malé děti, mohou trávit na pracovišti více času, jsou ochotni pracovat, získali za celou svoji kariéru mnoho zkušeností a také si toho, že mají práci, mnohem více váží," vypočítává plusy, které jeho firmě přináší dříve narození zaměstnanci, Martin Mahel.

„Tím, že společně ukážeme zaměstnavatelům, že chceme a umíme pracovat, můžeme změnit pohled na celou skupinu lidí nad 50 let," doplňuje Lenka Köllnerová, která také získala díky projektu novou práci.

RIP „Klíčové kompetence v Královéhradeckém kraji"

Program, který se v tomto regionu rozběhl 17. 2. 2014 a potrvá do 31. 7. 2015, je určen výhradně lidem nad 50 let, kteří mají minimálně výuční list a jsou evidovaní na ÚP ČR v Královéhradeckém kraji. Účastníci absolvují poradenský blok, případnou rekvalifikaci a v případě, že uspějí, nabídne jim úřad práci v rámci podpořeného pracovního místa. Po celou dobu účasti v projektu budou mít lidé k dispozici poradenské a popř. i asistenční služby a mohou využívat i další výhody. Celkem jím projde 180 klientů. Rozpočet programu činí 17 431 940 Kč. Na jednoho uchazeče tak vychází vyšší částka, než u běžných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Díky kombinaci poradenství, rekvalifikací a finanční podpoře je však účinnost podstatně vyšší. V současné době probíhá výběr uchazečů do projektu.

RIP „Dobrá práce v Jihočeském kraji II"

V období od 2. 9. 2013 do 31. 8. 2015 probíhá program určený až pro tisícovku klientů z řad uchazečů (případně zájemců) o zaměstnání starších 45 let, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než 5 měsíců. Zvýšené pozornosti se dostává lidem nad 55 roků. Účastníci absolvují rekvalifikace, jejichž složení vychází z požadavků zaměstnavatelů a zároveň bude odpovídat i schopnostem konkrétních uchazečů. Projekt se zaměřuje také na „měkké" a praktické IT dovednosti. Celkový rozpočet je 47 mil. Kč.

RIP „Začínáme po 50"

V rámci tohoto projektu, který běží od 1. 2. 2012 a potrvá do 31. 1. 2015, podpořila Krajská pobočka ÚP ČR v Příbrami už 508 klientů. Celkem 109 z nich našlo novou práci, 47 účastníků nastoupilo u 43 zaměstnavatelů v rámci nově vytvořených míst, na která přispěl ÚP ČR a 1 člověk začal podnikat. Program je zaměřen nejen na vytváření a mzdovou podporu nových pracovních míst, ale i na individuální přístup ke klientům a poradenství při hledání zaměstnání, zvyšování všeobecných kvalifikačních znalostí a dovedností uchazečů s důrazem na informační a komunikační technologie. Rozpočet projektu je 33 133 608 Kč. Většinu částky tvoří evropské peníze. V současné době je vyčerpáno cca 52 % prostředků.

„Lidem nad 50 let bych vzkázala, aby se snažili překonat zklamání nad problémovým hledáním zaměstnání v tomto věku. Chce to sebrat síly i rozum a uvědomit si, co se člověk za všechna léta naučil a že jeho zkušenosti jsou cenné a mohou být zaměstnavateli ku prospěchu. A také neustrnout a i v tomto věku se učit nové věci, hlavně v oblasti IT, protože jinak je cena člověka na trhu práce malá," vzkazuje svým vrstevníkům Jana Jarošová, která poté, co program absolvovala, získala zaměstnání.

„Přijal jsem do pracovního poměru dva účastníky tohoto programu, protože jsem předpokládal, že se bude jednat o spolehlivé a zkušené lidi. Na druhou stranu ale nebudu skrývat, že zajímavá byla i výše dotace na mzdy, kterou můžete v projektu získat," uvádí Václav Mašek ze společnosti MAVO s. r. o.

RIP „45 plus v Jihomoravském kraji"

V době podání žádosti o finanční podporu – v červenci 2013 - bylo v evidenci KrP ÚP ČR v Jihomoravském kraji 17 904 osob nad 45 let. A právě oni jsou cílovou skupinou tohoto projektu. Další podmínkou pro zařazení zájemce do programu je evidence na ÚP ČR delší než 5 měsíců. Od doby jeho spuštění jím prošlo 274 lidí. Novou práci získalo celkem 65 osob, z toho 42 jich bylo starších 50 let. Celkem má úřad v rámci projektu k dispozici 30 475 680 Kč. Realizace projektu začala 1. 9. 2012 a potrvá do 31. 8. 2015.

„V zaměstnávání lidí nad 50 let často brání negativní postoj okolí, ale i jich samotných. Podceňují se, jako důvod nulové šance na novou práci uvádějí třeba rodinné, zdravotní nebo osobní důvody. Neumí se tzv. prodat. Proto jsou podobné aktivity, díky kterým si mohou zvednout sebevědomí a stoupnout v ceně u zaměstnavatelů, tak strašně důležité," zdůrazňuje Josef Bürger, pověřený řízením KrP ÚP ČR v Brně.

„Každý zaměstnavatel by si měl uvědomit, že právě tato věková skupina pracovníků má obrovské zkušenosti, jsou samostatní a skutečně mají chuť na sobě pracovat. Potřebují jen dostat šanci. Vyplatí se při výběru zaměstnanců neřídit se jen tím, jak uchazeč vypadá a kolik mu je let, ale dát si tu námahu a posoudit jeho zkušenosti a ochotu dát své práci něco navíc," radí Pavla Slámová, provozní ředitelka JAR Management s.r.o., která má se zaměstnáváním lidí nad 50 pozitivní zkušenost.

RIP „Využijme zkušeností v Plzeňském kraji"

Projekt je zaměřen na uchazeče a zájemce o zaměstnání nad 45 let. V jeho rámci probíhají motivační a rekvalifikační kurzy, účastníci mohou využít poradenských služeb či služeb osobního asistenta, mohou si nechat udělat pracovní diagnostiku, aby věděli, která profese je pro ně nejvhodnější. ÚP ČR jim nabízí dále například příspěvky na jízdné, stravné nebo na pracovní oděvy. „V projektu pracuje odborný pracovník, který dochází na výběrové schůzky, do kontaktních kanceláří a na aktivity projektu. Komunikuje s klienty, zjišťuje jejich potřeby a zpětnou vazbu pro účely kontroly plnění," popisuje praxi ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni Zdeněk Novotný.

Do programu, který začal 15. 9. 2011 a potrvá do 14. 9. 2014, zatím vstoupilo 427 lidí, 95 z nich už získalo zaměstnání. Konečný rozpočet činí 21 226 000 Kč. „ÚP ČR mi pomohl především zařazením do projektu, který mne nově nastartoval. Svým vrstevníkům bych chtěla vzkázat, aby se nevzdávali, byli aktivní a snažili se najít podobný program," říká bývalá uchazečka Dana Blažková.

„Dal jsem přednost zkušenostem. Ostatním váhajícím zaměstnavatelům jen doporučuji nebát se přijímat starší a zkušené pracovníky, vyplácí se to. Jsem velmi spokojen," shrnuje zástupce společnosti TIOS plus, s.r.o.

RIP „Zkušenosti pro Prahu"

Také v hlavním městě se zaměřuje ÚP ČR na klienty starší 50 let. A to v rámci projektu určeného 200 pražským uchazečům o zaměstnání s evidencí na ÚP ČR delší než pět měsíců. Jejich atraktivitu na trhu práce zvyšují cílené vzdělávací aktivity, včetně „na míru šitých" profesních rekvalifikací a poradenství. Důležitou roli hraje i podpora motivace samotných účastníků projektu při vstupu do projektu, včetně pracovní diagnostiky. V rámci programu, který běží od 1. 9. 2012 a skončí na konci srpna 2015, mohou firmy získat příspěvky na mzdy pro přijaté účastníky, a to až po dobu jednoho roku. V současné době jím prochází téměř stovka lidí. Celkový rozpočet činí 28 169 940 Kč.

RIP „Nový začátek"

Projekt se právě rozbíhá v Moravskoslezském kraji a vstoupit do něj mohou lidé, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než půl roku, včetně uchazečů nad 50 let. Program reaguje na aktuální situaci na trhu práce v tomto regionu a nabízí účastníkům celou škálu aktivit - od motivačních, školících a poradenských až po zprostředkování zaměstnání a podporu pracovních míst. Významnou součástí je tzv. Labour pool, jehož cílem je zvýšení praktických dovedností a získání/obnovení pracovních návyků. Jedná se o inovativní nástroj, který ÚP ČR v tomto projektu pilotně ověří. Labour pool funguje jako nabídková agentura práce, která přijme do pracovního poměru na dobu určitou až 120 obtížně umístitelných uchazečů. Na program, který poběží do 31. 8. 2015, je vyčleněno 80 301 000 Kč.

RIP „Znovu do práce II ve Zlínském kraji

Projekt začal v květnu 2013 a potrvá do konce letošního roku. Je určen lidem, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než 5 měsíců. Celkový rozpočet činí 36 358 600 Kč. Od jeho spuštění do něj vstoupilo 505 osob, z nichž 124 tvoří klienti nad 50 let. Celkem 29 z nich získalo novou práci.

Generační tandem – podpora generační výměny

Od 1. 3. 2014 se rozběhly ve Středočeském, Karlovarském a Olomouckém kraji zcela nové projekty zaměřené na zajištění generační výměny a podporu mezigenerační solidarity na trhu práce. Jejich podstatou je společné sdílení pracovního místa. V praxi to znamená, že u jednoho zaměstnavatele bude na jedné pozici pracovat stávající zaměstnanec, kterému vznikne během následujících maximálně 18 měsíců nárok na řádný odchod do starobního důchodu a zároveň zaměstnanec mladší 30 let nebo rodič po rodičovské dovolené z řad uchazečů o zaměstnání a s evidencí na ÚP ČR. Firma tak získá v jednom jak zkušenosti, tak i mladický elán. Starší pracovníci budou zároveň fungovat jako mentoři a zaučí své mladší kolegy. Projekty poběží do 31. 10. 2015. Celkem by do nich mělo vstoupit minimálně 111 lidí v předdůchodovém věku (stávající zaměstnanci u zaměstnavatele) a 111 mladých uchazečů o zaměstnání (v rámci nově vytvořených SÚPM). Příspěvek v max. výši 24 000 Kč může zaměstnavatel dostávat od ÚP ČR po dobu 6 – 12 měsíců. „Podpora je poskytována na pracovní místa, nelze tedy odhadnout, kolik zaměstnavatelů se do projektů nakonec přihlásí. Předpokládáme však, že v konečném počtu bude možné podpořit až 150 generačních tandemů, tedy zhruba 300 osob. Projekty v tuto chvíli poběží jako pilotní ověření tohoto konceptu v praxi," vysvětluje náměstek generální ředitelky ÚP ČR pro zaměstnanost Jiří Král.

„Musíme si uvědomit, že lidé nad 50 let toho umí mnohem víc, jen jim k tomu musíme dát šanci. Například mají znalosti a schopnosti, které získali vlastně mimochodem, třeba při volnočasových aktivitách. A i ty je možné využít při rozhodování o tom, co dál," uzavírá generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky