Hospodářská komora oceňuje snížení nákladů pro odběratele elektřiny, ale žádá více

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) vítá výsledek včerejšího jednání vlády z pohledu snížení finanční zátěže pro odběratele elektřiny. Oceňujeme snahu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o urychlené řešení nepříznivé situace a také neodkladné projednání malé novely zákona o podporovaných zdrojích energie Vládou ČR.

660

Plně vítáme a akceptujeme zastavení podpory nových instalací obnovitelných zdrojů energie uvedených do provozu po 1. 1. 2014. Nicméně opakovaně prosazujeme nižší příspěvek na hrazení nákladů na podporu obnovitelných zdrojů, který v současnosti reálně ohrožuje konkurenceschopnost všech podniků v České republice, zejména podnikatelů s vysokou spotřebou elektrické energie, stejně jako koupěschopnost široké veřejnosti.

Maximální výši poplatku hrazeného odběrateli schválila Vláda ČR na úrovni 495 Kč/MWh. „Takto nastavený systém zastropování výše poplatku sice odpovídá dotaci ze státního rozpočtu ve výši 11,7 mld. Kč navýšenou o další 4 mld. Kč, nicméně je třeba hledat další zdroje financování nákladů na obnovitelné zdroje tak, aby výše příspěvků jednotlivých odběratelů byla maximálně v námi požadované výši na úrovni roku 2012, tedy 419,- Kč/MWh. To je nejen pro naše členy z pohledu zachování konkurenceschopnosti zcela zásadní," uvedl viceprezident HK ČR Pavel Bartoš.

HK ČR z těchto důvodů vyzývá nejen MPO, ale také Vládu ČR, aby hledala další možné zdroje financování příspěvku na obnovitelné zdroje energie, aby byl tento snížen na úroveň 419,- Kč/MWh. Výše uvedené považujeme za klíčové pro podporu průmyslu. V některých případech se totiž jedná o holou existenci podniků. Zároveň jde o základní předpoklad pro zastavení poklesu ekonomiky i propouštění zaměstnanců a zvýšení koupěschopnosti obyvatel.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky