Domácnosti prudce bankrotují. Víc než firmy!

Za první půlrok soudy vyhlásily osobní bankroty u 5299 osob, což je o 2667 případů více než ve stejném období loňského roku. Jak v pátek informovala společnost CCB – Czech Credit Bureau (CCB), meziročně se tak počet osobních bankrotů zvýšil o 101 procent.

660

Osobní bankroty se v červnu meziměsíčně zvýšily o téměř 18 procent. Počet podaných návrhů na osobní bankrot dosáhl v červnu 1569, což je o 141 návrhů více než v květnu a o 833 návrhů více než v červnu roku 2010. V roce 2011 bylo až dosud podáno 7491 návrhů na osobní bankrot, ve stejném období loňského roku to bylo pouze 3731 případů. Za první půlrok soudy vyhlásily osobní bankroty u 5299 osob, což je o 2 667 případů více než ve stejném období loňského roku. Meziročně se tak počet osobních bankrotů zvýšil o 101 procent.

Nejvíce osobních bankrotů soudy v červnu vyhlásily v Ústeckém kraji (158 případů, tj. 16 procent z celkového počtu) a dále v Moravskoslezském kraji (147 případů, tj. 15 procent z celku). Nejmenší počet vykázal kraj Vysočina (19 případů, tj. dvě procenta z celku) a Zlínský kraj (25 případů).

Za šest měsíců letošního roku bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (833 případů) a v Ústeckém kraji (822 případů). Nejmenším počtem se může pochlubit kraj Vysočina (99 případů) a kraj Pardubický (165 případů).

V Praze bylo za první pololetí letošního roku vykázáno nejméně osobních bankrotů v přepočtu na 10 000 obyvatel, a to 1,4. Nízkou hodnotu měl také kraj Vysočina (1,9 osobních bankrotů na 10 000 obyvatel). Nejhůře dopadl kraj Karlovarský, ve kterém připadlo na 10 000 obyvatel 11,1 osobních bankrotů. O něco málo lepší výsledek vykázal pak kraj Ústecký s 9,8 osobními bankroty na 10 000 obyvatel.
 
V červnu soudy vyhlásily 235 firemních bankrotů a současně bylo podáno 558 návrhů na firemní bankrot. Za prvních šest měsíců soudy vyhlásily celkem 1174 firemních bankrotů.
 
„Letos v červnu byl poprvé od roku 2008 počet bankrotů právnických osob nižší než počet bankrotů fyzických osob podnikatelů – i když nepatrně,“ řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau.
 
Zhruba polovina firemních bankrotů se týkala právnických osob (117 případů) a polovina fyzických osob podnikatelů (118 případů). Meziměsíční růst počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů (o čtvrtinu) byl dokonce vyšší než v případě osobních bankrotů. Počet bankrotů právnických osob byl v červnu ve srovnání s květnem o 14 případů nižší.

Za prvních šest měsíců soudy vyhlásily 1174 firemních bankrotů, z toho necelých 60 procent tvořily bankroty právnických osob (694 případů) a zbytek pak bankroty fyzických osob podnikatelů (480 případů). Celkově se počet bankrotů v prvním pololetí 2011 ve srovnání se stejným období předchozího roku zvýšil o 39 procent.
 
„V případě bankrotů právnických osob došlo meziročně dokonce k mírnému poklesu, zato počet bankrotů fyzických osob podnikatelů byl v prvním pololetí 2011 více než trojnásobný ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Avšak počet bankrotů vyhlášených v jednom měsíci s mírnými výkyvy nepřetržitě roste od července loňského roku, a to především v důsledku rychlého zvyšování počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů,“ dodala Kameníčková.

Počet návrhů na firemní bankrot se v červnu ve srovnání s květnovými údaji zvýšil u obou forem podnikání. Celkem to bylo o 33 návrhů více než v předchozím měsíci, z toho se právnických osob týkalo 21 případů.

V období leden až červen 2011 bylo podáno 2884 návrhů na firemní bankrot, z toho se 70 procent týkalo právnických osob. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet návrhů na firemní bankrot zvýšil o 800 případů. Zatímco se počet návrhů na bankrot právnických osob meziročně zvýšil pouze o 10 procent, v případě návrhů na bankrot fyzických osob to bylo na více než trojnásobek.
 
Nejvíce firemních bankrotů bylo v červnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (52 případů) a v Praze (36 případů). Naopak nejmenší počet vykázal Karlovarský kraj (čtyři případy) a Vysočina (pět případů).

Za šest měsíců letošního bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v Praze (193 případů) a v Moravskoslezském kraji (189 případů). Nejmenší počet firemních bankrotů vykázal kraj Karlovarský (25 případů) a Vysočina (28 případů). Ve čtyřech krajích se meziročně počet firemních bankrotů snížil. Jde o kraj Vysočina (o čtyři procenta), Pardubický a Jihomoravský (shodně o šest procent) a Praha (o čtyři procenta). Nejvyšší dynamiku vykázaly bankroty firem v Ústeckém kraji (o 159 procent), v Moravskoslezském kraji (o 117 procent) a v kraji Libereckém (o 106 procent).
 
Z hlediska odvětví bylo v červnu vyhlášeno nejvíce bankrotů právnických osob v odvětví obchod (32 případů) a stavebnictví (15 případů). Stejné pořadí platí i pro bankroty za první pololetí letošního roku. Meziročně se ovšem počet bankrotů u odvětví obchod snížil (o sedm procent), zatímco ve stavebnictví se naopak zvýšil (o 16 procent).
 
„Počet bankrotů právnických osob vyhlášených za jeden měsíc mírně klesá. Poměrně rychlou dynamiku však vykazují bankroty fyzických osob podnikatelů, a to zhruba od poloviny loňského roku. Stejná tendence se dá očekávat i v nejbližších měsících. Osobní bankroty, po několika málo výkyvech, pokračují v rostoucí tendenci, která se dá očekávat i po zbývající část letošního roku,“ dodala Kameníčková.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky