Chcete začít podnikat? Na tyto věci nesmíte zapomenout

Počet podnikatelů, tedy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), roste a v letošním roce se dokonce přehoupl přes milion. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Důvody jsou zřejmé, ekonomice se daří, spotřebitelé více utrácejí, a tak vzniká mnoho nových příležitostí k výdělku. Ať už se rozhodnete zahájit podnikání na plný úvazek, nebo takzvaně na vedlejšák, je třeba absolvovat nezbytnou administrativu a plnit další povinnosti vůči úřadům. Na co by neměl novopečený podnikatel zapomenout?

Ilustrační fotografie
reklama

Registrace na příslušných úřadech

Administrativa související se zahájením podnikatelské činnosti je dnes mnohem jednodušší, než tomu bylo dříve. Budoucímu podnikateli na počátku stačí navštívit jakýkoliv živnostenský úřad, kde vyplní takzvaný jednotný registrační formulář. Jeho prostřednictvím lze současně ohlásit živnost a registrovat se k dani z příjmu nebo zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Lze tak vyřídit všechny potřebné i volitelné registrace, jakými dále mohou být například registrace k silniční dani nebo k DPH. Dokladem o živnosti již není živnostenský list jako dříve, nýbrž výpis ze živnostenského rejstříku. První ohlášení živnosti stojí 1 000 Kč, každé další pak 500 Kč. Je proto dobré si na začátku jednorázově nechat zapsat vše, co se vás bude týkat.

Daňové přiznání

Začnete-li podnikat po Novém roce, daňové přiznání se vás bude týkat až napřesrok. Přiznání k dani z příjmů se zpravidla podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Od začátku je ale vhodné pečlivě si evidovat veškeré účtenky a faktury. V první chvíli totiž zřejmě nebudete přesně vědět, zda v budoucnu využijete výdajový paušál, nebo bude výhodnější uplatnit skutečné výdaje. „Přehled o příjmech a výdajích poskytují živnostníkům fakturační aplikace. Kromě vystavování faktur umožňují též ukládat všechny přijaté účtenky a faktury a podnikatel pak přesně ví, zda se mu vyplatí využít paušál, nebo skutečné výdaje,“ vysvětluje Miroslav Říha, ředitel vývoje fakturačního systému iDoklad. „Pokud jsou veškeré daňové doklady v aplikaci uloženy, zpracování daňového přiznání je otázkou několika málo minut. Aplikace poté vygeneruje soubor, který stačí nahrát na daňový portál ministerstva financí,“ dodává Miroslav Říha.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Myslete na to, že od začátku podnikání je nutné platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Výše zálohy se odvíjí od dosaženého zisku v minulém roce. Vždy však musí být placena alespoň minimální záloha, což se týká i prvního roku podnikání. V příštím roce minimální zálohy vzrostou. U sociálního pojištění to bude zvýšení o 199 Kč na 2 388 Kč měsíčně, u zdravotního pojištění se záloha zvýší o 184 Kč na 2 208 Kč. Zálohy se však nemusejí platit v případě samostatné výdělečné činnosti vedlejší, když si například přivyděláváte při zaměstnání nebo během mateřské a rodičovské dovolené. Zdravotní pojištění se v takovém případě doplatí zpětně dle skutečného zisku. Sociální pojištění se nemusí platit vůbec v případě, že se podnikatel se svým hrubým ziskem vejde do stanoveného limitu. Ten se v příštím roce zvyšuje ze 71 950 Kč na 78 476 Kč.

Vztahuje se na vás EET?

Před zahájením podnikání si také ověřte, zda se na vás nevztahuje elektronická evidence tržeb. EET se již týká ubytování, stravování, pohostinství, maloobchodu a velkoobchodu. V příštím roce se možná v rámci třetí a čtvrté vlny povinnost EET rozšíří na dopravu či zemědělství a dále výrobní činnosti, vybraná řemesla nebo služby. Novela zákona o evidenci tržeb přináší rovněž takzvaný zvláštní režim off-line evidence, jenž by měl usnadnit fungování nejmenším podnikatelům. „Zamýšlený off-line režim by však podnikateli paradoxně přinesl více administrativní zátěže. Musel by si například vyzvednout speciální blok účtenek, které bude vystavovat při uskutečnění tržby a za každé kalendářní čtvrtletí podat správci daně o tržbách oznámení,“ popisuje Miroslav Říha. „Ve výsledku se zdá mnohem jednodušší zřídit si jednorázově přístup do webové aplikace EET a vydávat účtenky online z mobilního zařízení,“ dodává.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky