Krize dřímá v každé firmě od počátku. Jak předejít krachu a nastartovat proces změn?

Že je firma na počátku krize, lze vypozorovat z některých příznaků. Ve firmě nefungují procesy, informační toky jsou zamrzlé a zaměstnanci jsou znechuceni. Úskalím je také nesprávný přístup k finančním tokům. Základem řešení krizové situace je zachovat si chladnou hlavu a začít co nejdříve jednat. Řešením proto může být nájemný externí manažer, který problémy vidí z nezaujaté perspektivy.

Ilustrační fotografie

Česká ekonomika je v dobré kondici a počty bankrotů obchodních společností a podnikatelů jsou nejníže za poslední roky. Neznamená to však, že by měl manažer přikládat menší význam různým varovným signálům. Existuje totiž několik základních příznaků, ze kterých lze vypozorovat rodící se problémy. „Jestliže se několik měsíců potýkáte s nízkými prodeji, které zaostávají za plány, rozhodně zbystřete. V takové situaci nelze spoléhat na jednorázové zakázky nebo prodejní akce. Předpokladem prosperity je totiž stabilní tok prodejů,“ vysvětluje Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež pomáhá malým a středním podnikům. S tím souvisí též úbytek zákazníků. Pokud se současně nedaří získávat zákazníky nové, znamená to, že vás zřejmě čeká propad tržeb, nižší zisk a problémy s cash flow. „Získávání nových zákazníků bývá zpravidla mnohem těžší než udržení těch stávajících. Zaměřte se proto též na důvody, proč jsou vám dlouhodobí zákazníci věrní. Vedle zjištění problémů totiž potřebujete znát i své silné stránky, což vám umožní lépe nastavit novou marketingovou strategii,“ dodává Jiří Jemelka.

Do cash flow se přitom nepromítají pouze nižší prodeje a úbytek zákazníků. Manažeři mohou chybovat také nesprávným přístupem k řízení byznysu. „Z praxe známe příklady firem, jejichž majitelé byli skvělými odborníky v daném oboru a měli výborný produkt, ale špatný přístup k řízení financí nakonec firmě zlomil vaz. Často jde o nedůsledné vymáhání nezaplacených faktur v kombinaci s drahým financováním rozvoje podnikání,“ uvádí Petr Vencálek ze společnosti Bez Banky, která poskytuje úvěry pro malé a střední firmy. Nepříjemný vývoj ve firmě samozřejmě pomůže odvrátit rychlá finanční injekce. Nebankovní úvěry lze čerpat v řádu dní, a tak je možné jednat okamžitě. Podle Petra Vencálka by se však firma měla primárně soustředit na různé obchodní příležitosti, které jí mohou zajistit mimořádný zisk nad rámec plánu. „Firmy se často setkávají se zajímavými obchodními či investičními příležitostmi, ale cash flow jim v danou chvíli neumožňuje je využít. Rychlým úvěrem je ale možné okamžitě reagovat například na výraznou slevu materiálu nebo získat zakázku, kde je třeba okamžitě složit jistotu,“ dodává Petr Vencálek s tím, že takový dodatečný zisk může posloužit jako rezerva a eventuální krizový vývoj v budoucnu eliminovat.

Nesrovnalosti ve fungování firmy lze rovněž velmi dobře poznat na náladě zaměstnanců, kteří potíže často vycítí mnohem dříve, než se jim začne opožďovat výplata nebo omezovat odměny a benefity. Majitelé firem mnohdy mají naprosto přesnou představu, jak by firma měla vypadat a fungovat, a tak vyvíjejí velký tlak, aby bylo vše přesně podle jejich představ. To může být po určité době pro zaměstnance demotivující. „Problém je, že na trhu se odehrává jeden příběh, na poradách se odehrává druhý příběh, v hlavě majitele se odehrává třetí příběh, na obchodním oddělení se odehrává čtvrtý příběh a ve výrobě se odehrává pátý příběh. Všechny tyto příběhy si žijí vlastním životem, což firmu postupně dostává do problémů, které mohou vyvrcholit fatálním koncem,“ varuje Martin Haluzík, nájemný manažer CSO, CEO. Základem řešení krize v podniku je zachovat chladnou hlavu a začít co nejdříve jednat bez emocí. Krizi ve firmě se dá předejít též včasnou restrukturalizací společnosti svěřenou externímu odborníkovi. „Krize dřímá v každé firmě od jejího založení. Pokud již firma potřebuje krizového manažera, může už jít pouze o eliminaci ztrát. Roste proto úloha takzvaných interim manažerů, které si podniky najímají kvůli restrukturalizaci a řízení změn,“ dodává Martin Haluzík.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky