Důchody rozvířily debatu u Jílkové. Někteří senioři berou méně než 9 tisíc. To je nehorázné!

Ve čtvrtek se řešily v pořadu Máte slovo Michaely Jílkové důchody a důchodová reforma. Vláda v demisi chce totiž důchodcům zařídit téměř tisícové navýšení penzí plus další navyšování starobních důchodů osobám, které dosáhly věku 85 let. Argumentuje rostoucí ekonomikou a právem důchodců se na ní podílet. Je však takový přístup z hlediska budoucnosti zodpovědný?

Michaela Jílková v pořadu Máte slovo
reklama

O tom diskutovali bývalý ředitel domova pro seniory a poslanec Petr Pávek (STAN), předsedkyně poslaneckého výboru pro sociální politiku Radka Maxová (Hnutí ANO), místopředseda českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek, viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková, ředitel organizace Źivot 90 Jan Lorman a pracující důchodce z Prahy Jan Brodský.

Jílková začala otázkou na pana poslance Pávka, který tvrdí, že současný důchodový systém je dluhovou pastí pro veřejné rozpočty, zda si tedy myslí, že příští důchodci budou muset živořit. Pávek odpověděl, že by rád prosadil důchodovou reformu, o níž se mluví už 25 let, ale že je třeba zohlednit příjmovou stránku věci, a že ve státním rozpočtu chybí prostředky. Do toho vstupuje Jílková a vysvětluje, že se na ze státního rozpočtu vyplácí na důchodech 404 mld. Kč.

Pan Lorman se obrací na Pávka, že má jedinečnou příležitost udělat to, o čem se dlouho mluví, ale skutek utekl. A tím je důchodová reforma. Pan Samek k tomu dodává, že oněch 404 mld. Kč vyplacených na důchodech se vrací na vnitřní trh, a tudíž nejsou promrhané. 

Paní prezidentka Pálková vysvětluje, že současný systém důchodového pojištění je založen na principu dle jejích slov průtokového ohřívače. Každý, kdo přispívá do důchodového systému, má svůj podíl na vyplácení dnešních důchodů. Povinní pojištěnci si totiž nespoří, ale živí současné důchodce. V diskuzi zmiňuje, že je potřeba provést důchodovou reformu, která nebude založená na stávajícím průběžném systému, neboť se vzhledem k novodobému demografickému vývoji pravděpodobně nenarodí noví poplatníci, kteří by přispívali na důchody budoucím důchodcům.

V závěru svých slov kritizuje Pálková politickou reprezentaci, která namísto, aby tuto situaci řešila, nic nedělá a pouze populisticky přidává. 

Slovo získává pan Brodský, který kritizuje navrhovaný systém zvýhodňující méně produktivní důchodce. Jílková má otázku na paní předsedkyni Maxovou, odkud se vezmou prostředky na navýšení důchodů, když pan premiér v demisi řekl, že to zatíží státní rozpočet o 34 mld. Kč navíc. Ta na to odpovídá, že díky zvýšení průměrné a minimální mzdy, jakož i nástupních mezd a platů, v souvislosti s expandující ekonomikou znamená zároveň i vyšší odvody na sociálním pojistném. Dále zdůrazňuje zájmy důchodců, kteří začali pobírat starobní důchod v době, kdy byly nízké příjmy, a tudíž dnes berou nízký důchod. Maxová chce vyrovnat jejich životní úroveň se současnými důchodci, a tím pádem také zvýšit jejich kupní sílu. 

Na otázku, kde stát vezme na zvýšení důchodů, odpovídá Maxová, že z fondu národního majetku, v němž je 21 mld. Kč. Poslanec Pávek však oponuje, že je takový přístup nezodpovědný, protože ekonomika nebude expandovat navždy, a tudíž je třeba se připravit na případnou recesi.

Ke slovu se dostává docent Potůček, který tvrdí, že pokud výdaje na důchodový systém ve vztahu k HDP činí málo, tak Česká republika bohatne, a proto je nespravedlivé, aby se na něm podíleli důchodci minimálně. 

Do diskuze vstupuje pan Lorman, který kritizuje nízké důchody, zejména žen, vzhledem k tomu, že minimální mzda dnes činí už 12 tisíc korun. Jílková vysvětluje, že existují důchodci, kteří berou méně než 9 tisíc, což je nehorázné. 

Pan poslanec Pávek a paní prezidentka Pálková opět vysvětlují princip průběžného systému, kdy současní pracující platí důchody svým rodičům a prarodičům, přičemž jejich děti budou zase platit jim, až dosáhnou na důchod. Samek na to zmiňuje možnost penzijního připojištění spočívajícího ve třetím pilíři. Základní pilíř je dle Samka založen na solidaritě.

Slovo získává pan Brodský, který chce, aby se výše důchodů odvíjela od zásluhovosti, což koncept důchodové reformy, který navrhuje současná vláda v demisi, nedělá. Brodský se vymezuje proti zvýhodňování důchodců s menší zásluhovostí.

Občan z publika Ivo Pata tvrdí, že starobní důchody jsou dividendy investic do výchovy dětí, ale že ve výsledku bezdětní dostanou ze základního důchodového pilíře pětkrát víc, než tam vloží. Podle názoru pana Paty se mají řešit především děti, nikoli peníze.

Jílková se ptá, proč se dnes nezohledňuje, jakého jsou žadatelé o starobní důchod pohlaví, a zda vychovaly děti. Samek jí na to odpovídá požadavkem rovnoprávnosti, aby ženy mohly budovat kariéru, a aby se muži zapojovali do péče o dítě.

Lorman vysvětluje problémy žen, které obětovaly celý svůj život péči o děti, protože se to po nich dříve požadovaly, a teď živoří s nízkým důchodem, který je mnohdy nutí žít v nešťastném manželství, protože v případě rozvodu jim hrozí bezdomovectví.

Prostor dostávají lidé z publika. Pán z publika zmiňuje, že je diskuze ostudná, neboť se zde polemizuje o pár stovkách pro důchodce, když zde máme multimilionáře a rentiéry. Jílková však vysvětluje, že jsou všichni pro navýšení důchodů, ale že se řeší, kde na to vzít peníze. 

Pálková na to reaguje, že taková slova pouze zbytečně šíří závist a nenávist ve společnosti, a že ti multimilionáři se k majetku museli dopracovat. 

Pán z publika Miroslav Skalický je pracující důchodce z Želetavy a ptá se, zda si politici uvědomují, kolik je v ČR lidí, kterým byl odepřen nárok na starobní důchod. Kritizuje systém, který podmiňuje nárok na starobní důchod odpracovanými lety.

Mikrofon získává pán, který žil celý život v Kanadě, kde je systém založený na pěti pilířích, z nichž dva jsou nezásluhové a zbytek zásluhové pilíře. Jiný pán z publika, který tvrdí, že jako zástupce mladé generace by byl rád, kdyby i on a jeho vrstevníci dosáhli na důchod. Zmiňuje také problematiku stárnoucí populace a přístup současných politiků, kteří si pouze kupují současné důchodce. 

Paní z publika zmiňuje, že mladí lidé od 18 let mohou volit politiky, kteří nejsou podle jejich názoru populističtí vůči současným důchodcům. Dále se ptá, proč je potřeba zvýšit porodnost, když práci lidí v továrnách začínají nahrazovat stroje. Kde pak bude práce pro novou generaci? Do diskuze se dostávají zájmy žen, které celý život pracovaly ve fabrikách, a které mají nízký důchod.

Diskuze se blíží ke konci a Jílková se ptá pana docenta Potůčka, jaké důchody budou mít příští senioři. Ten vysvětluje, že pokud systém zůstane takový jaký je, tak se procento hrubé mzdy bude ještě snižovat. Paní předsedkyně Maxová vysvětluje, že je třeba zavést vícepilířový systém a zapojit víc i mladou generaci.

Téma příštího týdne bude pojišťovnictví. Jsou pojistné smlouvy férové a srozumitelné, či nikoliv?

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky