Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

U Jílkové se řešilo zneužívání v církvi. Oběti musely přísahat na Bibli, že budou mlčet!

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Pixabay

Pohlavní zneužívání dětí a mládeže je nevratnou traumatizující ranou do duše oběti, která si ji nese po celý svůj život. Jaký přístup má k sexuálním skandálům duchovních církev, která hlásá přísnou katolickou sexuální morálku? Jsou oběti dostatečně chráněny, anebo se celá problematika často bagatelizuje? Na toto téma diskutovali ve čtvrtek večer v pořadu Máte slovo Michaely Jílkové Ronald Němec, advokát Arcibiskupství pražského a kardinála Duky, Jaroslav Štruma, dětský klinický psycholog, Jaroslav Zvěřina, sexuolog, Ivana Spoustová, advokátka, Zdeňka Rybová, šéfredaktorka Katolických novin a Michal Štingl, iniciátor výzvy "Prolomit mlčení".

Moderátorka Jílková se zeptala Štingla, proč nevnímá církev jako instituci, která naslouchá obětem sexuálního zneužívání. Ten jí odpověděl, že k některým takovým případům často došlo při zpovědi, a že nemá dobré zkušenosti s církevními představiteli. Většina z nich lže, anebo není kompetentní ke své funkci. V dopise kardinála Duky objevil Štingl několik nepravd. Advokát Němec oponoval, že se církev snaží, a že problém je i u orgánů činných v trestné činnosti, v čemž souhlasí i s advokátkou Spoustovou. Řešení viděl ve zřizování center, kde se budou oběti moci obracet na odborníky nezávislé na církvi. 

Na to navázal Štingl poukázáním na směrnici, kterou se měla česká církev řídit už od roku 2010, ale k jejímu překladu došlo až v roce 2015. "Do konce loňského roku ta směrnice proti zneužívání, kterou nařídil Vatikán před těmi asi osmi, devíti lety, v podstatě nebyla uplatňována, protože na jednotlivých diecézích, na jednotlivých biskupstvích měla být kolegia, která měla řešit jednotlivé případy. Ta kolegia měla být i veřejně známá, protože jak jinak by člověk měl vědět, že se může na ně obrátit. A to se nestalo. Teprve letos v lednu bylo založeno, tuším že, první v Praze, a další v Brně," zlobil se Štingl.Němec řekl, že Štingl nemá pravdu, a informoval o aktuální mediální kauze biskupa Kročila a Českých Budějovic. Kročil se stal biskupem na konci roku 2015 a dva měsíce poté, co dostal zprávu o takových případech, svolal tříčlennou komisi, která začala vyslýchat svědky, a zjišťovat skutečnosti. Následovala slovní přestřelka mezi Němcem a Jílkovou ohledně toho, proč se tyto věci dříve neřešily. Jílková zdůraznila, že se některé oběti nechtějí obracet na policii, protože mají větší důvěru v církev. Němec odpověděl, že církev v prvé řadě není orgán činný v trestním řízení, a že je třeba i zde vycházet z důkazů, a ctít presumpci neviny. 

Případ by měl být postoupen Kongregaci pro nauku víry, říká směrnice! Církev se vás nezastane?!

Jílková předala mikrofon Panské z publika, která je bývalou kostelnicí, a která má zkušenost se sexuálním zneužíváním. "Já bych tady navázala na pana Němce, který tvrdí, že strašně dlouho trvá, než se něco vyšetří, protože se musí ctít presumpce neviny. Směrnice, která vyšla roku 2011 a roku 2015 byla u nás přeložena a upravená pro místní podmínky, tak tam se jasně v té směrnici píše, že biskup, nebo generální vikář, nebo osoba, kterou jeden z nich pověří, má v řádu dní prošetřit celou situaci, a to ne že bude někoho vyslýchat, nebo někoho vyšetřovat. Ale zjistí, jestli to místo existuje, jestli tam působil ten a ten kněz, jestli se to mohlo takto stát. A v řádu dní má postoupit celou kauzu na Kongregaci pro nauku víry do Říma," řekla Panská. 

Panská dále konstatovala, že k výše uvedenému v případě kauzy Českobudějovické diecéze nedošlo, a že teprve až po diskuzích na téma pohlavního zneužívání na půdě Římskokatolické církve se biskup Kročil odhodlal k postavení dotyčného kněze mimo službu. Zasáhnout musel až Řím. Zastání se Panské u církve nedostalo. Jako dospělá žena však mohla sebrat odvahu a obrátit se na policii. Dva měsíce po podání trestního oznámení byl dotyčný duchovní zadržen policií. Ihned poté se Panská stala ze strany církve obětí šikany. Dotyčný kněz byl odsouzen na tři roky.

Oběti musely přísahat na Bibli, že budou mlčet!

Taktéž Panská vysvětlila, že v případě Českobudějovické diecéze musely oběti přísahat na Bibli, že budou mlčet. To znamená, že nikde o tom nebudou mluvit, a to nejen před novináři, ale ani před policií. Zkrátka s tím nepůjdou nikam. "Dodnes ty oběti se cítí svázány tou přísahou, která z právního hlediska není platná, a dodnes se kvůli tomu bojí promluvit, protože přísahaly přece na Bibli," stěžovala si Panská. Němec na to zareagoval omluvou jménem kardinála každému, kdo byl zneužit knězem. Panská řekla, že by jí velmi pomohlo, kdyby si jí pozval dotyčný biskup, v jejím případě Jan Vokál. Jílková vyzvala kardinála Duku i další biskupy, aby se omluvili obětem, a aby jim naslouchali a pomáhali.

Němec řekl, že souhlasí s Jílkovou, a že v případě odsouzení by se biskup té konkrétní diecéze měl poškozeným omluvit. K přísahám se ale vyjádřil tak, že pouze zavazují k tomu, aby se o celé věci nemluvilo ve chvíli, kdy probíhá vyšetřování. Nejedná se tedy o slib na Bibli, že oběť nebude mluvit v médiích. "Je to úplně stejné jako, když já přijdu na policii, a policie ve chvíli, kdy mě vytěží, řekne, že nesmím o tom hovořit, abych nenarušil vyšetřování. A to je velice důležité, protože my se snažíme zjistit, zda dotyčný kněz se opravdu dopustil toho jednání," vyvracel Němec to, co řekla Panská. 

"Pane doktore, tady se bavíme o úplně jiné přísaze! Vy mluvíte o přísaze po výslechu u církevního soudu. Ano, to je právně v pořádku, ale není v pořádku tak, jak ty oběti nutili přísahat, a já nemám důvod jim nevěřit," nesouhlasila Panská s Němcem. Ten si stál za tím, že s ničím takovým nemá zkušenost. Sám ale připomněl, že i církev chybuje, a že musí učit, a být více otevřená a naslouchající.

Promlčené trestné činy a dvojí vytěžování obětí, které se navíc často bojí. Je třeba se bát Duky?

Spoustová na to řekla, že jenom to nestačí. Potřeba je činit i opatření, aby to se děje, a dělo, bylo nějakým způsobem odstraněno, a aby byla dostatečná prevence. Za alarmující považovala Spoustová předpoklad, že se najednou oběti přihlásí, a začnou podávat trestní oznámení. V určitých případech bude navíc část těchto trestných činů promlčena. Kontraproduktivním shledala Spoustová i dvojí vyšetřování, kdy budou oběti vyslýchány jak v rámci církve, tak i policie.Štingl si postěžoval, že se oběti často bojí, a to i lidí, jako Němec, nebo Duka. "Zkrátka podívejte se tady na případ Petry Panský, která po týrání a zneužívání dvěma duchovními, přičemž toho týrání se dopouštěl současný opat želivského kláštera pan Šimek, zůstala v plném invalidním důchodu. Tak já nevím, jestli se opravdu chce církev smířit s tím, že člověka, který kvůli ní vystudoval teologii, zmrzačí, nikdy se mu neomluví, a ještě navíc tam ještě docházelo k takovým věcem jako, že ona byla systematicky napadána. A když se podíváte do nějakých internetových diskuzí, kde vystupují takoví ti pravověrní věřící teda, tak v tom případě já bych s takovou vírou nechtěl mít nic společného!," naštval se Štingl

Šéfredaktorka Rybová řekla, že Panská postupovala dobře, když se obrátila na policii. Co se týče podrobností, tak na ty ona, ani nikdo jiný z její strany reagovat nemůže, protože není z čeho vycházet. Nicméně k dispozici je otevřené vyjádření kardinála Duky, který se obětem veškerých sexuálních deliktů omluvil, a vyjádřil soucit. Dále Rybová připomněla, že se oba v pořadu zmiňovaní biskupové Vokál a Kročil zachovali stejně, a že v případě Českobudějovické diecéze byl chronologicky popsán celý jeho vývoj.

Není na centra už trochu pozdě?! Na co se čekalo čtyři roky?!

Psycholog Štruma zdůraznil nutnost omluvy a podpořil projekt krizových center z dílny Němce, který by měl být jakýmsi opatřením, aby se takové věci už neděly. Do diskuze se dostalo také téma jmenovitých omluv, nikoliv pouze hromadných prostřednictvím článků v novinách. "Chtěla jsem říct, že tady se pořád mluví, konkrétně pan doktor Němec, o centru, která má být založeno, nebo která má vzniknout, anebo dokonce vzniklo. A já se ptám není to trochu pozdě?! Není pozdě zakládat centrum, když podle směrnice, která u nás vyšla v platnost roku 2015, ta centra měla být zakládána?! Na co se čekalo čtyři roky?!," zeptala se Panská v závěru svého vystoupení.

Němec reagoval případem vraždy novináře na Slovensku, které se měl dopustit voják a policista. Stejně, jako ve státní správě jsou lidé dobří a špatní, tak to samé platí i v církvi. Dále připomněl, že velká část kněžích, kteří se dopustili sexuálních trestných činů, byla evidována ve svazcích StB. Nejednalo se tedy o záměr tehdejšího komunistického režimu, který záměrně dosazoval do církve lidi s deviantními sklony? K duchovním v 90. letech se Němec vyjádřil, že byli dosazeni církevními tajemníky. Zároveň se ještě jednou jménem kardinála Duky omluvil všem obětem. Podle Jílkové by to ale mělo být osobní.

Sexuolog Zvěřina řekl, že většina sexuálních delikventů, které vyšetřuje, není knězi, nebo duchovními. "Omlouvají se školy, omlouvá se armáda, omlouvají se tyto instituce," zeptal se Zvěřina. Jílkovou to naštvalo a poukázala na pokrytectví církve, která hlásá nějakou sexuální morálku ve stylu uznávání pouze manželského pohlavního styku a odmítání gayů a leseb. Navíc věřící těm duchovním skutečně věří. V závěru Jílková připomněla, že nikdo nehází duchovní do jednoho pytle, a že většina z nich je slušná a pomáhá.

Církev nenaslouchá, nýbrž zatlouká. Lidé propadající bezmoci

Jílková začala dávat prostor lidem z publika. Pour, kterému předala mikrofon, si postěžoval, že církev je spíš zatloukající, než naslouchající, a že ze strany Němce vidí spíše snahy o manipulaci. "Na všechny ty argumenty, které tady zaznívají, v podstatě říká kravina, blbost, tím se nebudu zabývat," řekl Pour. Jílková při této příležitosti oznámila, že jí bylo z policejního prezidia řečeno, že nikdo nemá z důvodu zaneprázdněnosti čas dostavit se do studia a vysvětlit, jak policie chrání děti před pohlavním zneužíváním.

Pour v reakci na to ještě řekl, že se jeho klientky, které řeší případy pedofilních manželů, často setkávají u policie s nepochopením a výsměchem. Výjimkou nebyly případy, kdy vyšetřovatel křičel na desetileté děti: "Lžeš! Co si to dovoluješ?! Jak si to vymýšlíš?!" Také dochází k neplánovaným návštěvám dětí sociálními pracovnicemi ve školách, kde je jim vysvětlováno, jak musí mít rády svého tatínka apod. Lidi propadají totální bezmoci a mají pocit, že se nemůžou bránit. Soudy vycházejí z nemastných neslaných posudků. Pour má také zkušenost s případem, kdy je dítě ve výhradní péči pedofila.Šturma opět zdůraznil, že by se nemělo zobecňovat, v čemž mu dala za pravdu i Jílková. Jak v řadách duchovních, tak i policistů je spousta slušných a solidních lidí. Zvěřina také řekl, že většina pedofilů nezneužívá děti, a že je třeba se na celou problematiku dívat z trestněprávního hlediska. Papazian z publika si postěžoval na případy vykonstruovaných obvinění z pohlavního zneužívání ze strany rozvádějících se matek, pro které je dokonce špatnou zprávou, když jim policie řekne, že se nic takového neprokázalo.

Rybová zdůraznila, že by správný rodič měl poznat, že na jeho dítěti byl spáchán sexuální trestný čin. Probíralo se ještě také zneužívání dětí v rodinách. Jílková vysvětlila, že spousta matek o tom ví, a zavírá před tím oči, aby je dotyčný muž neopustil. Mikrofon dostal ještě Krajíček, jehož kamarád byl v dětství pohlavně zneužit. Zdůraznil, že si tehdy uvědomil důležitost stabilního rodinného prostředí. Když ho děti nemají, tak jsou mnohem důvěřivější a vyžadují větší pozornost. Pán z publika si ještě postěžoval na své vlastní vyšetřování pro údajné domácí násilí, zneužívání a zdrogování dětí, které ještě ani neskončilo. Jílková oznámila konec diskuze a téma příštího týdne, jímž budou ceny vajec a chov slepic.

Témata:  Máte slovo Michaela Jílková pedofilové Bible

Aktuálně se děje

21. května 2024 9:31

Květen je ve znamení platby daně z nemovitosti. Co dělat, když si vás složenka nenajde?

Přiznání k dani z nemovitých věcí se na jednu nemovitost podává jen jednou, a to v lednu. Daň je pak ve většině případů splatná do konce května. O výši daně se dozvíte skrze složenku, která vám může přijít jak do běžné schránky, nebo do té datové. 

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy