Ministerstvo odstoupilo od smlouvy se společností OKsystem. Nebude ohrožena výplata sociálních dávek?

Ministerstvo práce a sociálních věcí 16. listopadu odstoupilo od smlouvy o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“ a poskytování souvisejících služeb, které byla uzavřena mezi MPSV a společností OKsystem, a.s. dne 2. 11. 2016. Vypovězením smlouvy není ohrožena výplata sociálních dávek.

Ilustrační fotografie

Smlouva o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“ a poskytování souvisejících služeb byla uzavřena v listopadu 2016. V dopise z 2. listopadu 2017 požadovalo MPSV po společnosti v zájmu eliminace vzniku dalších škod a ochrany zájmu na řádném dokončení zakázky - projektu IS DAV poskytnutí přiměřené jistoty, že termíny budou dodrženy s tím, že v opačném případě je MPSV připraveno odstoupit od smlouvy. MPSV aktuálně hradí společnosti OKsystem cca půl miliardy korun ročně a po nasazení IS DAV by se úhrada této společnosti snížila na méně než 40 mil. korun ročně.

„K tomuto kroku jsme se rozhodli na základě opakovaných jednání a neuspokojivému průběhu zakázky. Společnost OKsystem nám neposkytla ani v prodlouženém termínu přiměřenou jistotu, že pevné a závazné termíny realizace budou bez dalších obstrukcí dodrženy. Odstoupením od smlouvy chceme minimalizovat možnost vzniku škody, které jsme povinni předcházet,“ uvedl ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti Jiří Károly.

Ministerstvo požadovalo záruku, že dodavatel zajistí dodání dílčí etapy řešení ve smluvním termínu, a také dodání finálního a otestovaného díla nejpozději ke dni 20. 7. 2018. Dodání přitom mělo být spojeno se zahájením poskytování služeb podpory.

Přes opakovaná jednání i za účasti právních zástupců nepotvrdila společnost zahájení etapy realizace a tím konečný termín dokončení. Společnost argumentuje neposkytnutím součinnosti ze strany MPSV, ačkoliv tyto požadavky nesouvisí se zahájením a zejména realizací další etapy zakázky. Ministerstvo dále eviduje celou řadu dalších sporných
otázek, kterou je například migrace dat, která je naprosto klíčová a musí být podpořena všemi bezpečnostními prvky a opatřeními.

Vzhledem k tomu, že MPSV záruku nedostalo a komunikace s dodavatelem probíhá se stejnými argumenty, je zřejmé, že výše uvedený termín dokončení díla není ze strany společnosti OKsystem reálný.
MPSV zároveň uveřejňuje předběžné oznámení o vyhlášení nové veřejné zakázky, která bude vyhlášena v nejbližším termínu.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky