Zaokrouhlování DPH: Co se změnilo?

Ke změnám v dubnové novele zákona o DPH ve věci zaokrouhlování zdanitelného plnění v případech bezhotovostních plateb se s půlročním zpožděním vyjádřila Finanční správa. Stalo se tak až poté, co mnohé firmy zbytečně přistoupily k úpravě svých účetních programů a investovaly tak do změn zbytečnou energii a finanční prostředky.

Ilustrační fotografie
reklama

Zatím poslední novela zákona o dani z přidané hodnoty přinesla od letošního dubna řadu změn, mezi které patří také změny v zaokrouhlení ve vazbě na výpočet základu daně a daně. V návaznosti na tuto novelu se do základu daně nezahrnuje rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky pouze u plnění hrazených formou hotovostní úhrady.

“V případě bezhotovostní platby tak může tato nevinná změna plátcům zkomplikovat zaběhnutou praxi. Bude-li chtít totiž plátce vystavovat faktury – daňové doklady zaokrouhlené na celé koruny, potom bude muset rozdíl ze zaokrouhlení (např. 49 haléřů) zahrnout nově do základu daně. Zaokrouhlovací rozdíl by tak měl rozdělit na základ daně a daň a tyto haléřové částky zahrnout do rekapitulace DPH na daňovém dokladu,“ vysvětluje Hana Hejzlarová, daňová poradkyně společnosti KODAP.

U plateb v hotovosti to samozřejmě neplatí, neboť důvodem zaokrouhlení konečné částky je nemožnost platit haléři.

Uvedená „novinka“ se špatně chápe, protože ten, kdo by se jí neřídil a z rozdílu ze zaokrouhlení faktur placených bezhotovostní formou by neodváděl DPH, by v průměru ze všech svých plnění na odvodu DPH stát nijak nekrátil.

A právě k tomuto je v aktuální informaci Finanční správy důležitý odstavec: „Pokud však poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.“

Na základě této informace tedy pro případy zaokrouhlení dokladu platí, že není nutno dělat vůbec nic. „Přestože se informace objevila se značným zpožděním, nikdo ji nerozporuje. Ostatně se jedná o postup ve prospěch plátců,“ dodává Hana Hejzlarová z KODAP.

Témata: dph | finance | ekonomika | MoneyMAG.cz

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky