Minimální mzda 2021: Jak se změní školkovné nebo daňový bonus na dítě?

S nástupem roku 2021 dochází ke zvýšení minimální mzdy z 14 600 korun na 15 200 korun. Ruku v ruce s tím jdou i změny částek a limitů upravených zákonem o daních z příjmů. Které to jsou?

Ilustrační fotografie
reklama

Sleva na dani za umístění dítěte (tzv. školkovné) může dosáhnout za rok 2021 maximálně 15 200 korun (pro rok 2020 je limit 14 600 korun). Nárok na výplatu daňového bonusu na dítě vzniká po dosažení příjmů na úrovni šestinásobku minimální mzdy. „Za rok 2020 to je 87 600 korun, měsíčně poměrná část příjmů od zaměstnavatele ve výši 7 300 korun, ale pro rok 2021 je to roční částka ve výši 91 200 korun, měsíčně od zaměstnavatele 7 600 korun. Rozhodné jsou pouze příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti,“ vysvětluje Jana Janoušková, daňová expertka KODAP.

Spolu s minimální mzdou se zvyšuje i hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů, která je stanovena ve výši třicetišestinásobku minimální mzdy. V roce 2021 bude osvobozen roční důchod do výše 547 200 korun (to je měsíční výše důchodu 45 600 korun). Za rok 2020 je osvobozen důchod do výše 525 600 korun.

Dále dochází ke změně u zdravotního pojištění. „Osoby bez zdanitelných příjmů (například studenti nad 26 let) hradí od 1. 1. 2021 pojistné na zdravotní pojištění měsíčně ve výši 2 052 korun (v roce 2020 činí měsíční platba 1 971 korun),“ říká Jana Janoušková z KODAP.

Spolu se změnou minimální mzdy se zvyšují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací, jak jsou odstupňovány dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce do osmi skupin.

V první skupině je nově nejnižší zaručená mzda právě 15 200 korun, dále například ve třetí skupině, kam patří číšník, holič a kadeřník atd., je zaručená mzda 18 500 korun (doposud 17 800 korun) a v páté skupině, kam patří například řidič autobusu či záchranář, je 22 600 korun (doposud 21 700 korun). V nejvyšší osmé skupině bude nově zaručená mzda 30 400 korun (doposud 29 200 korun). Uvedené hodnoty minimální a zaručené mzdy jsou závazné při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Při jiné délce týdenní pracovní doby, než je 40 hodin, se sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zvyšují či snižují.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky