Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Jak na zdanění příjmů z letních brigád?

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Pixabay

Spolu s letními měsíci se nejen pro studenty otevírá možnost zajímavého přivýdělku formou brigád. Nejčastěji jsou uzavírány jako dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Tato forma zaměstnání je výhodná především z pohledu odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Jaké jsou možnosti?

Dohoda o provedení práce

Nejčastěji vám zaměstnavatel nabídne přivýdělek na dohodu o provedení práce. Tento režim je výhodný nejen z hlediska pojistných odvodů, ale za určitých podmínek i z pohledu zdanění. Pokud nemáte jiného zaměstnavatele, u kterého jste podepsali prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti (nejčastěji tzv. růžový formulář), nabídne vám toto prohlášení pravděpodobně váš nový, byť dočasný zaměstnavatel. „Pokud ale máte kromě tohoto zaměstnání i jiné, ve kterém jste prohlášení již dříve podepsali, druhé už podepsat nesmíte. Měsíční slevy na dani nebo daňová zvýhodnění vám tak uplatní pouze první zaměstnavatel,“ vysvětluje Jan Kašpar, daňová poradce společnosti KODAP. V situaci, kdy nebylo podepsáno prohlášení, a dosáhli jste příjmů v maximální výši 10 000 Kč za měsíc, bude z příjmu sražena takzvaná srážková daň. Pokud toto splněno nebude, uplatní se daň zálohová.

Příklad: Student uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou 11 000 Kč měsíčně. Jak bude příjem z této DPP zdaněn, jestliže zaměstnanec nemá u dotyčného zaměstnavatele podepsán formulář Prohlášení?

Sjednaná odměna přesahuje hranici pro uplatnění srážkové daně, z toho důvodu bude zdaněna zálohovou daní. Zaměstnanec může po skončení roku podat daňové přiznání a od celkové daně odečíst sraženou zálohovou daň. Často se podání daňového přiznání vyplatí, protože může vzniknout vratitelný přeplatek z důvodu uplatnění slev na dani.

Dohoda o pracovní činnosti

Kromě dohody o provedení práce se často objevuje také dohoda o pracovní činnosti, která je nicméně z pohledu pojistného na zdravotní a sociální pojištění méně výhodná. V případě zdanění platí podobné pravidlo, jako u zdanění příjmů z dohody o provedení práce – pokud nebylo podepsáno Prohlášení a dosáhli jste příjmů v maximální výši částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění, tj. 4 000 Kč za měsíc, bude z příjmu odvedena opět srážková daň. Pokud toto splněno nebude, uplatní se daň zálohová.

Příklad: Zaměstnanec má uzavřenu dohodu o pracovní činnosti s odměnou 2 900 Kč měsíčně. Jak bude příjem z této DPČ zdaněn, jestliže zaměstnanec nemá u dotyčného zaměstnavatele podepsán formulář Prohlášení?

Sjednaná odměna nepřesahuje hranici pro účast na nemocenské pojištění, tj. 4 000 Kč, z toho důvodu bude zdaněna srážkovou daní. Zaměstnanec může po skončení roku podat daňové přiznání a sraženou daň započíst na celkovou daň.

Volba mezi brigádou „na dohodu o provedení práce“ a „na dohodu o pracovní činnosti“ se odvíjí také od náplně brigády, zda se jedná o konkrétní pracovní úkol či se jedná o výkon činnosti.

Ať už bude zvolena jakákoliv z výše uvedených „forem“ brigády, sražená daň nemusí být konečnou daňovou povinností, neboť zákon umožňuje poplatníkovi (brigádníkovi) podat i v této situaci daňové přiznání a snížit daňovou povinnost o odpočty a slevy na dani. „Po ukončení brigády doporučujeme požádat zaměstnavatele o vystavení potvrzení o výši příjmu a sražené dani (potvrzení o zdanitelných příjmech). Bez tohoto potvrzení nelze daňové přiznání vyplnit a podat,“ dodává Jan Kašpar, daňový poradce KODAP. Podat přiznání lze rozhodně doporučit tehdy, pokud zaměstnání trvalo jen po část roku, a tudíž nebyla uplatněna sleva na poplatníka v celé roční výši 30 840 Kč. V takové situaci vznikne přeplatek, který bude poplatníkovi při splnění podmínek (nemá jiný nedoplatek na dani atd.) správcem daně vyplacen.

Témata:  Brigády daně

Aktuálně se děje

13. června 2024 13:35

12. června 2024 11:13

12. června 2024 10:38

Léto je zátěž pro laky karoserií, zapečený ptačí trus může způsobit poškození vrchní vrstvy laku

Pravidelné mytí karoserie je nejenom vizitkou majitele, ale také důležitým nástrojem péče o automobil. Letní měsíce navíc mohou být pro laky karoserií problém a takzvaně zapečený ptačí trus může způsobit poškození vrchní vrstvy laku. V tomto období je tedy třeba mýt vůz častěji a operativněji. Jak vybrat správnou automyčku? Každý typ má své výhody a nevýhody. Na co si dát také pozor?

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy

Daně, ilustrační fotografie

Zákon o daních z příjmu se bude měnit. Na co se připravit, když novela projde?

V souvislosti s návrhem nového zákona o účetnictví Ministerstvo financí koncem května předložilo návrh na změnu zákona o daních z příjmů. Zákon by měl být účinný od 1. ledna 2025. Rozsah navrhovaných změn zákona o daních z příjmů je značný a některé pasáže zákona jsou zcela koncepčně přepracovány. Do zákona je včleněno i velké množství nových pravidel. Přinášíme stručný přehled nejvýznamnějších změn.