Termín pro podání daňového přiznání se blíží. Tři daňová zvýhodnění, která potěší rodiny

Termín pro podání daňového přiznání je zase o kousek blíž a mnozí poplatníci stále přemýšlí nad legálními způsoby, jak snížit svou daňovou povinnost. Finanční úspora dozajista přijde vhod každému, obzvlášť pak rodinám.

Rodina, ilustrační fotografie
reklama

A právě pro rodiny se nabízí hned několik zvýhodnění. „Využít mohou jak slevu na dítě, tak školkovné nebo slevu na manželku či manžela,“ uvádí Andrea Kleinová, daňová poradkyně ze společnosti Crowe Horwath. Kteří poplatníci mají na uplatnění slev nárok, jaké podmínky musí splnit a jak se sníží jejich daňová povinnost shrnujeme na následujících řádcích.

1. Sleva na dítě

Jednou z daňových úlev, které mohou rodiny využít, je daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Nezbytnou podmínkou ale je, že s dítětem žijí ve společné domácnosti a ještě nedovršilo plnoletosti nebo 26 let v případě, že se soustavně připravuje na budoucí povolání. „Pokud by si chtěl například rodič po rozvodu, který žije jinde a nesdílí s potomkem společnou domácnost, tuto slevu uplatnit, došlo by k porušení zákonných podmínek. Na slevu v takovém případě nárok nevzniká,“ uvádí Kleinová.

Zvýhodnění na dítě bývá zaměstnancům obvykle uplatňováno měsíčně zaměstnavatelem při výpočtu záloh na daň, ostatní a ti, kteří o tom svého zaměstnavatele během roku neuvědomili, si jej mohou odečíst na  konci roku v daňovém přiznání či v ročním zúčtování. Jeho výše za rok 2016 činí 13 404 korun na první dítě, na druhé pak 17 004 korun za rok a na třetí 20 604 korun ročně. Andrea Kleinová upozorňuje, že od nového roku došlo ke změně a sleva na druhé a třetí dítě byla navýšena. „Nově tak mohou rodiče počítat s úlevou ve výši 19 404 korun za rok na druhé dítě a na třetí pak až ve výši 24 204 korun za rok. Zvýhodnění na první dítě se nemění,“ shrnuje. Zaměstnanci, kteří požádali své zaměstnavatele o uplatnění slevy, už mohli změnu zaznamenat ve svých mzdách za leden a únor. Ostatních se úprava dotkne v daňovém přiznání za rok 2017.

Poplatníci, kteří si chtějí slevu uplatnit, však musí splnit ještě řadu dalších podmínek. Předně, sleva smí být uplatněna pouze jedním z rodičů. „V případě, že spolu žijí v jedné domácnosti dva partneři a oba splňují podmínky pro využití zvýhodnění na dítě, musí ten, který slevu bude uplatňovat, doložit čestné prohlášení druhého partnera, že si zvýhodnění také nenárokuje,“ upozorňuje Kleinová. Zároveň mohou slevu využít jen ti, jejichž roční příjem dosahuje alespoň šestinásobku životního minima. „Je důležité vzít v potaz, jaké příjmy jsou zde započítávány. Nezahrnují se totiž příjmy osvobozené od daně a ty, které jsou daněny srážkovou daní,“ uvádí Kleinová. U podnikatelů pak také platí, že nesmí být ve ztrátě a v neposlední řadě zvýhodnění nemohou využít ti, kteří uplatňují výdaje paušálem.

2. Školkovné

Další možností, jak snížit daňovou povinnost, představuje pro rodiče s dětmi tzv. školkovné, sleva za umístění dítěte do zařízení předškolní péče. „Jako zařízení předškolní péče je vnímána mateřská škola nebo obdobné zařízení v zahraničí, zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění,“ vyjmenovává Kleinová.

Maximální výše zvýhodnění je odvozena od minimální mzdy a za rok 2016 činí 9 900 korun za jedno dítě. „Daňovou povinnost je možné snížit o náklady, které byly vynaloženy na umístění potomka do zařízení péče o děti předškolního věku. Ale pozor, nejedná se o výdaje, které poplatník použil na dopravu, stravu či kroužky pro dítě, musí se jednat výhradně o úhradu za pobyt dítěte v daném zařízení,“ upozorňuje Kleinová. Dále uvádí, že je nutné doložit je potvrzením ze strany provozovatele zařízení, v rámci něhož musí být uvedeno celé jméno dítěte poplatníka a také celková částka výdajů uhrazených poplatníkem za dané období.

Obdobně jako slevu na dítě si i školkovné může uplatnit pouze jeden z rodičů, a to jen tehdy, pokud s dítětem sdílí společnou domácnost. Využít ji mohou také prarodiče, pokud mají dítě ve své péči a sdílí společnou domácnost. Sleva je uplatňována vždy na konci zdaňovacího období v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání.

3. Sleva na manželku či manžela

Třetím zvýhodněním, které mohou rodiny uplatnit je sleva na manželku či manžela. Využít ji mohou ti poplatníci, jejichž partner neměl v daném roce příjmy vyšší než 68 000 korun. Ovšem je důležité dát si pozor, co všechno se do těchto příjmů započítává. „Zahrnovány jsou hrubé příjmy od zaměstnavatele, z podnikání, pronájmů apod. Dále také všechny druhy důchodů a nemocenská, náhrada mzdy při pracovní neschopnosti či ošetřování člena rodiny.
A v neposlední řadě pak také podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství a také výživné manželky po porodu,“ uvádí Kleinová.

Pokud poplatníci splní stanovené podmínky, mohou si snížit daňovou povinnost až o 24 840 korun. V případě, že je manželka či manžel držitelem průkazu ZTP/P je výše zvýhodnění dvojnásobná a činí 49 680 korun.

Stejně jako školkovné je i sleva na manželku či manžela uplatňována vždy až po skončení daňového období v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání.

Témata: daně | finance | rodina | MoneyMAG.cz
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky