Daňové přiznání 2017: Jaké slevy můžete uplatnit za rok 2016 a jaké vás čekají příští rok?

Daňové přiznání samo vyplňuje a podává kolem 25 procent ekonomicky aktivních obyvatel. Často se ale kvůli chybnému uplatnění slev nebo špatným výpočtům odpisů připraví o nemalé částky. Takové chyby totiž stojí podnikatele tisíce korun, firmy za své daňové omyly zaplatí ještě mnohonásobně víc. Jaké slevy mohou poplatníci uplatnit v  daňovém přiznání za rok 2016 a jaké je čekají příští rok? Informují eDane.cz.

Daně, ilustrační fotografie

Odklad podání přiznání

Převážná část Čechů, kteří vyplňují daňové přiznání sami, nesleduje novinky, zpravidla o nich vůbec neví. Připraví se tak o výhody, bonusy a slevy, které se takřka každý rok mění. „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob zvládne podle přiložených pokynů vyplnit většina podnikatelů, ovšem ne vždy ideálním způsobem. Existuje totiž mnoho výhod, které laik opomíjí. Navíc se výše slev takřka každý rok mění. Pokud člověk osloví daňového poradce, získá nejenom garanci správnosti vyplnění a důsledné optimalizace daňového přiznání, ale také možnost posunout termín podání přiznání a zaplacení daní až do 1. července,“ upozornila Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Přiznání na dvě strany

Podle statistik má více než sto tisíc lidí oficiálně dvě zaměstnání. Právě tito lidé mohou už letos podat jednodušší daňové přiznání. „Jedná se o zjednodušení daňového přiznání pro daňové poplatníky, kteří přiznání podávají kvůli souběhu zaměstnání, mají příjmy pouze ze závislé činnosti, a navíc jen od českých zaměstnavatelů. Nově namísto čtyřstránkového daňového přiznání vyplní pouze dvě strany,“ uvedla Blanka Štarmanová.

Slevy na děti

V daňovém přiznání za rok 2016 mohou poplatníci uplatnit slevu na dítě až 20 604 korun. Sleva pro první dítě je 13 404 korun, sleva na druhé činí 17 004 korun ročně, na třetí a každé další může jeden rodič uplatnit slevu 20 604 korun ročně. Pro daňové přiznání za rok 2017 daňová sleva na dítě opět stoupne. „Pro první dítě v rodině sice zůstává na 13 404 korunách ročně, ale u druhého dítěte se zvýší o 2400 korun na 19 404 korun ročně (1617 korun měsíčně), u třetího a každého dalšího dítěte pak o 3600 korun na 24 204 korun ročně (2017 korun měsíčně). Zvýhodnění na dítě uplatňuje jeden z rodičů, a to buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání. Je možné při více dětech slevy kombinovat tak, že slevu na jedno dítě uplatňuje jeden rodič a slevu na druhé dítě uplatňuje druhý rodič. Novela zákona prozatím neprošla schvalovacím procesem, je ale pravděpodobné, že schválena bude a platit začne k 1. dubnu 2017,“ popsala Blanka Štarmanová. O vyšší slevy za první měsíce roku 2017 ale poplatníci nepřijdou. Vyšší slevy na děti pravděpodobně půjde využít zpětně už od počátku letošního roku.

Vyšší školkovné

I další novinka se týká rodičů, tentokrát dětí, které navštěvují předškolní zařízení. „Stejně jako v loňském roce, i letos si může jeden z rodičů odečíst z vypočtené daně slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení. Maximální sleva se pro daňové přiznání za rok 2017 zvýší z 9900 na 11 tisíc korun za rok. Tuto slevu si mohou odečíst i podnikatelé, kteří náklady odečítají paušálem. V daňovém přiznání podávaném letos si tak mohou lidé odečíst 9900 korun, příští rok už to bude o 1100 korun víc,“ doplnila Blanka Štarmanová.

Základní sleva

Další sleva se týká manželů a podnikajících důchodců a je stejná pro daňová přiznání za rok 2016 i 2017. „Základní slevu na dani ve výši 24 840 korun mohou uplatnit všichni poplatníci včetně starobních důchodců či cizinců. Slevu je možné uplatnit v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v kalendářním roce výdělečná činnost trvala. Slevu ve stejné výši je možné uplatnit na manželku, manžela nebo registrovaného partnera, který s poplatníkem sdílí společnou domácnost a jehož příjem za rok 2016 nepřesáhl 68 tisíc korun. Slevu na manželku si nemůže odečíst osoba samostatně výdělečně činná, pokud v daném zdaňovacím období využívá takzvané výdajové paušály,“ vysvětlila Blanka Štarmanová.

Hypotéka, pojištění a ztráty

Výrazně snížit daňové přiznání pomohou i odčitatelné položky. „Pokud poplatník splácí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, může si v rámci jedné domácnosti ze všech úvěrů odečíst až 300 tisíc korun, což ve výsledku znamená až o 45 tisíc korun nižší daň z příjmu. Daňový základ se snižuje pouze o zaplacené úroky, které je třeba doložit potvrzením z banky nebo spořitelny, nikoliv o celkovou výši splátek. Další odečitatelnou položkou je penzijní připojištění se státním příspěvkem. Za něj lze z daňového základu za rok 2016 odečíst až 12 tisíc korun, v daňovém přiznání za rok 2017 už to bude 24 tisíc. Stejnou částku je možné odečíst za platbu životního pojištění. Od základu daně je možné odečíst také daňovou ztrátu z podnikání, která vznikla v předešlých pěti letech. Možné je také odečíst poplatky zaplacené za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání,“ popsala Blanka Štarmanová.

Sleva za EET

V souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb mohou podnikatelé jednorázově uplatnit slevu na dani z příjmů až ve výši pěti tisíc korun na pořízení a provoz systému. „Slevu mohou uplatnit pouze fyzické osoby, a to za zdaňovací období, ve kterém poprvé zaevidovaly tržbu, kterou měly povinnost podle zákona evidovat. Nárok na slevu není třeba dokládat fakturami za nákup pokladního zařízení či softwaru,“ vysvětlila Blanka Štarmanová.

Dary a dárci

Zvláštní skupinu v odpočtech tvoří dary. I díky nim je možné snížit daně. Musí ale splňovat několik podmínek. „Do této skupiny patří dary fyzickým osobám, které poskytují zdravotní služby, provozují školská zařízení, vedou zařízení pomáhající handicapovaným občanům nebo zvířecí útulky. Odečíst lze i darované peníze, které slouží na nákup zdravotnických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Dalším předpokladem je, že hodnota daru činila alespoň tisíc korun nebo přesáhla dvě procenta základu daně. Za dar se považuje také bezplatné darování krve nebo orgánu. A právě dárci krve a lidé, kteří vstoupí do Českého národního registru dárců kostní dřeně nebo do Českého registru dárců krvetvorných buněk, by se měli dočkat vyššího zvýhodnění. Základ daně z příjmů by si dárci krve nově mohli snížit o tři tisíce korun za každý odběr, dosud jde o dva tisíce korun. Osm tisíc by si mohli od základu daně podle novely zákona odečíst lidé, kteří vstoupí alespoň do jednoho z uvedených registrů – nárok na tento daňový odpočet bude možné uplatnit jen jednou za život,“ popsala Blanka Štarmanová. Novinka měla začít platit od roku 2017, zatím ale neprošla ani druhým čtením, nabude tak zřejmě účinnosti později.

Přehled slev pro daňové přiznání za roky 2016 a 2017

V daňovém přiznání za rok 2016 i za rok 2017 se slevy na děti, manželku/manžela či registrovaného partnera zdvojnásobují, pokud jde o ZTP/P. Dále je možné uplatnit slevy na invaliditu I. a II. stupně ve výši 2520 korun a na invaliditu III. stupně 5040 korun, na držitele ZTP/P pak 16 140 korun a na studenta 4020 korun.

2016: Slevy na dítě – 13 404, 17 004 Kč a 20 604

Sleva pro první dítě je 13 404 korun ročně, sleva na druhé činí 17 004, na třetí a každé další může jeden rodič uplatnit slevu 20 604 korun ročně.

2017: Slevy na dítě – 13 404, 19 404 a 24 204 korun 

Pro první dítě v rodině zůstává sleva na 13 404 korunách ročně, u druhého dítěte se zvýší o 2400 korun na 19 404 korun ročně, u třetího a každého dalšího dítěte pak na 24 204 korun ročně.

2016 i 2017: Sleva na manželku/manžela – 24 840 korun

Slevu můžete uplatnit na manželku nebo manžela, která/ý s vámi žije ve společné domácnosti a jejíž/jehož příjem za rok 2016 nepřesáhl 68 tisíc korun.

2016: Školkovné – do 9 900 korun

Slevu lze uplatnit ve výši zaplacených nákladů na předškolní zařízení do uvedené max. výše. Sleva se odvozuje od minimální mzdy a poprvé ji bylo možno uplatnit za kalendářní rok 2014, tehdy činila 8500 korun.

2017: Školkovné – do 11 000 korun

2016: Sleva na poplatníka – 24 840 korun

Slevu může uplatnit každý poplatník daně z příjmů fyzických osob včetně podnikajících, který měl zdanitelné příjmy alespoň po část roku 2016.

2017: Sleva na poplatníka – 24 840 korun

Slevu může uplatnit každý poplatník daně z příjmů fyzických osob včetně podnikajících, který měl zdanitelné příjmy alespoň po část roku 2017.

Jednorázově: Elektronická evidence tržeb – 5000 korun

Slevu ve výši až pět tisíc korun mohou uplatnit pouze fyzické osoby, a to za zdaňovací období, ve kterém poprvé zaevidovaly tržbu.

Témata: dph | daně | MoneyMAG.cz

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky