Dluží vám zaměstnavatel mzdu? Exekutor pomůže

Soudní exekutor může pomoci zaměstnancům, kterým firma dluží výplatu. Nevyplatí-li zaměstnavatel dlužnou mzdu, lze ji vymáhat exekučně. Navíc pro zaměstnance je tento proces bezplatný.

660
reklama

Jak postupovat? Pokud mzda není zaměstnanci vyplacena ani 15. den po době splatnosti, může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr. (Nejedná se o podání výpovědi.) Současně má nárok na odstupné ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, což je podle zákoníku práce minimálně tři měsíce.

„Pokud zaměstnavatel dlužnou mzdu nevyplatí, můžete na něj podat žalobu, a to k místně příslušnému soudu. Rozhodně bych nečekal příliš dlouho. Jestli jste nedostali už tři a více výplat, je to signál k tomu, že byste neměli otálet. Soud pak na základě vaší žaloby určí, že zaměstnavatel je dlužníkem a že vám má během stanovené lhůty zaplatit dlužnou částku. Vy budete v pozici věřitele, a když zaměstnavatel nebude reagovat na rozhodnutí soudu o zaplacení dlužné mzdy a lhůta pro to stanovená uplyne marně, můžete podat návrh na zahájení exekuce. Pak už soud pověří soudního exekutora provedením exekuce,“ popisuje prezident Exekutorské komory ČR Jiří Prošek. Náklady celého procesu navíc nese dlužník, tedy zaměstnavatel. Jeho povinností je též uhradit náklady, které má zaměstnanec v prvním a druhém soudním řízení s odměnou advokáta, jenž ho zastupuje, se soudními poplatky atp.

V bezplatných právních poradnách Exekutorské komory se s podobnými dotazy zaměstnanců různých firem setkáváme pravidelně. „Například nedávno jsme řešili případ, kdy akciová společnost z Královéhradecka podnikající v oboru gastronomie dlužila výplatu šesti zaměstnancům. Ti se však na základě doporučení spojili, zaměstnavatele společně zažalovali a podali návrh na exekuci. Nyní jsou jejich pohledávky vymáhány jednotně, což je efektivnější,“ uvádí příklad z praxe Mgr. Ing. Prošek. Soudní exekutor přitom může při vymáhání dlužné mzdy využít řadu prostředků – např. obstavení bankovních účtů firmy, přikázání pohledávky v tom smyslu, že odběratelům nařídí platit nikoliv na účet firmy, ale k rukám soudního exekutora apod. Pokud jsou tyto způsoby neúspěšné a řízení vykazuje příslušné rysy, může dojít i k prodeji podniku v dražbě.

 

Témata: exekuce | mzdy
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky