Daně: Co všechno si můžeme z daní odečíst?

Zajímá vás, jak si vylepšit plat a jak vysoká bude letos vaše čistá mzda? Ve spolupráci s portálem penize.cz jsme pro vás připravili několik užitečných rad.

660

Spočítejte si, kolik vám z platu ukrojí daň z příjmu, kolik spolkne zdravotní a sociální pojištění a kolik vám stát případně vrátí na daňovém bonusu.

Pokud chcete vědět, jak bude v roce 2013 vypadat vaše čistá mzda, potřebujete znát přinejmenším jeden základní vstupní údaj – svou hrubou mzdu. Z té vám každý měsíc zaměstnavatel strhne daň z příjmu a úhradu zdravotního a sociálního pojištění.

Náš plat si ale můžeme ještě vylepšit. A to tím, když si nezapomeneme odečíst různé položky ze základu daně.

Co všechno si můžeme z daní odečíst?


Hypotéka a úvěr ze stavebního spoření

Pokud máte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření (běžný i překlenovací), můžete si odečíst ze základu daně až tři sta tisíc korun ročně: což znamená snížit si daň až o čtyřicet pět tisíc. Základ daně si ale můžete snížit pouze o zaplacené úroky, nikoli o celkovou výši splátek. Pokud máte úvěrů několik, můžete výši splacených úroků pro účely odpočtu sčítat. Jestliže jste spláceli úvěr pouze po určitou část loňského roku, vztahuje se na váš odpočet limit ve výši dvaceti pěti tisíc za každý měsíc splácení. Nezapomeňte k daňovému přiznání přiložit potvrzení o tom, kolik jste loni na úrocích zaplatili. Banky i stavební spořitelny ho obvykle klientům na začátku roku rozesílají. Pokud vám nepřijde, musíte si o něj zažádat.


Penzijní připojištění

Od základu daně z příjmu za rok 2012 si můžete odečíst také příspěvky, které jste si loni zaplatili na penzijní připojištění. Platí to ale jen pro příspěvky, jejichž celková výše přesahovala šest tisíc za rok. Maximální výše odpočtu dosahuje dvanácti tisíc korun. Abyste ho dosáhli, musíte tedy tuto částku na spořicí účet za rok uložit. Stát vám v takovém případě vrátí (či odečte) ročně 1800 korun. Nezapomínejte ale, že do zmiňované sumy dvanácti tisíc se nepočítá pětistovka z každého měsíčního vkladu – tedy částka, na kterou jste obdrželi státní příspěvek ve výši pěti set korun měsíčně. Což dělá za rok celkem šest tisíc. Znamená to, že na spořicí účet musíte za rok vložit ještě o šest tisíc víc – tedy minimálně osmnáct tisíc korun. Pokud vaše měsíční příspěvky dohromady tuto cifru nedají, můžete u většiny penzijních, respektive dnes transformovaných fondů využít možnosti tuto částku jednorázově vložit a tím si maximální odpočet ze základu daně zajistit.


Životní pojištění

Pokud si platíte životní pojištění, můžete si od základu daně odečíst až dvanáct tisíc korun. I v tomto případě se musí jednat o peníze, které jste si sami zaplatili. Případné příspěvky od zaměstnavatele si odečítat nemůže jednoduše proto, že nebyly zdaněny – a stejnou výhodu nemůžete uplatnit dvakrát. Minimální pojistná částka


Minimální pojistná částka dosahuje

u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let 40 000 Kč
u smluv s pojistnou dobou nad 15 let 70 000 Kč
u důchodového pojištění se za minimální pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití


Vzdělávání

Pokud si zvyšujete kvalifikaci a v rámci vzdělávacího procesu složíte zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání, můžete si náklady na ni odečíst z daní. V praxi se jedná zejména o absolvování kurzů nebo školení. Maximální výše daňového odpočtu na vzdělávání dosahuje deseti tisíc korun za rok. U lidí se zdravotním postižením třinácti tisíc a u těžce postižených patnácti tisíc korun. Nezapomínejte ale, že daňový odpočet na vzdělávání můžete využít jen v případě, že vám jej nehradí zaměstnavatel a neuplatňujete ho ve výdajích (nákladech) jako osoba samostatně výdělečně činná.


Dary a charita

Těm, kteří přispívají na dobročinné účely, je stát ochoten za dobrotu trochu ulevit od daňové povinnosti. Pokud přispějete na účely, které jsou vymezené zákonem (kromě charity sem patří také ekologie, školství nebo kultura), může se vám daň z příjmu o tuto sumu snížit. Podmínkou je, že celková hodnota vašich darů v daném roce dosahovala minimálně tisícikoruny nebo překročila dvě procenta vašeho původního základu daně. Zároveň platí, že za dary na tyto účely si můžete odečíst maximálně desetinu z původního základu daně.


Příspěvky odborům

V případě, že jste členem odborů a platíte si příspěvky, můžete si je z daňového základu taktéž odečíst: horní hranice odečtu je však stanovena na 1,5 procenta ročních zdanitelných příjmů a zároveň 3000 korun.


Sleva na poplatníka

Tuto slevu může uplatnit každý, kdo podává daňové přiznání nebo za koho jej podává daňový poradce či zaměstnavatel. Výše slevy na poplatníka dosahuje za zdaňovací období 2012 přesně 24 840 korun. Jedná se o roční sumu, která se nerozpočítává za měsíce, můžete ji tedy ve stejné výši uplatnit i v případě, že jste měli zdanitelné příjmy jen určitou část roku.


Sleva na manželku či manžela

Tuto daňovou slevu můžete uplatnit v případě, že příjmy vašeho zákonného partnera za dané zdaňovací období (čili rok 2012) dosahovaly méně než 68 tisíc korun. Týká se to třeba případu, kdy váš muž byl nezaměstnaný nebo když vaše žena byla na rodičovské dovolené. Odečíst si pak od daně můžete maximálně 24 840 korun. Slevu však lze uplatnit i za jednotlivé měsíce (její měsíční výše pak dosahuje 2070 korun). Podmínkou je, že na začátku každého měsíce, který se vám započte, jste s tímto partnerem bydleli ve společné domácnosti a byli jste sezdaní. A co všechno se do příjmů vašeho může či ženy počítá? Odpověď najdete v boxu vpravo.

Pokud je váš manžel či manželka držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce, průkaz ZTP/P), zvyšuje se daňová sleva na dvojnásobek, čili téměř na padesát tisíc korun.


Sleva na dítě a daňový bonus

Za každé vyživované dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti, si můžete z daně odečíst za rok 13 404 korun. Pokud se jedná o zdravotně postižené dítě, sleva se zdvojnásobí. Nárok na slevu však máte pouze za kalendářní měsíc, kdy splňujete obě podmínky: čili dítě vyživujete a žijete s ním. Pokud je splňujete jen po část roku, počítá se poměrná částka podle počtu měsíců (1117 korun za měsíc). Slevu za každé dítě si však může odečíst pouze jeden daňový poplatník – nemůžete ji tedy za stejný kalendářní měsíc s manželem či manželkou uplatnit oba. Za vyživované dítě se považuje dítě do 18 let, případně 26 let (pokud se soustavně připravuje na budoucí zaměstnání – čili studuje nebo když nemůže studovat kvůli nemoci, úrazu či dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu). Jestliže rodiče dítěte nemají příjmy, na které by mohli slevu uplatnit, mohou ji uplatnit prarodiče.

Na rozdíl od jiných slev u slevy na dítě platí, že pokud se po jejím odečtení dostane výše vaší daně do záporných hodnot, stane se vzniklý rozdíl daňovým bonusem – který vám stát vyplatí.Maximální výše bonusu dosahuje 60 300 korun, minimální výše stokorunu (pokud vám vyjde bonus nižší, stát ho nevyplatí). Na daňový bonus má ovšem nárok pouze člověk, který si v daném zdaňovacím období vydělal alespoň 48 tisíc korun, přičemž se započítávají jen příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu a kapitálového majetku.


Sleva pro studenty

Pokud se soustavně připravujete na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, můžete si od daně odečíst až 4020 korun ročně. Podmínkou je, že vám ještě nebylo šestadvacet (respektive osmadvacet, pokud prezenčně studujete doktorský program).

Nárok na slevu vám nevzniká, pokud jde o dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na střední škole a jste zároveň výdělečně činní (kromě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti) nebo máte nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. I tuto slevu můžete uplatnit pouze za část roku, kdy jste na ni měli nárok – za každý kalendářní měsíc to dělá 335 korun.


Sleva pro zdravotně postižené

Pokud pobíráte invalidní důchod, můžete si od daně odečíst 2520 korun ročně. Pokud trpíte invaliditou třetího stupně, jedná se o dvojnásobek, čili 5040 korun. Lidé, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P – čili mají zvlášť těžké zdravotní postižení, mají nárok na daňovou slevu až ve výši 16 140 korun za rok. Pokud splňujete podmínky pouze po určitou část roku, můžete slevu v poměrné výši uplatnit pouze za některé měsíce.

O přeplatek musíte zažádat

Pokud za vás zálohy na daň platí zaměstnavatel a vy následně uplatníte daňové zvýhodnění, může vám vzniknout přeplatek na dani. O jeho vrácení však musíte požádat v příslušné kolonce daňového přiznání. Do třiceti dnů po uzávěrce na odevzdávání přiznání by vám pak měla vypočtená částka dorazit.

Témata: daň z přijmu

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky