Dnes končí lhůta pro elektronické podání daňového přiznání

Dnes končí lhůta pro elektronické podání přiznání k dani z příjmu za rok 2022. Lidé a firmy mohou svou povinnost splnit do půlnoci prostřednictvím datové schránky nebo portálu Moje daně. Kdo podává přiznání prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta, má čas na podání do 3. července. Termín pro podání přiznání v papírové podobě uplynul před měsícem.

Ilustrační fotografie
reklama

Elektronické podání je povinné pro všechny, kdo mají ze zákona zřízenu datovou schránku. Od letošního roku se to nově týká všech živnostníků, což se projevilo i v poměru dosud podaných přiznání. Z 2,18 milionu, které Finanční správa přijala týden před květnovým termínem, jich 56 procent tvořila elektronická podání, 44 procent papírová. Loni byl po podání všech přiznání poměr opačný.

Elektronické daňové přiznání je nutné podat na formuláři ve stanoveném formátu .xml, nelze pouze naskenovat papírový formulář, upozornila už dříve Finanční správa. Podání také nelze uskutečnit pomocí takzvaného e-tiskopisu ani nelze pro podání využít běžný e-mail, pokud není opatřen elektronickým podpisem.

Týden před termínem pro elektronické podání daňového přiznání jich Finanční správa přijala 2,18 milionu, zhruba 78 procent očekávaného počtu. Naprostou většinu tvořila přiznání podávaná fyzickými osobami. Bylo jich 1,92 milionu, zatímco firmy podaly zhruba 259.000 přiznání. U fyzických i právnických osob převažovala podání v elektronické podobě.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně nebo 0,01 procenta stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení. Maximální postih je pět procent. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun a maximálně 300.000 korun.

Loni přijala Finanční správa 2,83 milionu daňových přiznání. Z celkového počtu vybraných přiznání jich bylo 2,3 milionu od fyzických osob a zhruba 523.000 od firem.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky