Víc jak polovina českých firem neodvádí daň z příjmu

Od roku 2012 klesá podíl společností, které v Česku do státní kasy neodvádějí žádnou daň z příjmů, nicméně v celkovém součtu tato skupina stále tvoří nadpoloviční většinu. Naopak roste podíl firem, které na dani z příjmů ročně státu odvedou víc než milion korun. Ukázala to nejnovější analýza poradenské společnosti Bisnode, která v ČR disponuje nejrozsáhlejší databází finančních výkazů.

Ilustrační fotografie

Do analýzy Bisnode vstoupily všechny společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, které v letech 2012 až 2017 zveřejnily své finanční výkazy. V období 2012 až 2015 se jedná zhruba o vzorek 170 000 subjektů, za rok 2016 o necelých 130 000 a v roce 2017 téměř o 71 000 firem.

„V České republice od roku 2012 klesá podíl společností, které neplatí daň z příjmu. Za posledních šest let jejich podíl klesl o 9,3procentních bodů na 50,2 procent. Nicméně firmy, které neodvádějí do státní kasy žádnou daň z příjmu, stále tvoří nadpoloviční většinu z analyzovaného vzorku subjektů, přičemž v roce 2012 jich bylo dokonce 60 procent,“ zhodnotila průzkum analytička Bisnode Petra Štěpánová.

„Současně roste podíl subjektů, které daně odvádí. Zatímco v roce 2012 to bylo podle dostupných dat 40,5 % firem a v roce 2017 již 49,8 %. Daň z příjmu do sta tisíc korun odvádí necelých 27 % ze sledovaného vzorku. Sto tisíc až jeden milion korun platí téměř 15 procent společností a milion až deset milionů na dani z příjmu do státního rozpočtu odvede 6,5 procent společností,“ dodala Petra Štěpánová s tím, že rostoucí podíl společností, které odvádí daně z příjmu právnických osob souvisí s rostoucí ekonomikou, stejně jako zpřísňujícími se podmínkami jako je například zavedení EET nebo kontrolního hlášení DPH.

Daně z příjmu společností s ručením omezeným a akciových společností

Daň z běžné činnosti v Kč

2012

2013

2014

2015

2016

2017

<= 0

101 378

103 997

97 865

88 386

66 681

35 446

0 - 100 000

39 429

41 934

43 941

43 542

33 736

18 910

100 000 -
1 000 000

21 252

21 775

23 839

24 799

19 570

10 578

1 000 000 -
10 000 000

7 219

7 597

8 692

9 383

8 187

4 605

10 000 000 - 100 000 000

951

1 076

1 243

1 363

1 396

982

> 100 000 000

96

92

103

112

131

108

Celkem

170 325

176 471

175 683

167 585

129 701

70 629

Daň z běžné činnosti v Kč

2012

2013

2014

2015

2016

2017

<= 0

59,52 %

58,93 %

55,71 %

52,74 %

51,41 %

50,19 %

0 - 100 000

23,15 %

23,76 %

25,01 %

25,98 %

26,01 %

26,77 %

100 000 -
1 000 000

12,48 %

12,34 %

13,57 %

14,80 %

15,09 %

14,98 %

1 000 000 -
10 000 000

4,24 %

4,30 %

4,95 %

5,60 %

6,31 %

6,52 %

10 000 000 - 100 000 000

0,56 %

0,61 %

0,71 %

0,81 %

1,08 %

1,39 %

> 100 000 000

0,06 %

0,05 %

0,06 %

0,07 %

0,10 %

0,15 %

Data k 12. 10. 2018, *malý objem dat za rok 2017 souvisí s neplněním informační povinnosti ze strany firem
Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky