Jak je to s daňovými slevami při nástupu do prvního zaměstnání?

Mnozí vysokoškoláci již během studia pracují, a to nejen na pracovní dohody, ale třeba i na zkrácený úvazek, který lze skloubit se studiem. Jaké daňové slevy mohou uplatnit? A jak je to s daňovými slevami při nástupu do prvního zaměstnání?

Daně, ilustrační fotografie
reklama

Všichni daňoví poplatníci mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka, která zarok 2018 činí 24 840 Kč, měsíčně tedy 2 070 Kč. Výdělečně činní studenti si k ní mohou uplatnit ještě i daňovou slevu na studenta ve výši 4 020 Kč za rok 2018. Zaměstnaní studenti mohou tuto slevu též uplatnit měsíčně, a to v částce 335 Kč. Mzdové účetní je však v takovém případě nutné doručit potvrzení o studiu. „Nárok na obě daňové slevy vzniká pracujícím studentům i při práci na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti. Obě daňové slevy je možné uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele, u něhož je podepsáno prohlášení k dani,“ upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Nemůže vzniknout nárok na daňový bonus

Při uplatnění slevy na poplatníka a studenta se neplatí v daném měsíci na dani z příjmu nic až do hrubé mzdy nebo hrubé odměny ve výši 11 940 Kč. Je-li ovšem hrubá mzda nebo hrubá odměna nižší, nevzniká nárok na daňovou vratku. Z důvodu uplatnění slevy na studenta a poplatníka totiž nemůže vzniknout nárok na finanční plnění od státu formou daňového bonusu, neboť tyto slevy snižují daňovou povinnost maximálně do nuly.

Práce po část roku a daňové slevy

V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně se uplatňuje daňová sleva na poplatníka vždy v plném rozsahu. Stejně tak se při splnění podmínky studia uplatní v plném rozsahu i sleva na studenta, a to i tehdy, kdyby výdělečná činnost trvala pouze po část roku. Studenti, kteří nastoupili v průběhu roku 2018 do zaměstnání a neuplatní tedy daňovou slevu na poplatníka a daňovou slevu na studenta při výpočtu měsíčních záloh v plném rozsahu, budou mít nárok na daňovou vratku po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2018. „Například student pracující na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 18 000 Kč od září do prosince 2018 odvede za tyto čtyři měsíce na daňových zálohách 4 900 Kč a po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2018 obdrží daňovou vratku 4 900 Kč právě z důvodu uplatnění daňové slevy na poplatníka a na studenta v plném ročním rozsahu,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Podnikající studenti a daňové slevy

Výkon samostatné výdělečné činnosti během studia je výhodný, neboť se pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považuje za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění tak nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Podnikající studenti rovněž uplatňují daňové slevy vždy až za celý kalendářní rok v daňovém přiznání. I když samostatnou výdělečnou činnost vykonávají třeba jen po část roku, náleží jim daňová sleva na poplatníka vždy v celé roční částce 24 840 Kč. Při splnění podmínky studia po celý rok pak mohou uplatnit i daňovou slevu na studenta ve výši 4 020 Kč. „Z důvodu uplatnění těchto dvou daňových slev tudíž podnikající studenti neplatí daň z příjmu až do ročního hrubého zisku 192 400 Kč,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky