Nevycházíte s penězi? Stát vám může dávat na bydlení až 20 tisíc korun

Jednou z dávek, které lze získat od státu, je takzvaný příspěvek na bydlení, tedy sociální dávka, která má pomoci rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy pokrýt náklady na bydlení. Ačkoliv může dosahovat výše téměř 20 tisíc korun, jeho získání je složité.

Ilustrační fotografie

Stát poskytuje osobám s nízkými příjmy dva příspěvky na bydlení. Jedním z nich je doplatek na bydlení, dávka poskytovaná v rámci pomoci v hmotné nouzi. Doplatek na bydlení je určen osobám, které mají nárok na příspěvek na živobytí a žijí na spodní hranici možných příjmů, většinou právě na dávkách.

Oproti tomu příspěvek na bydlení je určen osobám, které jsou na tom příjmově lépe, ale stále nedostatečně.Podmínkou je, aby byly vlastníkem nebo nájemcem daného bytu či domu.

Příspěvek na bydlení může dosáhnout výše 18 674 korun a nárok na něj se určuje příjmem rodiny a lidí, kteří bydlí ve společné domácnosti. Přesněji řečeno kteří v ní mají trvalé bydliště. To může vyvolat problém ve chvíli, kdy například rodiče finančně nevycházejí, ale v jejich domě má nahlášené trvalé bydliště i syn či dcera s nadprůměrnými příjmy, kteří ale v místě nepobývají.

Stát při schvalování příspěvku na bydlení posuzuje nejen celkový příjem rodiny nebo jednotlivce, ale i náklady na bydlení, které porovnává se zákonem stanovenými přiměřenými náklady na bydlení pro daný počet osob dané oblasti.

Náklady se přitom rozumí nejen nájem, ale i finance vynaložené v souvislosti s užíváním bytu, tedy například odpady, energie, vodné, stočné apod. Ty stát zjistí z faktur nebo nájemní smlouvy.

Pokud 30 % rozhodného příjmu nebo 35 % v Praze rodině nebo jednotlivci nestačí k pokrytí nákladů na bydlení, a pokud je těchto 30 %/35 % příjmů nižších než příslušné náklady na bydlení, může stát rozhodnout o přidělení příspěvku na bydlení.

Výše příspěvku na bydlení se pak počítá na základě příjmu rodiny nebo jednotlivců a výše nákladů. Nejméně mohou lidé obdržet příspěvek ve výši 50 korun.

Pro žádost o příspěvek je potřeba dostavit se na Úřad práce, je ale nutno počítat s tím, že o něj rodina či jednotlivec musí žádat každé tři měsíce. Pokaždé je posuzován aktuální finanční stav žadatelů v poměru k jejich nákladům.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky