Peníze investorů Triload Invest v ohrožení. Firma přestala vyplácet výnosy z dluhopisů

Držitelé dluhopisů společnosti Triload Invest s.r.o. už přes půl roku marně čekají na výplatu výnosů. Firma s nimi nekomunikuje, nevrátila jistiny, nemá webové stránky, neuveřejňuje povinné finanční výkazy a na podzim loňského roku dokonce čelila insolvenčnímu řízení. Drobní investoři tak mohou přijít o své investované peníze.

CZK
reklama

Další v řadě emitentů korporátních dluhopisů neplní své závazky. V ohrožení se tak octly finanční prostředky klientů v hodnotě desítek miliónů! Společnost Triload Invest v letech 2017 až 2018 emitovala dvouleté a desetileté rizikové dluhopisy se zdánlivě lákavým výnosem až 12 %. Na podzim letošního roku ale firma již jednou čelila insolvenčnímu řízení kvůli neuhrazeným mzdám svých zaměstnanců. Nelze se divit, že nedokáže plnit ani závazky vůči svým investorům.

Na spotřebitelsko-poradenský server www.rizikovedluhopisy.cz se obrátila dcera jedné z poškozených investorek. Její matka v září 2017 zakoupila dva kusy dluhopisů společnosti Triload Invest se splatností v roce 2027 a výnosem 12 %. Výnosy z dluhopisů v nominální hodnotě 250 000 Kč měly být vypláceny kvartálně. Firma však od července 2018 přestala vyplácet úroky a s držiteli dluhopisů nekomunikuje. Na žádost o předčasné splacení dluhopisů z důvodu neplnění povinností emitentem nereagovala.

„Vzhledem k tomu, že investice byla doporučena léty prověřeným finančním poradcem, neměly jsme pochybnost o její bezpečnosti. Přislíbené výnosy emitent 2x vyplatil v termínu, další výnos opakovaně sliboval vyplatit. Nevyplatil nic, přestal komunikovat. Nereaguje na emaily, telefony nezvedá, recepce žádnou osobní návštěvu nepřipustí, poštu nepřebírá. Nevíme, jaké má klient v tomto případě možnosti získání svých peněz zpět, a jak se můžeme proti takovým podvodným firmám bránit,“ vyjádřila se dcera jedné z investorek, paní Evy Kvíčalové.

Společnost Triload Invest vydala přinejmenším tři emise dluhopisů s úročením 8,1 %, 9 % a 12 % v celkovém objemu 174 milionů korun. V červenci 2018 obdrželi držitelé všech tří emisí vyjádření, že se vyplacení jejich výnosů o 14 dní zpozdí. K výplatě však nedošlo.

„Ano je pravda, že došlo ke zdržení, ale tvrzení klientů, že nekomunikujeme, nebo ještě další se nezakládají na pravdě. K Vašemu dotazu poznamenám, že na řešení se intenzivně pracuje a bude v dohledné době předloženo,“ uvedl k celé věci jednatel společnosti Robert Krejčí, kterého server Rizikovedluhopisy.cz opakovaně žádal o vyjádření. Na konkrétní dotazy severu vůči kolika investorům má dosud nesplacené závazky, kdy hodlá své věřitele vyplatit, v jaké celkové hodnotě byly dluhopisy prodány, proč neuveřejňuje povinné finanční výkazy, a jak bylo s prostředky investorů naloženo, jednatel společnosti neodpověděl.

„V případě, že emitent přestane výnosy vyplácet, jsou možnosti investorů velmi omezené. Většina z nich si plně neuvědomuje rizika spojená s investováním do firemních dluhopisů, která mohou vést ke ztrátě investovaných finančních prostředků. Vyjma žádosti o předčasné splacení z důvodu neplnění závazků, lze také podat návrh na insolvenci. Pokud zároveň existuje podezření, že investované prostředky emitent použil k jiným než deklarovaným účelům, mohou se investoři obrátit na Policii ČR a podat trestní oznámení pro podezření na podvod v rámci kterého uplatní náhradu škody,“ uvádí Eliška Skřivanová, tisková mluvčí serveru Rizikovedluhopisy.cz.

Emise dluhopisů společnosti Triload Invest jeví známky tzv. „prašivých dluhopisů“ od samotného počátku. Nabízená úroková sazba až 12 % je vysoce nestandardní. Podnikatelský plán velmi nekonkrétní, firma nezveřejňuje ekonomické ukazatele ve Sbírce listin. Rovněž webové stránky společnosti www.triload.cz nejsou k datu uveřejnění tohoto článku funkční.

Jak správně investovat do firemních dluhopisů, na co si dát pozor, rady a varování před dalšími podezřelými emisemi dluhopisů spotřebitelé najdou na www.rizikovedluhopisy.cz.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky