V ČR má vzniknout centrální evidence dražeb

V Česku má vzniknout centrální evidence dražeb, spravovat ji má ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Počítá s tím nový zákon o veřejných dražbách, který v pondělí projedná vláda. Jednorázové náklady na vytvoření tohoto systému jsou pět milionů korun. Zákon má dále například odstranit dosavadní nesoulad s občanským zákoníkem nebo zavést úpravu pro provádění elektronických dražeb.

Ilustrační fotografie

Roční náklady na provoz centrální evidence dražeb MMR odhaduje přibližně na 500.000 korun. Plánovaný příjem z pokut je milion korun. "Celkové přínosy soukromému sektoru představují přínosy 29 milionů korun ročně," uvádí MMR ve své zprávě. Podle ní spočívají zejména v úpravě zveřejňování dražebních dokumentů, zrušení povinnosti odhadu ceny předmětu dražby a prohlídek u dražeb na návrh vlastníka. Dalšími výhodami jsou podle ministerstva úprava doručování a v některých případech zrušení požadavku na ověřené podpisy.

V současnosti platí zákon z roku 2000, který má podle MMR některé zásadní nedostatky. Návrh nového zákona upravuje nesoulad s občanským zákoníkem. Část ustanovení stávajícího zákona je podle MMR nadbytečná, protože je již dostatečně upravena v občanském zákoníku. "Některá ustanovení stávajícího zákona jsou neaplikovatelná. Po přijetí občanského zákoníku a souvisejících předpisů se stala nepoužitelnými. Rovněž pojmosloví je často neaktuální," uvádí dále MMR.

Úprava elektronických dražeb je podle něj v současnosti kusá a je provedena pouze ve vyhlášce. To má nový zákon změnit. "Problematická je také neexistující sankce při porušení zásadních zákonných povinností nebo nadbytečná administrativní zátěž adresátů zákona," uvádí se v předkládací zprávě.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky