Proč přichází mladí zdraví migranti do Evropy?

Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Jaroslav Vodička vyvolal bouřlivou diskuzi svým projevem, který přednesl při pietní akci v Terezíně 15. května. Ústřední výbor se následně za jeho slova postavil, část členů se v petici k jeho slovům postavila negativně.

Přijímání uprchlíků do Evropy
reklama

„Jaká tedy bude budoucnost nás a našeho žití v srdci Evropy. S obavami se ptáme, vedeni mnohdy zkreslujícími informacemi především médií veřejné služby. Co miliony především ekonomických migrantů, kteří prchají za pohodlnějším životem, ne s touhou bránit svoji vlast, prchají, aby vytěžili náš léta a prací generací před námi budovaný evropský sociální a ekonomický systém, ne proto, že doma žijí v nesvobodě. A pokud tak třeba žijí, nechtějí ze změny k prospěchu svého lidu bojovat! Mladí zdraví muži, novými mobily v rukou, v kožených bundách za tisíce, se srdceryvnými fotkami topících se bárek na moři, vyrobených mnohdy i samotnými zločinnými převaděči," uvedl Vodička ve svém proslovu.
 
Židovská obec v Praze a Federace židovských obcí v ČR ve společném prohlášení uvedly, že projev Vodičky byl xenofobní a projev předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) ze stejné akce nacionalistický a protiněmecký. Oba se podle židovských organizací nehodily na akci, která má připomínat oběti nacistické perzekuce.

Od Vodičkova projevu se v petici distancovali i někteří členové ČSBS. „My, členky a členové Českého svazu bojovníků za svobodu, se distancujeme od způsobu, kterým předseda našeho Svazu, Jaroslav Vodička, vystupuje navenek a pošlapává odkaz aktivních bojovníků a bojovnic proti nacismu, fašismu, rasismu a nesvobodě. Chceme připomenout, že cílem ČSBS je prostřednictvím spolkové činnosti přispívat k rozvoji České republiky v duchu humanitních tradic zakladatelů našeho státu a zásad Charty lidských práv. Věříme, že masarykovský odkaz humanity není v současné situaci pro ČSBS již pouhým prázdným slovem," píší autoři petice, kterou zatím podepsalo 17 členů svazu především z Kladna.

„Vzpomínáme na životy našich předků a přátel, kterými byla vykoupena naše současná svoboda, kterou máme povinnost bránit proti veškerým projevům intolerance a omezenosti. Jako přeživší a potomci přeživších nacistického genocidia, jehož podstatou je rozdělování lidí dle národnosti, rasy a víry, si nepřejeme a nesouhlasíme s tím, aby individuální projevy našeho předsednictva byly vydávány za projevy naše," stojí v petici.

Nesouhlasí především s Vodičkovými slovy o migrantech. „Evropa dnešních dní je útočištěm pro děti, ženy a muže, kteří jsou ve svých domovech pronásledováni, mučeni a vražděni ze stejných důvodů jako naši předci či my samotní před několika desítkami let. Je zcela nemístné, aby představení ČSBS zpochybňovali naši povinnost pomoci slabým a trpícím. Bylo to právě Československo, na jehož humanistické tradice často vzpomínáme, které svého času sloužilo jako poslední útočiště pro pronásledované a ohrožené obyvatelstvo před totalitou. Českoslovenští občané pak sami využili útočiště v zemích, které je přijaly," tvrdí někteří členové svazu.

„Pokud bude vedení ČSBS i nadále zpochybňovat samotnou podstatu odkazu protinacistických bojovníků, ztrácí zcela svoji vlastní legitimitu a ničí odkaz těch, jejichž práci a oběť má mít na paměti a v úctě. Žádáme předsedu Jaroslava Vodičku, aby se do budoucna zdržel jakéhokoli dalšího jednání zpochybňujícího hodnoty, ve které věříme – lidství, odvahu a respekt. Žádáme delegáty Sjezdu ČSBS, aby si uvědomili svoji zodpovědnost za směřování organizace při nadcházejících volbách. Jen na vás je nyní budoucnost Českého svazu bojovníků za svobodu," dodávají signatáři petice.

Témata: uprchlíci

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky