Česko je zavaleno smrtícími výrobky! Neuvěříte, co odhalil dTest

Ftaláty v panence typu „barbie“ či pískacích hračkách, kosmetické výrobky obsahující škodlivé chemické látky, rádio, které nám může přivodit úraz elektrickým proudem, či dětské sandálky renomované značky s obsahem dráždivých látek. To je jen pár příkladů rizikových produktů, které eviduje veřejně dostupná databáze nebezpečných výrobků.

Panenka „Beautiful, Collect them all“

Smyslem databáze nebezpečných výrobků je varovat veřejnost, a tak eliminovat rizika případného ohrožení konkrétním výrobkem. Provozuje ji dTest na adrese www.nebezpecnevyrobky.cz. „Databáze nebezpečných výrobků aktuálně obsahuje více než devět a půl tisíce produktů, které byly vyhodnoceny jako rizikové pro naše zdraví či majetek. Pro přehlednost jsou rozděleny do 23 kategorií, mezi nimiž najdeme oblečení, elektrická zařízení, léky, hračky, motorová vozidla a příslušenství, kosmetiku, jídlo a pití, vybavení pro sport, kuchyňské potřeby a další,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Největší počet nebezpečných výrobků, v součtu více než polovinu všech evidovaných v databázi, obsahují kategorie „Oblečení, textil a módní doplňky“ (více než 2500 položek) a „Hračky a zábavní předměty“ (více než 2300 položek). V případě oblečení je nejčastějším rizikem uškrcení. Důvodem jsou dlouhé šňůrky na kapucích a jiných částech oděvu, které například při hře na dětském hřišti mohou přivodit smrtelná zranění. Oblečení může skrývat i jiná rizika, kupříkladu udušení za situace, že oděv pro nejmenší obsahuje drobné části (např. kamínky), které se mohou snadno oddělit a dítě je může následně vdechnout či spolknout. Část oděvů označených jako nebezpečné také obsahuje nedovolené chemické látky.

V kategorii hraček je nejčastěji problémem chemické riziko (36 %) a riziko udušení (39 %). Příkladem mohou být výše uvedené ftaláty a další chemické látky přicházející při hře do kontaktů s ústy a kůží dětí, hračky obsahující malé oddělitelné části, či výrobky ze sortimentu zábavní pyrotechniky, při jejichž použití hrozí poškození sluchu či zraku, popálení a další zranění.

Databáze shromažďuje informace o nebezpečných výrobcích z evropského systému RAPEX a dále od českých dozorových orgánů: České obchodní inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státního ústavu pro kontrolu léčiv či od Ministerstva zdravotnictví ČR. Zdrojem údajů v databázi jsou také výsledky testů realizovaných dTestem. „Databázi mohou využívat nejen spotřebitelé, ale například i prodejci, aby měli přehled, zda nemají nebezpečné výrobky ve své nabídce. Obchodníci mohou získat exportovaný soupis nebezpečných výrobků a porovnat data s daty o jimi nabízeném zboží,“ říká Lukáš Zelený.

Databáze nabízí různé možnosti filtrování i fulltextové vyhledávání, takže si spotřebitelé mohou snadno ověřit, zda obsahuje jimi hledaný výrobek. Týdenní e-mailové zprávy o nově objevených nebezpečných výrobcích nyní odebírá více než 30 tisíc zájemců. K odběru e-mailového varování se lze jednoduše přihlásit na webových stránkách databáze.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky