Sociální dávky čeká od září revoluční změna. Podívejte se

Úřad práce ČR (ÚP ČR) začne od září opět intenzivněji využívat pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi poukázky. Jejich prostřednictvím bude klientům vyplácet část příspěvku na živobytí a část dávek mimořádné okamžité pomoci. V tomto duchu vydalo Generální ředitelství ÚP ČR závazný pokyn všem svým kontaktním pracovištím.

Úřad práce, ilustrační fotografie

O změně informovalo tiskové oddělení Úřadu práce. Toto opatření má napomoci tam, kde by dávka mohla být nebo je používána k jinému účelu, než bude či už byla poskytnuta. Smyslem dávek pomoci v hmotné nouzi je, v souladu s Listinou základních práv a svobod, zajištění základních životních podmínek.

Úřad práce ČR uzavřel nové smlouvy s dodavateli poukázek, aby zajistil klientům co nejširší možnosti jejich uplatnění. „Jedním z rozhodujících kritérií při výběru společností, které nám poukázky dodávají, byla co nejširší síť jejich obchodních partnerů, u nichž je možné stravenkami platit, včetně garance této sítě. V praxi to tedy znamená, že ji nebudou moci omezovat," upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

Opatření se podle tiskové mluvčí Kateřiny Beránkové týká pouze dvou nepojistných sociálních dávek ze systému pomoci v hmotné nouzi, a to příspěvku na živobytí a mimořádné okamžité pomoci. V prvním případě může Úřad práce ČR vyplatit ve formě poukázek opravňujících k nákupu zboží ve stanovené hodnotě maximálně 65 % přiznané dávky. Forma výplaty mimořádné okamžité pomoci pak může mít podobu peněžní nebo věcnou, případně kombinovanou. Záleží na typu dávky a dané situaci.

Poukázky slouží k odběru potravin, základních hygienických prostředků, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb a oděvů. Tedy zboží, které zajistí osobě v hmotné nouzi základní životní podmínky. Poukázky není možné použít na nákup alkoholu a tabákových výrobků.

Kromě výplaty části dávky věcnou formou, je alternativní možností dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, rovněž využití institutu zvláštního příjemce. Tedy situace, kdy s poskytnutou dávkou hospodaří ve prospěch oprávněného např. sociální pracovník.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky