MPSV uklidňuje: Klienti se o své dávky nemusí obávat

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřad práce ČR (ÚP ČR) intenzivně pracují na zajištění plné funkčnosti systému výplaty nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti zaměstnanosti (dále jen „nepojistné sociální dávky“). V současné době probíhá přenos zálohových dat z tzv. cloudu do informačního systému, se kterým pracuje ÚP ČR. Cílem je zajistit zpracování všech nepojistných sociálních dávek a jejich výplatu v zákonné lhůtě.

660

Prioritou MPSV je dohodnout se společností Fujitsu takové podmínky spolupráce, které povedou k plné stabilizaci výplaty nepojistných sociálních dávek. „MPSV podniká veškeré kroky k tomu, aby se změny, které souvisejí s přechodem na nové informační systémy a výplatou nepojistných sociálních dávek, co nejméně dotkly samotných klientů. Zkrátka, aby lidé dostali své dávky včas, tak jak nám to ukládá zákon", říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček a dodává: „Je nutné si uvědomit, že do této složité situace jsme se dostali vinou špatného rozhodnutí předchozího vedení ministerstva a nyní se snažíme v co největší možné míře minimalizovat dopady těchto rozhodnutí". Více v tiskové zprávě (MPSV, 1. ledna 2014).

Důkazem ministrových slov je mimo jiné fakt, že společnost Fujitsu Technology Solutions už postupně předává ÚP ČR zálohová data o klientech za listopad a prosinec 2013. „To nám významně pomůže ve zpracování agendy. V opačném případě bychom totiž museli data přepisovat ručně, což by výrazně prodloužilo zpracování žádostí o dávky a jejich výplatu," upozorňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

V poslední době se objevily v médiích zavádějící informace o tom, proč MPSV nevyužilo výběrové řízení na nového dodavatele informačních systémů (IS) na výplatu nepojistných sociálních dávek, které už dříve (tj. v červnu 2013) připravilo tehdejší vedení MPSV. Nejdříve je nutné uvést, že kromě oznámení předběžných informací neproběhly žádné další činnosti, které by konkretizovaly zadávací podmínky veřejné zakázky (VZ). Odůvodnění této VZ odešlo 25. 6. 2013 do připomínkového řízení a v rámci vypořádání MPSV obdrželo mnoho zásadních připomínek. Zároveň se objevila řada vysoce rizikových aspektů. Problematický byl už jen výběr samotné formy VZ, kterým byl soutěžní dialog. Což je velmi sporná metoda transparentní soutěže a zároveň by tato forma VZ představovala vysoké riziko oprávněnosti jejího použití ve smyslu §24 zákona o VZ. Předmět této VZ nebyl vymezen ani konkretizován. V této době navíc neexistovala žádná schválená koncepce IT a ani rámcová zadávací dokumentace. Dalším sporným bodem bylo financování této VZ v rámci rozpočtu MPSV, které nebylo jednoznačně stanoveno. Plánované použití finančních prostředků z fondů EU se jevilo jako velmi problematické. Posledním a důležitým faktem je skutečnost, že pokud by došlo k realizaci této VZ a byl by vybrán nový dodavatel IS, tak by v roce 2015 došlo k duálnímu plnění. V této době by totiž byla platná Prováděcí smlouva se spol. Fujitsu, na základě které by nebylo možné uzavřít nový smluvní vztah s jiným dodavatelem.

V  některých médiích se objevila také nepravdivá informace o tom, že ÚP ČR bude vyplácet sociální dávky s až třicetidenním zpožděním. Zákon jednoznačně stanovuje maximální lhůtu pro výplatu sociálních dávek, která může být v rozmezí až 30 dnů. Čili informace o tom, že dojde až k třicetidennímu zpoždění výplaty sociálních dávek je zcela zavádějící. V současné době nabíhají jednotlivé aplikace pro konkrétní dávkové systémy. Zaměstnanci ÚP ČR zároveň získávají přístupová práva, aby se mohli do systémů přihlásit a pracovat v nich. Výplata dávek s lednovým termínem je tak zajištěna a příjemci se o své peníze tedy nemusí bát.

„Uvědomujeme si, že každá nejistota může být pro klienty obtížná. Nechceme je proto znepokojovat a mohu ujistit veřejnost, že naši lidé jsou připraveni pracovat i přesčas, bude-li to nezbytné. Tak, abychom zajistili co nejhladší průběh přechodu na nové informační systémy," zdůrazňuje Marie Bílková. I přes veškerou snahu a obrovské pracovní nasazení zaměstnanců ÚP ČR se ale může stát, že v některých případech klienti dostanou své dávky později, než jsou zvyklí. Maximálně však v řádu několika dní. „Situace se velmi rychle vyvíjí a riziko zpoždění se zmenšuje. Ráda bych zdůraznila, že se tato situace netýká lidí, kteří pobírají příspěvky ze systému státní sociální podpory. Jejich dávky zpracováváme v systémech společnosti OKsystem po celou dobu," uzavírá generální ředitelka ÚP ČR.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky