Zdravotní pojištění musí být placeno vždy. Na co si dát pozor?

Zdravotní pojištění musí být placeno vždy. Jak si tedy splnit své povinnosti ohledně platby zdravotního pojištění za rok 2017? A kdo by si neměl zapomenout změnit trvalý bankovní příkaz pro platbu zdravotního pojištění?

Ilustrační fotografie

Povinnosti ohledně placení zdravotního pojištění vyřizuje za zaměstnance zaměstnavatel. Na účet příslušné zdravotní pojišťovny posílá každý měsíc v souhrnu 13,5 % z hrubé mzdy zaměstnance. Z toho jedna třetina je sražena přímo zaměstnanci a další dvě třetiny za zaměstnance platí zaměstnavatel, což mu zvyšuje jeho mzdové náklady. „Zaměstnanci mající pouze příjmy ze zaměstnání nemají tedy s placením zdravotního pojištění žádné starosti, za případné opožděné platby nebo úhrady v nižší částce je sankciován zaměstnavatel. Každý zaměstnanec však musí svému zaměstnavateli vždy oznámit změnu zdravotní pojišťovny,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Kdo odevzdává přehled o příjmech a výdajích?

Všichni občané, kteří si alespoň po část roku 2017 přivydělávali samostatnou výdělečnou činností, musejí v zákonném termínu své zdravotní pojišťovně odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2017. A to i v případě, že samostatnou výdělečnou činnost během roku 2017 ukončili. V přehledu o příjmech a výdajích se vypočte zdravotní pojištění ze samostatné výdělečné činnosti za celý rok 2017. Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se pak odečtou zaplacené zálohy během roku. Vyjde-li minusová částka, pak je nutné nedoplatek uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu. Zaměstnanci, kteří si během roku přivydělávali vedlejší samostatnou výdělečnou činností, měsíční zálohy během roku 2017 platit nemuseli. Ti totiž zdravotní pojištění doplatí jednorázově po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

Jaký je rozdíl mezi hlavní a vedlejší činností?

Roční zdravotní pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, kterým je buď polovina daňového základu, nebo minimální vyměřovací základ. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí za rok 2017 minimální vyměřovací základ 14 116 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se roční zdravotní pojištění vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu, minimální vyměřovací základ tudíž nemusí být dodržen. „Všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost po celý rok 2017 s hrubým ziskem do 338 784 Kč musejí zaplatit zdravotní pojištění ve výši 22 868 Kč. Při vyšším hrubém zisku se pak roční zdravotní pojištění počítá ze skutečného vyměřovacího základu,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Pozor na změnu měsíční platby

V roce 2018 činí minimální měsíční zálohy při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti 2 024 Kč. Osoby bez zdanitelných příjmů, což jsou všichni občané, kteří nejsou u své zdravotní pojišťovny vedeni jako zaměstnanci, OSVČ nebo státní pojištěnci, musejí v roce 2018 platit zálohy na zdravotní pojištění ve výši 1 647 Kč měsíčně. „OSVČ platící minimální zálohy a OBZP si tedy musejí včas změnit trvalý příkaz, aby již do 8. února zaplatily vyšší měsíční platbu za leden 2018,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky