Pojištění proti povodním: Na co si dát velký pozor?

Řadě lidí v Česku v těchto dnech povodně zatopily domy a zničily jejich majetek. Poklesem hladiny však drama nekončí. Vše je třeba uklidit, vyčistit a také začít jednat s pojišťovnami o náhradách. Odborník na pojištění Jan Jankovský v rozhovoru prozradil, jak v takových případech postupovat a na co si dát pozor.

660
reklama

Jan Jankovský se věnuje oboru finančních služeb už více než deset let. V současnosti pracuje jako samostatný makléř, který koordinuje skupinu dalších deseti makléřů. Je odborníkem v oblasti pojišťovnictví, úvěrování fyzických i právnických osob a investic do cenných papírů. V rozhovoru mimo jiné prozradil, s jakými nepříjemnostmi se ze strany pojišťovny mohou lidé postižení záplavami setkat.

Záplavy mi zničily majetek a já si nejsem jistý, zda se pojištění vztahuje i na případ povodní. Jak mohu nejrychleji zjistit, zda má nárok na náhradu a jak bude vysoká?

Situace na trhu pojištění je taková, že některé pojišťovny mají riziko povodně hned v základním balíčku pojišťovaných rizik. Ve většině případů je však riziko povodně a záplavy voleno jako doplňkové riziko. Rychlým náhledem do pojistné smlouvy si klient většinou zvládne sám ověřit, jestli má riziko povodně a záplavy sjednáno, nebo jestli je vyloučeno. Po posledních povodních je často v pojistné smlouvě sjednání rizika povodně a záplavy zvýrazněno, protože řada klientů si nebyla vědoma toho, že mají toto riziko vyloučeno a docházelo ke sporům.

Druhou možností je kontaktovat svého pojišťovacího poradce, který je většinou schopen vše dohledat ve svých záznamech a podat informace o dalším postupu. Tuto možnost bych ale doporučil ve chvíli, kdy jsme skutečně přesvědčeni, že náš pojišťovací poradce je odborník, protože zde hrozí poskytnutí nepřesných informací.

Třetí možností je spojit se přímo s pojišťovnou přes její informační linku. Bohužel v tomto období i přes snahu o posílení call center pojišťoven jsou tyto linky často přetížené.

Kdy a jakým způsobem mám tedy sám v takovém případě kontaktovat pojišťovnu?

Pojišťovnu je vhodné kontaktovat co nejdříve poté, co je znám přibližný rozsah škod. Naprostá většina pojišťoven, které sjednávají neživotní pojištění, rovněž na svých internetových stránkách zřídila speciální sekci, která je viditelná hned z hlavní stránky pojišťovny a kde je uvedeno, co dělat pro co nejrychlejší likvidaci škody a jak postupovat včetně způsobů, jak co nejrychleji a nejefektivněji kontaktovat pojišťovnu.

Ten, kdo využívá služeb pojišťovacího makléře, získává výhodu, že při jednání s pojišťovnou jej může makléř zastoupit na základě plné moci, se kterou makléř již od počátku obchodního vztahu pracuje.

Jak bych měl postupovat, abych náhradu získal co nejrychleji?

Po nahlášení se ve většině případů pojišťovna s klientem domluví, že za ním vyšle svého pracovníka, tzv. likvidátora škod, nebo mobilního technika, který rozsah škod zdokumentuje a tato dokumentace je základním podkladem pro získání plnění. Pro urychlení výplaty plnění a maximalizace její výše je dobré dohledat nebo připravit, podle toho jak to situace umožňuje, soupis poškozených věcí a nabývací doklady k těmto věcem.

Pokud by součástí pojištěného majetku byla také umělecká díla, je vhodné k těmto movitým věcem předat likvidátorovi kopii znaleckých posudků, pokud jsou k dispozici. Rovněž bych doporučil, co nejvíce rozsah škod dokumentovat. Úplně nám k tomu přitom stačí i běžný fotoaparát dnešních mobilních telefonů.

Musím při jednání s pojišťovnou počítat s nějakými nepříjemnostmi?

V současné době to bude zřejmě přetížení linek pojišťoven, poradenských společností a i samotných pojišťovacích poradců, na které se teď obrací velká řada klientů. Další nepříjemností, která je bohužel dost běžná, je tzv. podpojištění. Toto riziko spočívá v tom, že klient špatně stanovil reprodukční hodnotu pojištěného majetku, nebo smlouvu například více než 3 až 5 let neaktualizoval. Hodnota majetku se mohla zvýšit a klient tak nemá majetek pojištěn na plnou hodnotu.

Pokud dojde k podpojištění vyššímu, než 10 až 15 %, tak pojišťovna může krátit plnění v poměru podpojištění.

Pokud bych například měl dům v reprodukční hodnotě 2 miliony korun pojištěn jen na jeden milion a nastala by škoda za 500 tisíc korun, tak mi za tuto škodu v tomto případě pojišťovna vyplatí 250 tisíc. Je to dáno tím, že jsem měl majetek pojištěn na 50 % hodnoty a proto je vyplaceno jen 50 % vzniklé škody. Další nepříjemností může být bohužel i lidská činnost. Za dobu své praxe jsem se setkal s řadou velmi neprofesionálních likvidátorů, kteří často klienta uvedli v omyl.

A co dělat v případě, že jsem pojištění neměl, ale voda mi napáchala opravdu velké škody na majetku? A mám vůbec šanci nějaké peníze získat?

V tomto případě je vhodné obrátit se na úřad obce, v jejímž katastrálním území je nemovitost umístěna. Řada obcí bez ohledu na soukromé pojištění pro nejvíce postižené občany připravuje kompenzace a rovněž je schopna občanovi poskytnout další informace. Tyto příspěvky bývaly v minulosti v řádu desítek tisíc na odstranění nejnutnějších škod.

Pokud by se klient dostal do zvláště složité situace, je možné se také obrátit správu sociálního zabezpečení k možnostem poskytnutí dávek.

A jaké mají šance lidé, kteří nemají pojištění, protože bydlí v zátopové oblasti a banka je nepojistí?

V tomto případě klienti náhradu za celý majetek rozhodně nedostanou. Mohou získat jen zmíněné kompenzace ze strany obcí.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky