Stávka na letišti. Jak v takových situacích postupovat?

V posledních týdnech se poměrně hojně začínají vyskytovat zprávy o chystaných či probíhajících stávkách v letecké dopravě. Kvůli nim pak dochází ke zrušení desítek či stovek letů. Jak by se měl cestující, který je touto událostí postižen, zachovat?

Ilustrační fotografie
reklama

Doslechne-li se cestující o tom, že má proběhnout stávka na letišti, nebo se chystá stávkovat dopravce, s nímž má cestovat, měl by si předem rozhodně ověřit, zda jeho let opravdu poletí, či nikoli. „V případě, že je konkrétní let zrušen, měl by se cestující přesně řídit pokyny dopravce. Bližší informace se dozví například na jeho internetových stránkách, nebo je může získat telefonicky,“ říká František Herynk, ředitel společnosti Click2Claim, která je tuzemským lídrem v zajišťování oprávněných kompenzací za opožděné či zrušené lety. „Vzniklou situaci je následně možné vyřešit dvěma způsoby: buď let přebookovat, nebo jej zrušit. V uvedeném druhém případě je pak třeba požádat prodejce letenky o její refundaci a pokud je to možné, cestu naplánovat na jiný termín,“ dodává Herynk.

Další nepříjemnost může nastat, pokud stávka cestujícího zastihne již během jeho cesty při přestupu na návazný let a on se to dozví až na přestupovém letišti. V takové situaci by se měl dopravce o cestujícího postarat. Zcela zásadní však je, zda má cestující celý let v rámci jedné rezervace, tedy na jedné letence. Pokud tomu tak je, má nárok na péči, která zahrnuje občerstvení přiměřené době čekání, dva telefonní hovory či emaily zdarma, případně i ubytování a dopravu mezi hotelem a letištěm.

Pokud však dopravce péči neposkytne, může si cestující občerstvení nebo ubytování uhradit sám a náklady pak po dopravci požadovat. Příslušné výdaje je posléze nutné prokázat účty nebo výpisem z účtu (při platbě kartou), z nichž by mělo být patrné, za co platba byla. Obecně se předpokládá, že vynaložené náklady budou v přiměřené míře.

U zrušeného letu by měly aerolinky zajistit náhradní let. „V případě, že nový termín letu nebude cestujícímu vyhovovat, je možné zvolit alternativu na vlastní náklady, nebo se vrátit do místa, z něhož cestující odlétal. U letů s přestupem je následně možné refundovat letové úseky, které cestující nevyužil,“ uzavírá František Herynk.

Tato pravidla stanovuje Evropské nařízení 261/2004 a vztahuje se na všechny dopravce sídlící na území EU a na lety, které odlétají z letiště v EU. Stejné nařízení také upravuje nároky na finanční kompenzaci za zpožděné nebo zrušené lety. Současná platná legislativa rozlišuje mezi stávkou personálu letecké společnosti a stávkou jiných subjektů, které mají vliv na provedení letu. Zatímco stávka třetích subjektů je považována za mimořádnou okolnost, kdy cestující nemá nárok na odškodnění, u stávek personálu dopravce je situace odlišná. Nedávný výrok Evropského soudního dvora otevřel cestu k tomu, aby dopravci za své stávkující zaměstnance cestující odškodnili.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky