Které nemoci nás lidi nejčastěji usmrcují?

Bojíte se, že se vám může něco stát? Máte strach ze žraloků při koupání v moři nebo se bojíte cestovat letadlem? Pouze jeden člověk ze tří a půl milionu je zabit žralokem, ale jeden ze šedesáti tří zemře na chřipku. V letadle je pravděpodobnost přibližně 1:16 000 000, že zemřete při havárii, ale je pravděpodobnost 1:3, že dostanete rakovinu. Jaký je zdravotní stav české populace a co nás v posledních letech nejvíce ovlivňuje?

Ilustrační fotografie

Pro hodnocení zdraví jedince existuje dostatek objektivních kritérií, při hodnocení zdravotního stavu celé populace je situace mnohem obtížnější. Odborníci se soustředí na to, co nejvíc ohrožuje zdraví obyvatelstva, konkrétně jaké nemoci, následně se hledají příčiny, které se snaží odstranit.

Základ zdravotního stavu obyvatelstva je tvořen hlavně úmrtností a nemocností, ale také tím, která onemocnění jsou nejčastější a nejzávažnější. Údaje založené na úmrtnosti patří mezi nejdostupnější a nejspolehlivější, údaje o nemocnosti jsou často zatíženy statistickými chybami.

Kardiovaskulární nemoci

V České republice zůstávají kardiovaskulární onemocnění, což jsou v širším slova smyslu všechny vrozené či získané choroby srdečního svalu, cév vedoucích krev od srdce k orgánům a také zpět k srdci, dlouhodobě nejčastější příčinou úmrtí. Podle Státního zdravotnického úřadu (SZÚ) na tyto nemoci zemře až 50% z celkového počtu nemocných. Za posledních deset let se daří úmrtnost snižovat, i tak je ale srdečně cévní onemocnění v ČR dvakrát častější než ve vyspělých zemích EU.

Nádorová onemocnění

Druhou nejčastější příčinou smrti v ČR je nádorové onemocnění. Výskyt onemocnění stoupá, ale úmrtnost zůstává na stejné úrovni. Největším problémem je rakovina tlustého střeva, nádor prsu u žen a u mužů stoupající rakovina prostaty. Také stoupá výskyt kožních nádorů (melanomů).

Cukrovka (Diabetes mellitus) 

Vysoký růst byl zaznamenán u cukrovky. V České republice každý rok cukrovkou onemocní více než 20 tisíc lidí. V Evropě patří Češi mezi první v počtu nemocných diabetem v celé populaci. Odborníci odhadují, že přibližně dalších 200 tisíc nemocných pacientů není registrováno a o svém onemocnění neví.

Alergická onemocnění

Alergická onemocnění také představují značný problém. Téměř každé třetí dítě je podle SZU alergik, každé desáté dítě starší 5 let je astmatik, alergickým onemocněním trpí kolem 30% dětí. I když se nárůst počtu alergiků zpomaluje, počet dětí s astmatem se stále zvyšuje. Astma se během několika minulých desetiletí stalo jedním z nejčastějších chronických neinfekčních onemocnění.

Sexuálně přenosné nemoci

V posledních letech je vývoj v oblasti sexuálně přenosných nemocí velice nepříznivý. V prvním čtvrtletí přibyl v Česku rekordní počet nových pacientů s virem HIV. Testy potvrdili nákazu u 95 lidí. Za loňský rok byl počet nových pacientů s virem HIV nejvyšší, přibylo 266 pacientů. Odborníci zaznamenali také nárůst rezistence proti antibiotikům u bakteriálních sexuálně přenosných infekcí.

Očkování

Proočkovanost české populace je velice nízká, přitom odborníci zaznamenali znepokojivý vzestup nemocnosti na příušnice, dávivý kašel a další onemocnění. Proti chřipce je očkováno přibližně 5% obyvatel. Podle Národní referenční laboratoře je chřipka mírně nad obvyklou hladinou. Během posledního půl roku bylo v ČR nahlášeno 283 klinicky závažných případů chřipky, z toho 78 pacientů zemřelo.

Klíšťová encefalitida představuje v ČR velice závažný problém. Na našem území je ročně evidováno 500 až tisíc případů závažného onemocnění, které má často trvalé následky. Proočkovanost proti klíšťové encefalitidě je u nás mizivá.

Návykové látky

Užívání tabákových výrobků patří u nás k nejvýznamnějším faktorům majícím za následek závažná onemocnění, kterým je možno účinně předcházet. Počet kuřáků se u nás dlouhodobě nezvyšuje.

Dalším faktorem je konzumace alkoholu, kde se v množství 16,6 litru čistého alkoholu na dospělého obyvatele a rok umístila Česká republika na prvním místě. Průměr v EU je 12,5 litru na osobu.

Takzvané problémové užívání drog je kromě alkoholu dlouhodobě spojeno především s pervitinem a dále pak s opiáty.

Životní styl a prostředí

Pro velkou část obyvatel České republiky je velkým problémem obezita a nadváha. Více než polovina obyvatel v má vyšší než normální hmotnost a tento trend se nedaří snižovat. Nárůst osob s nadváhou naznačuje zhoršující se stravování a nízkou fyzickou aktivitu, což přispívá k rozvoji řady onemocnění, jako jsou kardiovaskulární nemoci, hypertenze, diabetes 2. typu, cévní mozkové příhody, některé druhy rakoviny, poškození svalové a kosterní soustavy a také řada duševních nemocí.

Významným problémem je v ČR kvalita ovzduší, která ovlivňuje míru zdraví populace. Ročně nemocnice evidují přibližně 900 případů akutních srdečních obtíží a 1400 případů akutních respiračních obtíží způsobených částicemi v ovzduší.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky