Podnikáte? Využití paušálů už se nemusí vyplatit

Pokud jste za rok 2017 uplatňovali výdaje procentem stanoveným z příjmů – tedy takzvané paušální výdaje, nemusí to automaticky znamenat, že se vám stejný způsob řešení vyplatí i za rok aktuální. Pro rok 2018 jsou totiž „stropy“ výdajů stanovených procenty z příjmů výrazně nižší.

Ilustrační fotografie
reklama

Například u příjmů ze zemědělské výroby a živnostenského podnikání došlo ke snížení původního limitu

1 600 000 korun na 800 000 korun, v případě živnostenského podnikání (neřemeslná živnost) původní limit 1 200 000 klesl na 600 000 korun a u příjmu z nájmu je to 300 000 korun místo dřívějších 600 000 korun.

Pro ty, kteří nemají vysoké příjmy a současně si mohou uplatnit slevu na manželku bez příjmů a daňové zvýhodnění na děti, je změna přínosem. V opačném případě je ale načase zvážit, zda si za rok 2018 nebude podnikatel uplatňovat výdaje ve skutečné výši. „Omezení výdajových paušálů se dotýká především sofistikovanějších profesí jako jsou poradci, IT specialisti či právníci,“ vysvětluje Pavel Rom, daňový poradce KODAP.

Vzhledem k tomu, že výrazná část podnikatelů nedokáže předem úplně přesně odhadnout budoucí příjmy, vyplatí se zvážit situaci a připravit se na obě varianty. „To znamená především začít shromažďovat veškeré výdajové doklady, archivovat, kontrolovat jejich správnost s ohledem na poskytnutá plnění a posuzovat jejich daňovou uznatelnost z pohledu zákona o daních z příjmů,“ říká Pavel Rom, daňový poradce KODAP. To ale může znamenat zvýšenou administrativní zátěž a často také zvýšené výdaje za služby vedení daňové evidence. Teprve na základě vyčíslení celkových výdajů podle těchto dokladů bude možné po skončení kalendářního roku posoudit, jaký způsob uplatnění výdajů v konkrétní situaci uplatnit. 

Porovnání výše daně u různých výdajových limitů

příklad druh podnikání

příjem v Kč

 

daň

daň

2 děti, manželka bez příjmů

jen sleva na poplatníka

zemědělec, řemeslník (např. malíř pokojů, kadeřnice, kosmetička, ...)

80 %

1 000 000

po staru

5 160

5 160

po novu

-34 608

5 160

rozdíl

-39 768

0

2 000 000

po staru

35 160

35 160

po novu

95 712

155 160

rozdíl

60 552

120 000

živnostník /např. ubytovací sužby, maloobchod, reklamní činnost, …)

60 %

1 000 000

po staru

35 160

35 160

po novu

-24 288

35 160

rozdíl

-59 448

0

2 000 000

po staru

95 160

95 160

po novu

128 853

188 301

rozdíl

33 693

93 141

lékař, právník, poradce, tlumočník …

40 %

1 000 000

po staru

65 160

65 160

po novu

5712

65 160

rozdíl

-59 448

0

2 000 000

po staru

155 160

155 160

po novu

172 853

232 301

rozdíl

17 693

77 141


po staru - vyšší výdajové limity, bez slev na manželku a děti
po novu - nižší výdajové limity se slevou na děti a manželku
Poznámka: je-li výsledná daň záporná, jedná se o přeplatek
Po novu jsou zohledněny aktuální vyšší částky daňového zvýhodnění na dítě

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky