Nemáte peníze na studium v zahraničí? Vystudujte vysokou školu online z obýváku

Kanadský filozof Marshall McLuhan použil pro svět propojený komunikačními technologiemi pojem globální vesnice. Nástup informačních technologií změnil naše životy od základů ve všech sférách včetně vzdělání. Díky připojení na internet mohla vzniknout nová generace vzdělávacích institucí známých jako otevřené univerzity, které svojí podstatou značně zdemokratizovaly vysokoškolské vzdělání.

Ilustrační fotografie

Možnost studovat na zahraniční univerzitě je pro mnohé stále sen, ať už je důvodem příležitost naučit se jazyk, získat prestižní titul či poznat nové lidi. Největším problémem při studiu v zahraničí byly vždy finance. A tím nemyslíme jen školné, ale i ostatní přidružené náklady.

Poplatky za studium v Anglii jsou sice pro obyvatele EU stále shodné s obyvateli Spojeného království a stále mají Češi možnost získat na studium státní půjčku, ale kdo ví, jak dlouho tato situace ještě vydrží. A i kdyby se situace nezměnila, pořád musíte v místě univerzity bydlet, což bývá s místní kupní silou  velmi nákladné. O nákladech na studium v Americe ani nemluvě.

Možnost jak snížit náklady je zvolit některou z univerzit, která nabízí své programy v on-linové formě studia. Můžete tak klidně studovat americkou, anglickou či jakoukoliv jinou vysokou školu ze svého obývacího pokoje z poza vašeho vlastního stolu. 

Například prestižní Technologický institum v Georgii můžete celý vystudovat jen díky připojení na internet, a přesto se dostanete ke zcela shodným materiálům, jaké mají k dispozici denní studenti.

Celé přednášky, kterých se běžně na fakultě můžete zúčastnit  přímo v posluchárně, jsou totiž nahrané na video. To si můžete přehrát kdykoliv s jednou prostou výhodou oproti vašim kolegům, kteří na přednášce byli osobně přítomni. Pokud něco nestihnete, jednoduše si ji posunete o kousek zpět a přehrajete znovu. Veškeré úkoly zůstávají také stejné a vaš konzultant zůstává připojen na skypu téměř neustále, díky čemuž s ním můžete jakékoliv nejasnosti kdykoliv konzultovat.

Jiné univerzity zas mají své on-line programy lehce poupravené, ale o nic důležitého nezůstanou studenti ochuzeni a titul tak nelze považovat za nějak méněcenný.

V zahraničí se tento způsob studia stává stále běžnějším a čím dál více univerzit na tento fenomén reaguje. 

Ač vám tohle všechno dává možnost pracovat při studiu nebo studovat odkudkoliv ze světa, politika studijího programu se nemění. Zůstává přesně vymezená doba studia, předměty, které je nutné v jednotlivých semestrech splnit a v neposlední řadě i vstupní požadavky pro přijetí. Kromě toho, že nedocházíte na fakultu a studujete prostřednictvím univerzitního portálu, je studium totožné s denními programy.

Na jednu stranu výhoda, na druhou stranu si možná od on-linové formy slibujete větší volnost. Tu vám mohou splnit tzv. otevřené univerzity. I ty fungují na systému distančního vzdělávání.

Otevřené univerzity jsou dalším krokem k demokratizaci vzdělání. Vznikly za účelem umožnit vysokoškolské vzdělání skupinám lidí, které na běžné univerzity neměly přístup z jakýchkoliv důvodů a aby byly naplněny cíle udržitelného rozvoje.  

Otevřené univerzity zpravidla nepožadují doklady o předchozím vzdělání. Za nutnost se spíše požaduje dostatečná jazyková vybavenost. Jazykem na škole bývá angličtina.

Dalším důležitým rysem je mnohem větší tolerance délky studia. Britská The Open University umožňuje studovat bakalářské programy od 3 do 16 let. To vám dává velkou svobodu v tom, kolik času chcete nebo můžete svému studiu týdně věnovat. 

To vám také umožní snadnější financování vašeho studia. Jelikož na otevřených univerzitách platíte za jednotlivé předměty, které si za semestr zapíšete, můžete rozložením svého studia na co nejdelší dobu rozložit i částky, v nichž celkovou cenu  nakonec zaplatíte.

Není třeba si tak brát žádnou půjčku, abyste se mohli na školu vůbec zapsat. Prostě si budete v průběhu studia na školu vydělávat a pomalu ji splácet. Až složíte záverečnou zkoušku, nebudete mít, na rozdíl od ostatních, žádný dluh.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky