České firmy a dotace. Závislost nebo odrazový můstek?

Díky členství v Evropské Unii mají české firmy přístup k řadě dotací, které jim mohou pomoci s dalším rozvojem. Malé a střední firmy se však díky dotacím mohou dostat do pasti. Některé z nich by se bez dotací neobešly. Administrativní vyřízení dotace je navíc velice náročné.

Ilustrační fotografie

Vyřízení dotace

Celkem 39 % malých a středních firem minimálně jednou požádalo o dotace, celá třetina firem s 50 až 250 zaměstnanci žádá pravidelně. Motivací pro zažádání o dotaci je i poměrně vysoká úspěšnost žádostí. V průměru dvě třetiny žadatelů dotaci také skutečně získaly. Statisticky jsou také úspěšnější firmy, které o dotaci žádají sami bez zprostředkovatele. Projít si ovšem musí rozsáhlou dokumentaci, aby žádost o dotaci byla kompletní.

Vyřízení dotace proběhne relativně rychle. Téměř pětina je vyřízena do měsíce, více než třetina do tří měsíců. Celý proces vyřízení dotace je však mnohem delší.

Nejdříve je nutné vytvořit projektový záměr, ve kterém je popsáno, na co peníze potřebujeme. Poté vyhledáme příslušný program, který se svým cílem a zaměřením s projektem shoduje. Pak přijde na řadu posouzení žádosti a v případě schválení dotace je s žadatelem sepsána smlouva, která stanoví podmínky realizace projektu.

“Po podepsání smlouvy získá žadatel peníze na základě žádosti o platbu řídícímu orgánu. Ten také zvolí konkrétní podmínky pro výplatu prostředků. Buď mohou být propláceny už vydané výdaje, nebo se platební prostředky vyplatí dopředu, nebo je možné oba způsoby kombinovat,” vysvětluje způsoby faktického získání peněžních prostředků Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Účel dotací

Největší objem peněz z dotací míří do rozvoje podniků a do vzdělávání zaměstnanců. Do těchto dvou odvětví jde více než polovina z celkového objemu dotací. Pro některé firmy však nejsou dotace jen možností k růstu, ale dokonce jedinou možností udržení. Čtyři procenta žadatelů o dotace přiznává, že by bez finanční vzpruhy skončily. Více než čtvrtina uznává, že bez něj by nebyl možný rozvoj. Firmy jsou většinou s čerpáním dotací spokojené. Pro malé firmy však může být související administrativa nepřekonatelnou překážkou. Nemohou prostě vyčlenit člověka jen na zpracování žádosti. Živnostníkům zase chybí malé dotace.

Dotace a daně

V ekonomii se pod pojmem dotace rozumí „peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany veřejného sektoru nějakému subjektu“. Dotace jsou poskytovány z veřejných rozpočtů a ve veřejném zájmu. U většiny dotací lze proto předpokládat, že budou daňově zvýhodněny. “Důležité je, aby firmy nevyužívaly daňovou výhodu dotací dvakrát. Tedy, aby poprvé nevyužili osvobození dotace od daně z příjmu a zároveň finanční prostředky z dotace nekryly výdaje uplatňované jako daňový náklad,” upozorňuje Vaněk.

Témata: firmy | finance | MoneyMAG.cz

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky