Daňový balíček: Svěřenským fondům skončí dvojí zdanění

1. července 2017 vstoupí v platnost daňový balíček, jehož součástí je také novela zákona o daních z příjmů. Ta krom jiného ovlivní také daňový režim svěřenských fondů. Podle nové právní úpravy bude dividenda od dceřiné společnosti osvobozena od zdanění.

Ilustrační fotografie
reklama

Dvojí zdanění svěřenských fondů je dosud znevýhodňovalo oproti společnostem, které srážkovou daň platily pouze jednou, a sice při vyplácení zisku akcionářům nebo společníkům ve firmě.

"Jedná se o velmi pozitivní krok pro českou ekonomiku, neboť pomůže zabránit v současnosti bohužel běžné situaci, kdy jsou podniky zničeny při přechodu z jedné generace na druhou," říká James Turnbull z Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů (APRSF), podle kterého se tím otevírá zcela nová cesta pro správu rodinných firem skrze svěřenské fondy a velké možnosti při plánování nástupnictví, tedy předávání rodinných podniků na další generace.

Nově bude možné osvobodit dividendy přijaté svěřenským fondem za předpokladu, že dceřiná společnost vyplácející dividendy bude mít právní formu společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva, bude rezidentem Evropské unie, Švýcarska, Norska, Islandu či Lichtenštejnska a svěřenský fond v ní bude držet podíl, resp. akcie v minimální výši 10 % na základním kapitálu po dobu alespoň 12 měsíců. „Stejně jako u „běžných“ společností přitom bude i pro svěřenský fond platit, že roční dobu držby lze splnit i dodatečně,“ vysvětluje Zuzana Hrubá, daňová poradkyně a partnerka společnosti Schaffer & Partner.

Osvobození nebude možné využít na výplaty podílu na zisku ze svěřenského fondu beneficientům. Zjednodušeně řečeno, pokud dividendy plynou například rodinným příslušníkům, pak tyto od daně osvobozeny nebudou. „Osvobození od daně se totiž týká pouze výplat dividend mezi mateřskou a dceřinou společností, resp. svěřenským fondem. Výplata dividend na fyzické osoby se nadále zdaňuje srážkovou daní,“ dodává Hrubá ze Schaffer & Partner.

V rámci výše uvedené novely bude rovněž nově u příjemce plnění ze svěřenského fondu (které nepodléhalo zdanění daní z příjmů) vyloučeno z daňového odepisování. „To znamená, že takto nabytý majetek (pokud jeho nabytí nepodléhalo zdanění), nebude moci obmyšlený dále daňově odepisovat,“ říká James Turnbull z APRSF.

Obdobný režim jako pro svěřenské fondy se zavádí i pro rodinné fundace, které slouží k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli, nebo jejichž činnost směřuje k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli.

Novinka týkající se zdanění svěřenských fondů nabyde účinnosti pravděpodobně ještě letos, nejpozději počátkem příštího roku. "Co se týká úpravy danění svěřenských fondů, pak již nic nebrání jejich využití ke správě obchodních podílů, pokud si vkladatelé počkají s výplatou dividend do doby, než zákon nabyde účinnosti," doplňuje James Turnbull z APRSF.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky