Daňový balíček přinese téměř 300 změn. Přehled těch nejdůležitějších

Od 1. července vstoupí v platnost daňový balíček, který přinese bezmála 300 změn. Některé z nich začnou platit až od příštího roku, řada z nich ale bude účinná ihned. Zde je přehled těch nejdůležitějších.

Ilustrační fotografie
reklama

Změny pro běžného občana

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. Každý daňový poplatník s dvěma a více dětmi si bude moci díky zvýhodnění snížit daňovou povinnost. Zvýhodnění bude uplatnitelné již při výpočtu zálohy na daň z příjmu fyzických osob za letošní červenec.

Měsíční a roční výše slev

Dítě 2016 2017 (od 1.7.)
1. dítě 13 404 Kč
(1 117 Kč/měsíc)
13 404 Kč
(1 117 Kč/měsíc)
2. dítě 17 004 Kč
(1 417 Kč/měsíc)
19 404 Kč
(1 617 Kč/měsíc)
3. a další dítě 20 604 Kč
(1 717 Kč/měsíc)
24 204 Kč
(2 017 Kč/měsíc)


Rozšíření okruhu příjmů podléhajících srážkové dani.
Pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2500 Kč) se nově stanovuje obdobný daňový režim, který platí pro dohody o provedení práce, tj. budou podléhat srážkové dani ve výši 15 procent (při nepodepsaném prohlášení). Tato úprava se uplatní prvně až v roce 2018.

Zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti. „Nově se do limitu příjmů, který je nutný splnit pro získání bonusu, nebudou započítávat příjmy z nájmu a kapitálového majetku. V některých případech může dojít k tomu, že bonus již nebude možné přiznat,“ vysvětluje Robert Hrádek, daňový specialista KODAP. Bonus je vyplácen tehdy, když daňové zvýhodnění na vyživované dítě nelze pro příliš nízký základ daně a daň uplatnit. Změna se použije až pro zdaňovací období roku 2018. 

Změny pohledem firem a podnikatelů

Změna limitů pro uplatnění výdajů procentem z příjmu, tzv. paušálních výdajů. Horní hranice pro maximální uplatnění paušálních výdajů byla do letošní novelizace zákona o dani z příjmu stanovena jako součin procenta z příjmu a částky 2 milionů korun. Nově je zavedeno snížení této částky na 1 milion korun, takže "stropy" paušálních výdajů klesly na polovinu. Novou právní úpravu shrnuje následující tabulka:

Výdaje jako 
procenta z příjmů

Limit 2016

Limit 2018

80%

1 600 000 Kč

800 000 Kč

60%

1 200 000 Kč

600 000 Kč

40%

800 000 Kč

400 000 Kč

30%

600 000 Kč

300 000 Kč


Snížení limitu je doprovázeno možností uplatnění daňového zvýhodnění na děti a slevy na manželku bez vlastních příjmů. Za rok 2017 je možnost volby (nižší výdajový limit + zvýhodnění na děti a sleva na manželku nebo vyšší výdajový limit bez možnosti uplatnění zvýhodnění a slevy). Tj. při zdanění příjmů za rok 2017 lze postupovat „po staru“ či „po novu“, je dána možnost volby. Za rok 2018 je jediný možný postup, a to „po novu“.

Zavedení institutu nespolehlivé osoby. Pokud se za současné úpravy stala osoba povinná k dani nespolehlivým plátcem a v dalším období jí poklesl obrat pod registrační limit, zmizela z registru nespolehlivých plátců a mohla v budoucnu s čistým štítem podnikat dál. „Dnes se nově v dané situaci nálepky nespolehlivosti nezbaví a stane se ihned po zrušení registrace nespolehlivou osobou se všemi právními důsledky,“ vysvětluje Robert Hrádek, daňový specialista KODAP. Platí od 1. 7. 2017.

Nové vymezení obchodního majetku pro účely DPH. Doposud jsme pro potřeby DPH definovali obchodní majetek jako souhrn majetkových hodnot, který slouží osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomické činnosti, čili pokud daný majetek dotyčný užíval k podnikání nebo jiné soustavné činnosti, jednalo se o obchodní majetek a vztahovaly se na něj veškerá ustanovení tohoto zákona (úpravy odpočtu, atd.).  Nově od účinnosti novely (daňového balíčku) tedy nestačí použití k ekonomické činnosti, ale musí být i určeno k ekonomické činnosti.

Společnost (dříve sdružení) a DPH. Ruší se téměř všechna ustanovení zákona o DPH pro společnost (dříve tzv. „sdružení“). Do 31. 12. 2018 však lze postupovat podle „starého“ znění zákona, pokud společnost vznikla do konce roku 2016.

Platby virtuální měnou. Příjemce zdanitelného plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou, ručí nově za nezaplacenou daň. Tedy z hlediska ručení za neodvedenou daň se platba v bitcoinech staví na roveň platbě na nezveřejněný účet. Uplatní se od účinnosti daňového balíčku, tedy od 1. 7. 2017.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky