Ženám se nejlépe podniká na Novém Zélandě, v Kanadě a USA. Česko nedopadlo dobře

Ženy mají vůbec nejlepší prostředí pro podnikání na Novém Zélandě, v Kanadě a ve Spojených státech, zjistila studie společnosti Mastercard o podnikání žen v různých zemích (Index of Women Entrepreneurs). V Evropě jsou k podnikání žen nejvstřícnější ve Švédsku, v Belgii a ve Velké Británii. Česká republika skončila v pořadí na 35. místě z celkem 54 hodnocených zemí.

Ilustrační fotografie
reklama

Na předních místech seznamu se objevují země s rozvinutými ekonomikami. Podmínky, které ženám pomáhají prosadit se ve vlastnictví firem, jsou v těchto zemích na nejvyšší úrovni. K takovým podmínkám patří podle indexu například silné komunity malých a středních podniků, vysoká úroveň dozoru nad podnikatelským prostředím a vhodné podmínky k podnikání obecně.

Ženy podle studie často do podnikání vstupují spíše z nutnosti a odhodlání. Nicméně pro konečný úspěch firem ve vlastnictví žen má zásadní význam úroveň podpory, jaké se jim v dané zemi dostává, například v podobě přístupu k finančním službám nebo odstraňování překážek v podnikání. 

„Čím méně existuje překážek k podnikání v dané zemi, tím větší je šance, že se ženy do podnikání pustí. Kromě těchto bariér se začínající podnikatelky potýkají s kulturními předsudky a s nedostatkem příležitostí k vlastnímu rozvoji. Platí tedy, že čím je společnost vyspělejší, tím v ní pracuje více úspěšných žen-podnikatelek. Česká republika patří těm k zemím, kde se počet podnikatelek zvyšuje,“ komentuje studii marketingová manažerka Mastercard pro Česko a Slovensko Martina Piskorová.

Česká republika si ze tří hlavních posuzovaných kategorií vedla nejlépe v případě podmínek podporujících podnikání, které zohledňují i celkové vnímání možných potíží spojených s podnikáním nebo úroveň kvality dohledu. Nejhůře naopak dopadla v komponentě celkové podpory žen, jež vyjadřuje i míru předsudků vůči ženám na vedoucích pozicích v politice a byznysu nebo zájem o podnikání mezi ženami.

Mastercard Index of Women Entrepreneurs: 10 zemí s nejlepšími podmínkami podpory a příležitostmi pro ženy v podnikání
 

Nový Zéland – 74,4
Kanada – 72,4
USA – 69,9
Švédsko – 69,6
Singapur – 69,5
Belgie – 69,0
Austrálie – 68,5
Filipíny – 68,4
Velká Británie – 67,9
Thajsko – 67,5
…. 35. Česká republika – 60,4.
 

Metodologie: Studie Mastercard Index of Women Entrepreneurs se zabývá schopností žen využívat při podnikání příležitostí, které jsou jim k dispozici díky existenci různých podpůrných okolností v prostředí jejich působnosti. Výstupy studie představují vážený součet tří komponent: 1) výsledky podpory žen (vyjadřuje míru předsudků vůči ženám v zaměstnání, v pozicích vedoucích osob politiky a byznysu, i finanční sílu a zájem o podnikání mezi ženami), 2) vědomostní aktiva a finanční aktiva (míra dostupnosti základních finančních služeb, pokročilého vzdělání a podpory pro malé a střední podniky), a 3) podmínky podporující podnikání (celkové vnímání možných obtíží spojených s podnikáním v místě působení, úroveň kvality dohledu, vnímání úrovně bezpečnosti ženami a kulturní vnímání vlivu žen na finanční situaci domácností). Pro studii bylo použito 12 hlavních a 25 dílčích ukazatelů k posouzení odlišností ve výše popsaných třech komponentách. Výzkum probíhal v 54 zemích v Asii a Tichomoří, na Středním Východě, v Africe, Severní Americe, Latinské Americe a Evropě a zahrnul 78,6 procenta pracujících žen na světě.

  • Co vede ženy k podnikání v rozvíjejících se ekonomikách? Odhodlání. Mezi prvních deset zemí co do podílu žen mezi vlastníky obchodních firem celkem se dostaly Uganda (34,8 procenta), Bangladéš (31,6 procenta), Vietnam (31,4 procenta) a Čína (30,9 procenta). V těchto zemích ženy těží z příležitostí k podnikání, které nezbytně nevyžadují vědomosti či inovativní aktiva.
  • Úspěšné firmy ovšem nežijí jen z odhodlání. Aby ženy mohly podnikat, potřebují odpovídající podmínky, jako jsou přístup k finančním službám a produktům, nízká míra obtíží v provozování firmy, silná podpora pro malé a střední podniky a úroveň kvality dohledu. Tyto podmínky jsou na vysoké úrovni v zemích jako Nový Zéland, Kanada, USA, Švédsko nebo Singapur, které tak obsadily přední místa žebříčku.
  • V zemích, které v žebříčku dosáhly nízkého hodnocení, jako například Indie (41,7 bodu; 49. místo), Saudská Arábie (37,2; 52. místo) či Egypt (34,0; 53. místo), převládají kulturní předsudky vůči ženám, které tak významně podkopávají jejich možnosti dosáhnout vedoucích pozic i využívat příležitostí k podnikání.
  • Podle studie k největším překážkám v podnikání žen patří nedostatek finančních zdrojů/kapitálu k rozjezdu podniku, regulatorní omezení a institucionální nedostatky, nízká úroveň sebedůvěry a nedostatečné vzdělání. Téměř ve všech 54 zemích zahrnutých do studie existuje alespoň jedna z těchto překážek, které stojí v cestě většímu rozšíření vlastnictví firem mezi ženami.
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky