Elektronické podpisy ve stávající podobě skončí. Na jaké novinky se připravit?

Již brzy budou fyzické i právnické osoby moci využít takzvanou elektronickou identitu. Ta přinese řadu výhod a mimo jiné umožní občanům, firmám i úřadům elektronicky komunikovat přes hranice v rámci celé EU. První velké změny začnou platit již v polovině následujícího roku, kdy zanikne elektronický podpis v podobě, ve které ho dnes známe. Co to bude znamenat v praxi a na jaké další novinky se připravit?

Ilustrační fotografie

Nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru v rámci elektronické komunikace (eIDAS) bude v České republice účinné již od 1. července 2016. I když neobsahuje žádné jednotné řešení pro státy EU, přichází s konkrétními požadavky na úroveň zabezpečení a kvalitu národních systémů. Jeho spuštění tak musí předcházet desítky legislativních úprav, které se doposud nezačaly reálně projednávat.

Oblastí, která se dotkne podnikajících fyzických osob a firem nejdříve, jsou bezpochyby elektronické podpisy. Stávající právní úprava bude v celém rozsahu nahrazena nařízením eIDAS, český zákon o elektronickém podpisu tak s nabytím účinnosti automaticky přestane platit. Nařízení nově stanoví, že kvalifikovaný elektronický podpis má mít stejnou právní sílu jako vlastnoruční podpis. Co to znamená v praxi?

Nové podpisy a velké nejasnosti

Počínaje 1. 7. 2016 v podstatě zanikne institut elektronického podpisu v podobě, ve které ho nyní fyzické i právnické osoby používají. Elektronický podpis bude nahrazen kvalifikovaným, u právnických osob pak budou existovat takzvané elektronické pečetě. Změna se dotkne stovek tisíc majitelů elektronických podpisů. „Podnikatelé si budou muset nové podpisy zařídit u kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru, což budou jak stávající certifikační autority jako například I.CA, tak velmi pravděpodobně i další komerční subjekty," vysvětluje Jan Mrvík, výkonný ředitel společnosti EDITEL.

Nově již nebude možné, aby byly elektronické dokumenty v komunikaci se soudy a státní správou odmítnuty jen proto, že mají elektronickou podobu. Nejvyšší forma elektronického podpisu pak bude moci nahradit vlastnoruční podpis ve všech životních situacích.

Podnikající fyzické osoby čekají nepříjemnosti

V případě, kdy nebude s dostatečným předstihem známo, jak změny správně aplikovat, mohou ale nastat komplikace. „Kontrolní hlášení DPH se bude v příštím roce podávat přes portál státní správy a pro jednoznačnou identifikace podatele je možné využít například uznávaný elektronický podpis Po červnu 2016 by to ale měly být již dokumenty potvrzeny elektronickou pečetí," říká Jan Mrvík ze společnosti EDITEL. Firmy podle Mrvíka potřebují dostatek času na přípravu a vyřízení nové formy podpisu. Stejné se týká i výrobců softwaru či úřadů, které podpisy přijímají.

Komplikace se dotknou také elektronické fakturace, resp. elektronické komunikace mezi obchodními partnery. V případě, že se bude jednat o podnikající fyzickou osobu, v rámci nového nařízení současný režim elektronické fakturace nebude možný. Dosud používaná elektronická značka umožňovala automatizovaný režim podepisování elektronických dokumentů a nebylo důležité, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu, značku mohly využívat obě kategorie. Nyní jej však podnikající fyzické osoby nebudou moci použít. Přitom existují i větší organizace, které fungují v režimu podnikající fyzické osoby a jsou zapsané v obchodním rejstříku, tudíž nejde o marginální problém. Samozřejmě to ovlivní také funkci dosud používaných softwarových a hardwarových podpisových nástrojů. Technicky zatím není jasné, jak se tedy v těchto případech vlastně bude podepisovat.

Nové občanské průkazy a identifikace

Další novinkou je elektronický občanský průkaz, který bude vydávat stát a který bude prokazovat identitu občana na nejvyšší úrovni důvěry. To by mělo přinést obrovské zjednodušení v komunikaci se státní správou bez nutnosti úřad fyzicky navštívit a pochopitelně v čase, který si majitel občanského průkazu sám zvolí.

Datum 18. 9. 2018 je pak zcela zásadní s ohledem na tzv. systémy elektronické identifikace - od tohoto data musí jednotlivé členské státy v rámci celé EU umět rozpoznat elektronickou identifikaci od ohlášených poskytovatelů pro jednotlivé fyzické a právnické osoby. 

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky