Malé a střední firmy stále podceňují rizika

Malé a střední podniky (MSP) se významnou měrou podílejí na celkovém českém exportu. Jen v loňském roce přesáhl jejich podíl na celkovém vývozu 37 %. Z výzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) pro Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), vyplynulo, že 50 % exportérů z řad MSP vyváží do evropských zemí mimo EU, 34 % z nich pak do zemí SNS. Jen 21 % z nich ale pojišťuje své pohledávky (faktury). Podle předsedy představenstva Karla Havlíčka „je patrné, že firmy v období růstu mají trvale tendence podceňovat rizika. Jestliže hlavní problém nevidí podniky v ceně pojistky, potom je elementární nezabezpečení pohledávek hrozbou, a to zejména v době, kdy může dojít k poklesům trhů.“, informuje AMSP ČR.

Ilustrační fotografie
reklama

MSP přitom vyvážejí do zemí, kde je zvýšené komerční i politické riziko. Podle Karla Havlíčka je poměrně dobou vizitkou EGAP, že dvě třetiny firem znají produkty nebo mají povědomí o EGAP, „překvapením je ale fakt, že více jak polovina firem neví, že EGAP je efektivní využít zejména v rizikových destinacích“, uvádí.

Exportní garanční a pojišťovací společnost v roce 2014 pojistila obchodní případy 46 malých a středních podniků, šlo o více než třetinu nově uzavřených pojistných smluv. Jen v prvním pololetí letošního roku EGAP svým pojištěním podpořil při vývozu už 30 firem z řad MSP.  Většinu exportérů, kteří využívají úvěrové pojištění, pojistili komerční pojišťovny. To je podle generálního ředitele EGAP Jana Procházky v pořádku, EGAP je tu totiž především od toho, aby pojistil rizika, která komerční pojišťovny ze své povahy nepojistí. Podle Jana Procházky je pozitivní, že ti, co pojištění využívají, deklarují nejčastěji využití služeb EGAP a KUPEG. 

„Za EGAP je pro nás cenné hlavně to, že se snížilo procento těch, kteří služby EGAP považují za administrativně složité, před dvěma lety jsme připravili pro MSP speciální balíček produktů a jeho hlavním znakem bylo právě výrazné snížení administrativy,“ dodává Jan Procházka.  

Snížení administrativy pozitivně hodnotí i AMSP, stejně tak jako rostoucí znalost produktů EGAP. Podle Karla Havlíčka je ale „určitým překvapením, že jen 6 % respondentů je informováno od své banky, že EGAP dokáže pojistit rizikovější teritoria. Snižování rizik svých klientů by přitom mělo být prvořadým úkolem bank.“ EGAP se proto nyní zaměří společně s bankami na proškolení jejich zaměstnanců na regionálních pobočkách. Naváže tak na semináře, které pořádá už druhým rokem pro vývozce. 

Aby produkty byly snadno srozumitelné, zvolil EGAP metodu, kdy jejich fungování vysvětluje na příběhu úspěšného českého podnikatele, který se snaží proniknout se svými výrobky na zahraniční trhy. „Pan Kladívko, jehož příběh u produktů vyprávíme, je i hlavní postavou na seminářích, kde vysvětlujeme podnikatelům, jaké spektrum možností mají a v čem jim můžeme pomoci eliminovat rizika spojená s vývozem mimo země EU,“ doplnil generální ředitel EGAP Jan Procházka.  Z nezávislého výzkumu AMSP ČR pro Exportní garanční a pojišťovací společnost vyplynulo, že přes 90 % těch, kteří se semináře zúčastnili, získali potřebné informace k pojišťování exportu.

Novinkou je nyní také brožura, která ukazuje referenční projekty vývozu malých a středních podniků. Na konkrétních téměř 40 obchodních případech ukazuje, jaké produkty a do jakých teritorií v poslední době podpořil.

Upozornit více exportérů z řad MSP na rizika spojená s exportem chce i AMSP ČR, která vydala manuál „Řízení exportních rizik malé a střední firmy“. Jedná se o první tuzemskou publikaci, která přehledně mapuje a kombinuje exportní rizika obchodní, kurzová i úvěrová.

Realizaci sběru dat a analýzu metodou CATI provedla výzkumná agentura IPSOS na vzorku 500 firem, exportérů s 5–249 zaměstnanci ze všech regionů ČR.

Témata: firmy | podnikatelé
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky