Chyba státu a Češi se nedoplatí. dTest vyrazil do boje za změnu zákona

dTest oslovil Ministerstvo průmyslu a obchodu s návrhem na novelizaci zákona o ochraně spotřebitele. Podle právníků dTestu český zákon vůbec nepokrývá využívání modrých a bílých linek obchodníkem vůči zákazníkovi. Česká právní úprava je tak v rozporu se zněním evropské směrnice o právech spotřebitelů.

Ilustrační fotografie

„České národní právo poskytuje spotřebitelům nižší úroveň ochrany, než jakou garantuje evropská směrnice. Ta říká, že pokud obchodník provozuje telefonní linku vyhrazenou pro záležitosti týkající se uzavřených smluv, spotřebitel nesmí za hovor platit vyšší částku, než je běžná sazba," uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Řada společností, jako jsou mobilní operátoři, dodavatelé energií, dopravci, banky, pojišťovny i obchody, používá pro kontakt se zákazníky bílé a modré linky. Ceny za tyto hovory jsou významně vyšší než při volání na běžnou pevnou linku, u jednotlivých operátorů se liší a obvykle není možné je čerpat z volných minut na volání.

Český zákon o ochraně spotřebitele výslovně zakazuje prodávajícímu v souvislosti s uzavřenou smlouvou používat při komunikaci se zákazníkem pouze takzvané devítistovky. „Vůbec tudíž legislativně neošetřuje využívání modrých a bílých linek ve stejné situaci. Směrnice však garantuje spotřebiteli ochranu před všemi typy telefonních linek, za které je účtována vyšší cena, než je běžná sazba. Tedy i před modrými a bílými linkami," konstatuje Lukáš Zelený.

Členské státy se při transpozici do národního práva mohou od znění evropské směrnice odchýlit jen tam, kde to směrnice výslovně připouští, a pouze v zájmu spotřebitele, tedy za účelem poskytnutí vyššího standardu ochrany, než je zaručen směrnicí. „Jsme toho názoru, že transpozice v tomto případě nebyla provedena správně, a Česká republika se vystavuje případnému vyšetřování Evropskou komisí," říká Lukáš Zelený.

Většina lidí se podle březnového průzkumu dTestu neorientuje v tom, jak jsou barevné linky zpoplatněny. Za hovor, jímž nahlásí například poruchu či pojistnou událost, zaplatí desítky i stovky korun, přitom předem neznají cenu hovorného. „Oslovili jsme v této věci již Český telekomunikační úřad, operátory i obchodníky a vyzvali je ke změně. Nyní jsme se obrátili na Ministerstvo průmyslu a obchodu s návrhem na provedení legislativní změny zákona o ochraně spotřebitele," říká Lukáš Zelený.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky