Firmy budou nabírat nové zaměstnance. Koho chtějí?

Novoroční bilance ukazují, že dochází k hospodářskému oživení a firmy plánují nábor nových zaměstnanců. Míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 7 %, ale v nedávném průzkumu Hospodářské komory uvedlo 60 % firem, že mají problém sehnat potřebné pracovní síly, zejména kvalifikované lidi v technických profesích.

Ilustrační fotografie

Přitom některé skupiny hledají práci stále obtížně – například čerství absolventi, jichž je podle nejnovějších údajů bez práce v ČR v současné době cca 25 000.

„My v současné době například obsazujeme stovky nových pozic a více než 50 % z nich je ideální pro absolventy. Problém však může být v našem požadavku na relevantní technické vzdělání nebo znalosti evropských jazyků pro potřeby centra sdílených služeb," říká Šárka Vránová, HR ředitelka poradenské společnosti Accenture v ČR.

Každý, kdo chce být konkurenceschopný na trhu práce, potřebuje stále zvyšovat své odborné znalosti, učit se jazyky, držet krok s novými technologiemi, anebo se rekvalifikovat a proniknout do zcela nového oboru. Ale také rozvíjet svou všestrannost. „V naší firmě na ochotu k dlouhodobému vzdělávání klademe velký důraz i nyní, kdy nabíráme stovky nových lidí na projekty podnikové transformace a využití moderních informačních a digitálních technologií," říká Marek Gešo z  poradenské společnosti Accenture v ČR.

„Tento typ projektů nabízí skvělé karierní možnosti pro vzdělané pracovníky, kteří jsou schopni kooperovat v mezinárodním týmu, nebo ho dokonce vést. Ti však potřebují vynikající technické vzdělání a zároveň špičkové komunikační schopnosti. Právě správná kombinace takzvaných měkkých a tvrdých dovedností, anebo také horší jazyková vybavenost, bývají často důvodem, proč se někteří uchazeči neprosadí," dodává Marek Gešo.

Pokud chce uchazeč o zaměstnání zvýšit svou šanci na úspěch, měl by znát nejčastější požadavky, které kromě konkrétní kvalifikace zahrnují i určitý osobnostní profil uchazeče podle pracovní pozice, na kterou má být zařazen. Znalost těchto požadavků je důležitá zvláště pro absolventy škol, kteří vstupují do pracovního procesu poprvé. V průběhu přijímacího řízení bude zaměstnavatele například zajímat, co je absolvent schopen se dále naučit, zda bude ochoten dále se vzdělávat, s jakým nasazením bude ochoten pracovat a co hodlá svému profesionálnímu růstu v počátcích obětovat.

„Vzhledem k proměnlivosti trhu práce není možné přesně vyjádřit požadavky na kvalifikaci, z tohoto důvodu vzrůstá význam tzv. klíčových kompetencí, které požadavky na obsah kvalifikací zobecňují. Mezi ty nejdůležitější patří komunikativnost, znalost cizích jazyků, schopnost učit se, pracovat v týmu, analyzovat a řešit problémy, v mnohých profesích zvládnout základní numerické a statistické techniky a informační technologie," shrnuje Šárka Vránová, Accenture.

Témata: zaměstnanci | firmy

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky