Zastavení plynu pro Ukrajinu nás neohrozí, tvrdí plynárenský svaz

Prezident Putin ve svém dopise ze dne 15. května 2014 nepíše o zastavení dodávek „ruského plynu pro Evropu“, ale jen o části ruského exportu zemního plynu pro Ukrajinu. Zatím neexistují žádné signály, že by mělo dojít k omezení dodávek plynu jinou, např. severní cestou. Novou diversifikací přepravy severní cestou má ČR dnes strategickou výhodu a díky existenci plynovodu NordStream je ČR ve zcela odlišné situaci než tomu bylo v roce 2009.

Ilustrační fotografie

„Pokud by došlo k odstavení dodávek zemního plynu přes Ukrajinu, Česká republika nemá žádný problém. Díky diversifikaci cest a plynovodu Gazela je dnes pro Českou republiku zcela odlišná situace oproti roku 2009," říká Miloslav Zaur, předseda Rady Českého plynárenského svazu.

„Vzhledem ke svému propojení na vysoce kapacitní evropské mezinárodní plynovody, jako je NordStream, které vedou z Ruska severní cestou a schopnosti tranzitní soustavy společnosti Net4Gas přepravovat plyn i ve směru západ - východ by problém s dodávkami plynu ČR mít neměla. Je potřeba si samozřejmě přiznat, že v situaci úplného zastavení dodávek ruského plynu do Evropy není v současné době náhradní řešení. Myslím, že k takovému zásadnímu kroku jako zastavení dodávek severní cestou nemá zatím Rusko žádný důvod a ani v dopise toto nezmiňuje," dodává Miloslav Zaur.

„Není opravdu důvod k žádným obavám, v novém propojení české soustavy severní cestou přes hranice s Německem máme dnes velkou strategickou výhodu pro spolehlivé dodávky," zdůrazňuje Miloslav Zaur.

„Pokud by došlo v omezení dodávek ukrajinskou cestou, umíme si také představit, že by pro tuto přepravní cestu mohlo být zvoleno stejné řešení jako v roce 2009, kdy na území Ukrajiny byla vyslána mise evropských pozorovatelů, kteří na uzlových bodech ukrajinské plynárenské soustavy sledovali cestu ruského plynu nakoupeného zeměmi EU," říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.

Dopis prezidenta Putina navíc ani nezmiňuje „zastavení dopravy přes Ukrajinu", uvádí jen, že od 1. června 2014 budou dodávky plynu Ukrajině odpovídat předem zaplacenému množství (přesně v souladu s platným kontraktem).

„V tuto chvíli není žádný důvod se obávat, že by mělo dojít k omezení dodávek plynu do České republiky. Navíc podzemní zásobníky v ČR se už několik měsíců naplňují na zimu a jsou nejméně z poloviny plné, tedy plynárenské společnosti jsou připraveny i na případné výpadky dodávek," říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.

„Na evropském trhu je také v tuto dobu dostatek a přebytek zemního plynu a soustředíme se spíše na to, jak bychom mohli pomoci sousedním zemím, které volbu jiných přepravních cest nemají," dodává Jan Ruml.

Témata: Rusko | zemní plyn

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky