Podnikatelé se díky ČNB bojí o svůj byznys. Co se děje?

Hospodářská komora s časovým odstupem několika měsíců zveřejnila výsledky průzkumu mezi českými podnikateli a zjistila, že na intervence České národní banky doplatí nejvíce malé a střední podniky. Oslabení koruny na její čtyřleté minimum schvaluje pouze 16 procent podniků.

660

Výsledky průzkumu, který se uskutečnil letos v únoru, zveřejnil portál BusinessInfo.cz. Průzkumu se zúčastnilo celkem 580 respondentů z řad členů Hospodářské komory ČR, která zahrnuje jak velké, tak i i malé a střední podniky, včetně živnostníků.

Třetina všech dotázaných firem uvedla, že se jich intervence nijak nedotkly. Nejvíce respondentů se ale na kroky ČNB dívá negativně, a to celých 42%. Za pozitivní tyto kroky považuje pouze 16% dotázaných subjektů.

Nejkritičtější jsou zejména malí a střední podnikatelé. 44% z nich se obává, že se oslabení koruny negativně dotkne jejich byznysu, pozitivní hodnocení naopak převládá u velkých podniků, kde s kroky ČNB souhlasí 34% respondentů.

Krize ve stavebnictví a službách

Názory se různí také u jednotlivých odvětví. Zatímco pozitivně se k situaci staví , výrobní podniky, které intervence obhajují ze 39%, stavební podniky a ty, které se pohybují v oblasti služeb, hodnotí oslabení koruny negativně, a to zhruba ze 45%. Pozitivně se na intervence z těchto odvětví dívá pouze 5% dotázaných.

Vysoké rozdíly se také projevují mezi firmami, které se primárně zaměřují na import a export. Z podniků, které se nepodílejí na exportu, hodnotí intervenci kladně pouhá 2%, negativně naopak 47%. Opačná situace je u podniků, kde export převažuje z více než 50%. Tam zaujímá pozitivní stanovisko 59% dotázaných, negativní pouze 16%.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky