Skutečné prolomení limitů těžby? Takováto je pravda

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) na jednu stranu chápe citlivou problematiku vládního usnesení k „územním ekologickým limitům těžby hnědého uhlí“, na druhou stranu respektuje skutečnost, že vlastníkem nevytěženého uhlí je stát, tedy všichni občané ČR a v jejich prospěch by toto uhlí mělo být využito.

660

Zmiňované vládní usnesení, jež navrhuje k projednání v současné vládě premiér Rusnok, nepředstavuje žádné faktické prolomení limitů těžby, ale pouze otevírá možnost pro jednání těžařských společností s vlastníky nemovitostí ve smyslu Horního zákona, který jako nezbytnou podmínkou povolení těžby vyžaduje tzv. „vyřešení střetu zájmu“.

Horní zákon svou vysokou právní silou dává majitelům nemovitostí a pozemků jistotu, že pokud se nedomluví s těžařskou společností, není možno báňskou správou vydat povolení k těžbě. Pokud k takové široké dohodě (těžař/vlastník) nedojde, nenastane ani žádné prolomení limitů a ani samotná těžba. A už vůbec to neznamená, že zrušením vládního usnesení vjedou do Horního Jiřetína těžební stroje, jak v médiích prezentují někteří politici.

Nikdo do této chvíle, až na média a, dovolte nám toto vyjádření, aktivisty, nezmiňuje a neuvažuje o projednávání změny Horního zákona. HK ČR by pak chápala hlasy, jež se k prolomení limitů nyní ze všech stran vyjadřují a snaží se tak zviditelnit.

Ano, HK ČR je ve svých stanoviscích dlouhodobě pro využívání tuzemských primárních surovinových zdrojů. Nicméně dosavadní prohlášení jak premiéra Rusnoka, tak i dalších zapojených osob či organizací, neznamená skutečné prolomení limitů těžby hnědého uhlí, ale pouhý souhlas k vyjednávání, na což má v demokratickém státě nárok jak občan – majitel nemovitostí, tak podnikatel – vlastník dobývacího prostoru.

Záměrem našeho vyjádření není tedy konkrétní podpora prolomení limitů těžby hnědého uhlí, ale vysvětlení záměrně zkreslované situace. Nepravdy a smyšlené scénáře, které se po vyjádření premiéra Rusnoka šíří v médiích, je totiž z našeho úhlu pohledu třeba uvést na pravou míru.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky