Chcete získat průkaz TP, ZTP či ZTP/P? Poradíme jak

Máte problémy s chůzí, špatně vidíte, neslyšíte nebo máte jiné postižení? Důsledky handicapu by měla alespoň částečně zmírnit průkazka TP, ZTP nebo ZTP/P, které držitelům zmírňují důsledky jejich postižení. Poradíme, jak průkazy získat.

660
reklama

V minulosti byly průkazky přiznávané a vydávané podle zdravotního hlediska, tento systém sociální reforma zrušila a přiznání průkazek výrazně zpřísnila. Důvod? Okruh jejich držitelů a tudíž příjemců výhod byl široký a jak tvrdí ministerstvo práce a sociálních věcí, často je měli lidé, kteří je ani nepotřebovali.

Rezort své tvrzení opřel o statistiky. V roce 1965 bylo zhruba 83 tisíc držitelů některého typu průkazu, v roce 2000 jich bylo 350 tisíc a před dvěma lety bylo držitelů těchto průkazů už asi 450 tisíc.

Nyní se pro přiznání průkazu vychází ze sociálního modelu. To znamená, že žadatel je posuzován nejen z toho, jaké má zdravotní obtíže, ale jak je schopen se s nimi vypořádat, jak ho omezují v běžném životě a nakolik je závislý na jiné osobě.

Průkaz automaticky náleží těm, kteří pobírají příspěvek na péči nebo na mobilitu. Ti, kteří tyto příspěvky nepobírají, ale chtěli by mít průkazku, mohou podat žádost o přiznání průkazu u krajské pobočky Úřadu práce. Žádost se podává na předepsaném formuláři ministerstvo práce a sociálních věcí. Formulář je možné získat například na webové adrese ministerstva: www.mpsv.cz

Úřad práce ji pak odešle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která vyhotoví na základě dodaných lékařských zpráv posudek a o vydání průkazu či zamítavém rozhodnutí rozhodne opět krajská pobočka Úřadu práce.

Pokud bude průkaz přiznán, rozhodnutí se nevydává, pokud by průkaz přiznán nebyl, bude vydáno klasické rozhodnutí, proti němuž je možné se odvolat. Odvolacím orgánem bude ministerstvo práce a sociálních věcí.

Jaké jsou výhody pro držitele průkazu?

Ten, kdo má průkazu TP (těžké postižení), má nárok na:

- vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích

- přednost ve frontě na úřadě, nemůže ji ale vymáhat ve frontě v obchodech a u lékaře.

Držení průkazu ZTP (zvlášť těžké postižení) opravňuje k:

- vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích

- přednost ve frontě na úřadě, nemůže ji ale vymáhat ve frontě v obchodech a u lékaře

- bezplatná doprava pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)

- sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a sleva 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy

- Parkování na místech vyhrazených invalidům

Ten, kdo má průkaz ZTP/P (zvlášť těžké postižení, osoba má/může mít průvodce) má tyto výhody:

- vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích

- přednost ve frontě na úřadě, nemůže ji ale vymáhat ve frontě v obchodech a u lékaře

- bezplatná doprava pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)

- sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a sleva 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy

- bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě

- bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce

- Parkování na vyhrazených místech pro invalidy

Kromě uvedených výhod, na které je automaticky nárok, existuje celá řada nenárokových výhod, které zdravotně postiženým o své vůli poskytují organizace a firmy. Mezi nejčastější patří slevy ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce.

Témata: lidé | zdravotnictví

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky