Jaká práce vás nejspíš zabije? Podívejte se na děsivé statistiky

Každá profese má své pro a své proti, ale v České republice existují povolání, která vám s největší pravděpodobností zničí zdraví nebo vás dostanou na psychiatrii. Zjistěte si, zda nemoci z povolání více ohrožují učitele, horníky nebo pyrotechniky.

660
reklama

V České republice vykonává rizikovou práci více než 450 000 lidí. Tři čtvrtiny z nich jsou muži. Jejich počet přitom od roku 2004 mírně stoupá, zatímco počet žen vykonávajících takovou práci zůstává stabilní.

- Nemoci periferních nervů z přetěžování končetin (206 případů), které postihují zvláště montážní dělníky z oblasti automobilového průmyslu.

- Nemoci periferních nervů z vibrací (149 případů) - v oborech, kde se pracuje s ručními vibrujícími nástroji, jako jsou stavebnictví, kovovýroba, hornictví nebo kamenolomy.

- Nemoci šlach, šlachových pochev, úponů a kloubů z přetěžování končetin (101 případů), které postihují zejména montážní dělníky.

- Zaprášení plic (80 případů), které se týká především zaměstnanců při těžbě a dobývání nerostných surovin.

- Svrab (73 případů), kterým byly postiženy zejména zdravotní sestry a pracovníci sociálních služeb.

Regionem s nejvyšším počtem evidovaných zaměstnanců vykonávajících rizikové práce je jednoznačně Moravskoslezský kraj, za kterým s méně než polovičními hodnotami následují kraje Středočeský a Ústecký společně s Prahou.

Zaměstnanci vykonávající rizikové práce jsou nejčastěji vystaveni působení hluku - 39 procent, 14 procent se musí vyrovnávat s vysokou fyzickou zátěží. Každý desátý zaměstnanec v rizikové kategorii je každý den v práci vystaven prachu v pracovním prostředí nebo vibracím. Psychické zátěži a vlivu například mikroorganismů je vystaveno šest procent lidí vykonávajících práce v rizikových kategoriích.

Porucha sluchu způsobená hlukem se vzhledem k účinnému používání ochranných prostředků vyskytuje u nízkého počtu zaměstnanců, v roce 2012 to bylo jen u jedenácti. Nemoci z povolání se obecně mohou projevit až po čase, jako třeba rakovina plic z radioaktivních látek, která byla v roce 2012 diagnostikována devíti pracovníkům, kteří byli vystaveni záření v uranových dolech v letech 1951 - 1987.

„V roce 2012 byl v České republice zaznamenán nejnižší počet hlášených profesionálních onemocnění od roku 1973, kdy se tento typ onemocnění začal sledovat. Ve srovnání s rokem 2011 bylo vloni hlášeno o 13,2 procenta méně profesionálních onemocnění, což vypovídá o odpovědnosti zaměstnavatelů, kteří svým podřízeným zajišťují bezpečnější pracovní prostředí," říká hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Loading...
Témata: práce | zaměstnanci

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky