Hledáte letní přivýdělek? Máme tipy a triky jak na to

Pořídit si nový mobil, lepší notebook, strávit týden v zahraničí, nakoupit si nové oblečení. Tužby mnohých mladých lidí, které si mohou splnit, pokud si najdou brigádu. Období letních prázdnin je k tomu jako stvořené. Jak z brigády vytěžit co nejvíce, aby student ze svého dočasného příjmu získal maximum?

660

Alfou a omegou je věk studenta. Pracovat mohou mladí lidé až od 15 let. Ovšem pozor! Pracovní smlouva se může uzavřít s ukončením povinné školní docházky. To znamená, že i když má student patnácté narozeniny 17. května, tak do práce může nastoupit nejdřív 28. června (v případě letošního roku), kdy končí období vyučování. Toto omezení platí pro všechny typy pracovních smluv, které mohou studenti na své letní brigády uzavřít.

Pracovní smlouvu od začátku července ale nemůže uzavřít student, který sice má ukončenou povinnou školní docházku, ale patnáct let mu bude až v srpnu. Na brigádu může až po svých narozeninách.

Zvláštnosti zaměstnávání studentů

Zaměstnávání studentů má svá specifika. Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé z (mladší 18 let) pouze takovou prací, která je přiměřená jejich fyzickému a rozumovému rozvoji.

Neplnoletí studenti nesmí pracovat déle, než je osm hodin. Mladistvým zaměstnancům se nesmí nařídit přesčasy a práci v noci. Pokud má student několik úvazků, pracovní doba se mu sčítá a týdenní pracovní doba nesmí překročit 40 hodin.

Jaká smlouva je nejlepší

Student na letní brigádu může uzavřít tři typy smluv - dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti, případně klasickou pracovní smlouvu. Zdanění příjmů závisí nejen na zvolené pracovní smlouvě, ale i na tom, zda student podepíše u zaměstnavatele tzv. prohlášení k dani (tzv. růžový papír).

Dohoda o provedení práce

Asi nejvhodnější formou zaměstnání studenta brigádníka je dohoda o provedení práce. Na ni lze odpracovat u jednoho zaměstnavatele v kalendářním roce 300 hodin. Lze uzavřít několik dohod o provedení práce u různých zaměstnavatelů nezávisle na sobě a u každého z nich využít limit 300 hodin za kalendářní rok. U tohoto typu smlouvy neexistuje zkušební lhůta. Zaměstnání tedy může skončit kdykoliv ať už ze strany firmy, nebo studenta. U této dohody se neodvádí sociální a zdravotní pojištění pokud odměna nepřesáhne částku 10 tisíc korun za měsíc.

Odměny z více dohod u jednoho zaměstnavatele se samozřejmě sčítají (sociální a nemocenské pojištění), ovšem s výjimkou zdravotního pojištění. Zde platím limit 10 000 Kč na každou dohodu zvlášť.

Dohoda o pracovní činnosti

Další možností je uzavřít dohodu o pracovní činnosti. Je to jakási pracovní smlouva na zkrácený úvazek. Roční rozsah hodin není na rozdíl od dohody o provedení práce nijak omezený. Týdenní rozsah ale nesmí v průměru překračovat 20 hodin, a to maximálně za dobu 52 týdnů. Pokud chcete tento typ smlouvy vypovědět, nemusíte uvádět důvod a výpovědní doba činí 15 dní.

Kromě daně se odvádí pojistné na sociální pojištění a zdravotní pojištění. V tomto ohledu je pro studenta výhodnější dohoda o provedení práce, kde se sociální a zdravotní pojištění platí až od příjmu 10 001 korun za měsíc.

Od roku 2012 platí zdravotní, sociální a nemocenské pojištění zaměstnanec i zaměstnavatel z odměny od 2500 korun za měsíc. Pokud odměna činí maximálně 2499 Kč za měsíc, zaměstnanec ani zaměstnavatel pojištění neplatí.

Zdaňování příjmů studentů v rámci brigád je obdobné jako u ostatních zaměstnanců. V případě, kdy student NEPODEPÍŠE prohlášení k dani u zaměstnavatele, je jeho příjem do 5000 korun zdaňován srážkovou daní 15 procent. Nad 5000 korun je vypočtena zálohová daň ve výši 15 procent a nepřihlédne se k měsíční slevě na dani.

Pokud student prohlášení PODEPÍŠE, vypočítá se mu záloha na daň a uplatní se sleva na poplatníka i na studenta.

Témata: Brigády

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky