Nemůžete dítěti zaplatit kroužek? Stát vám na vzdělání potomka přispěje

Přinášíme vám další díl seriálu „finanční rádce“. Tentokrát vám řekneme, jak můžete dosáhnout na dávky na kroužky nebo vzdělání vašich dětí! Stát ale můžete požádat i o další pomoc. Přečtěte si, na co máte nárok.

660

Pokud jste ve složité rodinné situaci a trpí tím i vaše děti. Nebojte se požádat stát o pomoc. Můžete například zažádat o finanční pomoc na kroužky vašich dětí, za rok tak můžete získat až desetitisíce. O peníze můžete zažádat i v případě, že vás postihla nějaká mimořádná událost, například živelní pohroma nebo požár. Pomůže vám v tom systém pomoci v hmotné nouzi.

"Je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení," píše na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

O dávky v hmotné nouzi může zažádat osoba či rodina, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. O dávkách v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je krajské pobočky úřadů práce. V tomto díle seriálu si představíme dávky, které se nazývají mimořádnou okamžitou pomocí.

1. Příspěvek na vzdělání nebo zájmovou činnost dětí

Máte-li nedostatek financí k tomu, aby vaše dítě mohlo chodit do kroužku, zažádejte stát o peníze. Za rok můžete získat částku až 34 100 korun. O mimořádnou okamžitou pomoc můžet požádat, když máte nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však do částky 34 100 Kč.

2. Postižení vážnou mimořádnou událostí

Máte finanční problémy kvůli vichřici, povodni, požáru nebo ekologické havárii, můžete od státu získat mimořádnou okamžitou pomoc. Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 51 150 Kč.

3. Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby

Kvůli nízkým příjmům si nemůžete nechat opravit pračku, nebo koupit novou. Tak možná dosáhnete na tuto dávku. Lze ji v případě nedostatku prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.

4. Ohrožení sociální vyloučením

Na tuto dávku mají nárok lidé, například v situacích, kdy se vracejí z vězení, dětského domova, z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. "Dávku lze poskytnout až do výše 1000 Kč. V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí překročit 4násobek částky životního minima jednotlivce, tj. maximálně částku 13 640 Kč," uvádí portál ministerstva.

5. Osobě hrozí vážná újma na zdraví

"Nejsou plněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek, ale v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima)," píše ministerstvo práce a sociálních věcí.

6. Příspěvek na doklady

Ztratíte osobní doklady a nemáte peníze na jejich duplikáty. Stát vám může poskytnout dávku až do výše těchto jednorázovách výdajů.

Žádosti o poskytnutí těchto dávek v hmotné nouzi můžete podat na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR podle místa trvalého bydliště. 

"V rámci řízení se posuzuje, zda je osoba či rodina skutečně v hmotné nouzi a zda splňuje podmínky nároku na příslušnou dávku. V konečné fázi se pak stanovuje výše dávky. Jednotný postup na celém území České republiky zabezpečuje jednotný informační systém práce a sociálních věcí," shrnuje portál ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky