MPSV přichází s největší úpravou systému sociálních dávek za 30 let

Historicky největší reformu v oblasti sociálních dávek nyní připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Reaguje tím mimo jiné na stávající složitost systému. Nově bude státní podpora oceňovat snahu klientů pracovat nebo řádnou školní docházku dětí. Dojde k nahrazení čtyř opakujících se příjmově testovaných dávek jednou novou dávkou. Čtyři současné dávky nyní odpovídají čtyřem žádostem, což vede ke čtyřem správním řízením. Změna znamená pouze jednu žádost a jedno řízení.

Marián Jurečka (KDU-ČSL)
reklama

Jedna nová dávka podle návrhu MPSV nahradí čtyři opakující se příjmově testované dávky – konkrétně přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Aby je klienti mohli pobírat, musí splnit zákonné podmínky a například pravidelně poskytovat podrobné informace o řadě skutečností.

„Změny, které navrhujeme, jsou revoluční. ČR má systém dávek navržený prakticky před 30 lety. Je tedy nyní již zastaralý, neefektivní a nepřehledný. V současné době mnoho chudších domácností v nouzi již pobírá kombinaci různých dávek. V systému také chybí prvek motivace k aktivnímu řešení vlastní životní situace. Chceme, aby lidé nebyli pasivní a jen čekali na dávky. Naopak budeme podporovat aktivitu a snahu postarat se o sebe,“ shrnul ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Jednotná dávka se bude skládat ze čtyř složek, což umožní poskytovat komplexní podporu rodinám v těžké životní situaci. Tyto složky budou zahrnovat oblast zajištění základního živobytí, pomoc při placení nákladů za bydlení, výchovu a péči o děti a v neposlední řadě pracovní bonus. „Tento přístup zohledňuje snahu o dosažení soběstačnosti domácnosti a podporuje zdravé fungování rodiny, včetně pravidelné školní docházky dětí. Dále pomáhá s úhradou nákladů na bydlení a s krytím základních životních potřeb,“ doplnil ministr Jurečka.

Cílem změn je rovněž odstranit tzv. body zlomu, které v současném systému mohou demotivovat klienty při hledání práce nebo přijetí lépe placené práce, protože by mohli ztratit nárok na podporu. Budou se také zohledňovat konkrétní finanční možnosti žadatele, aby se nestávalo, že peníze dostane člověk, který je nepotřebuje, protože disponuje velkým majetkem.

„Chceme ale zároveň myslet na zranitelné osoby, pro které je z nejrůznějších důvodů nemožné zvýšit příjem svojí aktivitou. Může se jednat např. o seniory či matky samoživitelky s malými dětmi, kteří se bez pomoci společnosti neobejdou. Jedním z cílů revize je narovnání současného stavu. Smyslem tedy není šetřit na úkor lidí, kteří potřebují pomoc státu, ale zjednodušit, zpřehlednit a přesně zacílit pomoc státu těm, kdo to opravdu potřebují a nezvládnou se o sebe postarat sami,“ dodal ministr Jurečka.

MPSV nyní finalizuje nastavení konkrétních parametrů a komunikuje se všemi partnery. Kompletní paragrafové znění bude podle předpokladu k dispozici na konci prvního čtvrtletí. Účinnost všech opatření je plánována na rok 2025.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky