Kterým živnostníkům se prodraží v roce 2019 povinné pojistné?

Živnostníci platící minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění budou v roce 2019 platit na povinném pojistném o téměř 400 Kč měsíčně více. Jak konkrétně se platby na povinném pojistném mění? Kteří živnostníci budou platit stejně?

Ilustrační fotografie

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musejí každý měsíc platit měsíční zálohu na zdravotní a sociální pojištění. Měsíční záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. dne následujícího měsíce a záloha na sociální pojištění do 20. dne následujícího měsíce. „Zdravotní pojištění se platí na účet vybrané zdravotní pojišťovny, kterých je aktuálně na trhu sedm. Sociální pojištění se pak hradí vždy na účet místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jak vysoká je měsíční záloha?

Měsíční částka zálohy na zdravotní i sociální pojištění se odvíjí od dosaženého hrubého zisku v minulém roce. Nová měsíční záloha se poprvé platí vždy za měsíc, kdy je u příslušných institucí odevzdán přehled o příjmech a výdajích. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti však musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha. V roce 2019 bude minimální měsíční záloha na sociální pojištění činit 2 388 Kč a na zdravotní pojištění 2 208 Kč. „Živnostníci platící minimální zálohy na zdravotní i sociální pojištění budou tedy platit v souhrnu 4 596 Kč, což je o 383 Kč více než v roce 2018,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Kdo bude platit minimální zálohu?

V roce 2019 budou minimální zálohu na zdravotní a sociální pojištění platit i OSVČ, které svou hlavní samostatnou výdělečnou činnost během daného roku zahájí. Minimální vyměřovací základ pro platbu sociálního a zdravotního pojištění se liší, proto v praxi některé osoby samostatně výdělečně činné platí na zdravotní pojištění minimální měsíční zálohu, avšak na sociální pojištění platí měsíční zálohu odpovídající skutečně dosaženému zisku. „Například živnostník s hrubým ziskem 280 000 Kč za rok 2018 bude v roce 2019 platit na zdravotní pojištění měsíční minimální zálohu ve výši 2 208 Kč, ale sociáln pojištění již bude nad minimálním limitem a bude činit 3 407 Kč,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Změna bankovních příkazů

Živnostníci, kteří v roce 2018 platí na zdravotní pojištění minimální měsíční zálohu ve výši 2 024 Kč, si od února 2019 musejí změnit trvalý bankovní příkaz pro platbu zdravotního pojištění, již za leden 2019 je totiž nutné uhradit novou vyšší minimální měsíční zálohu v částce 2 208 Kč. U sociálního pojištění se minimální měsíční záloha ve výši 2 189 Kč platí až do odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. Vyšší měsíční záloha se poprvé hradí právě až za měsíc, kdy bude přehled o příjmech a výdajích na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení odevzdán.

Vyšší příjmy = Nic se nemění

Sazba zdravotního a sociálního pojištění se pro příští rok nemění, proto budou OSVČ s vyššími zisky v roce 2019 platit na povinném pojistném stejné částky jako v roce 2018. „Kupříkladu živnostník s hrubým ziskem 620 000 Kč v letech 2016, 2017 i 2018 platil po celý rok 2018 měsíční zálohy na zdravotní pojištění ve výši 3 488 Kč a na sociální pojištění v částce 7 544 Kč. Tytéž obnosy poté bude hradit i v roce 2019,“ upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky