Finanční situaci rodin s dětmi zlepší několik novel zákonů

V průběhu letošního roku a začátkem roku příštího vstupuje v účinnost několik novel, které výrazně ovlivní rozpočet rodin s dětmi. Mezi ně patří novela zákona o dani z příjmu, o nemocenském pojištění a o státní sociální podpoře.

Ilustrační fotografie
reklama

Novela zákona o státní sociální podpoře

Nejvíce novinek pro rodiny s dětmi připravila novela zákona o státní sociální podpoře. Novelu na konci června podepsal prezident a v účinnost vyjde od příštího roku.

Vyšší daňová sleva na první dítě

Novinkou, která zasáhne nejvíce lidí, je zvýšení daňové slevy již na první dítě. Nově bude roční sleva na první dítě 15.204 Kč, měsíčně tedy sleva naroste o 150 Kč. Zatímco slevy na druhé a třetí dítě se v posledních letech zvedaly pravidelně, sleva na první dítě zůstávala na stejné úrovni.

Čerpání rodičovského příspěvku

Rodiče budou mít nadále k dispozici 220.000 Kč. Ti s vyšším příjmem jej však budou moci vyčerpat podstatně rychleji. Maximální měsíční dávka bude odpovídat 70 % z 30násobku denního vyměřovacího základu, tedy okolo 34.000 Kč. Pokud na něj aspoň jeden rodič svými příjmy dosáhne, bude moci příspěvek vyčerpat již za šest měsíců. “Důležité je, že čerpání rodičovského příspěvku neovlivňuje dobu rodičovské dovolené. I když rodič zvolí zrychlené čerpání příspěvku, má nárok na rodičovskou dovolenou až do tří let věku nejmladšího dítěte,” upozorňuje Jan Vaněk z účetní firmy Tigra. Maximální výše rodičovského příspěvku by přibližně měla odpovídat dávce peněžité pomoci v mateřství. Zároveň rodiče vícerčat budou mít nárok na zvýšený příspěvek 330.000 Kč.

Přídavky na děti

Nárok na přídavky na děti získá více rodin. Nárok na přídavky vznikne rodině, jejíž příjmy nepřesahují 2,7násobek životního minima. U rodiny s dvěma dětmi do šesti let limitní příjmy odpovídají částce 25.515 Kč.

Zároveň se přídavky na děti zvýší. Měsíční přídavky na děti od 0 do 6 let budou 800 Kč, od 6 do 15 let na 910 Kč a pro děti od 15 do 26 let připravující se soustavně na budoucí povolání na 1000 Kč.

Novela zákona o dani z příjmů

Další novelou, která výrazně ovlivní rodinné příjmy, je novela zákona o dani z příjmu, která nastoupila v platnost letos v červenci.

Daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě

I pro letošní rok se přídavky zvedne daňové zvýhodnění pro druhé a třetí dítě. “Na rozdíl od slevy na první dítě, zvýšené daňové zvýhodnění na další děti se poprvé použije už při zpracování mezd za červenec. Zbývající část nároku bude poplatníkovi poskytnuta v ročním zúčtování příští rok,” upřesňuje Vaněk.

Vývoj daňového zvýhodnění na druhé a další dítě

za rok 2014

za rok 2015

za rok 2016

za rok 2017

Sleva na první dítě

13 404 Kč

13 404 Kč

13 404 Kč

13 404 Kč *

Sleva na druhé dítě

13 404 Kč

15 804 Kč

17 004 Kč

19 404 Kč

Sleva na třetí a každé další dítě

13 404 Kč

17 004 Kč

20 604 Kč

24 204 Kč

*Zvýšená sleva na první dítě platí až od roku 2018.

Novela zákona o nemocenském pojištění

Poslední novelou, která se projeví v rodinných financích, je novela zákona o nemocenském pojištění. Ta vejde v účinnost od ledna příštího roku.

Otcovská dovolená

Otcovská poporodní péče je nově zavedená dávka z nemocenského pojištění. Jejím účelem je posílení vazeb mezi dítětem a oběma rodiči a zapojení otce do péče o novorozence. Nárok na dávku bude mít otec dítěte (muž zapsaný na matrice jako otec dítěte) nebo náhradní otec dítěte (které nedosáhlo při převzetí 7 let), který se bude minimálně tři měsíce účastnit nemocenského pojištění.

Otcové budou mít v období šestinedělí nárok na týdenní volno, během kterého budou dostávat 70 % vyměřovacího základu svého příjmu (stejně jako ženy na mateřské). “Otcové dosud v období po porodu většinou vybírali řádnou dovolenou. Díky této dávce nepřijdou o příjem ani o řádnou dovolenou,” vysvětluje Vaněk.

V České republice se každý rok narodí okolo 100.000 dětí. Pro stát bude otcovská dovolená představovat zátěž 630 až 800 milionů korun. Ani zástupci zaměstnavatelů z novinky nejsou vždy nadšení. Podle Hospodářské komory by týden volna pro otce měl spadat do systému zaměstnaneckých benefitů. Obává se zejména menších zaměstnavatelů, pro které by mohl týden znamenat vážný problém. Nebudou sice muset týden volna proplácet, protože se jedná o nemocenskou dávku, ale budou zaměstnance postrádat o týden déle.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky