Budoucí výpočet důchodu. Co se změní?

Důchodová komise navrhovala mimo jiné sdílení vyměřovacího základu pro výpočet důchodu obou manželů v jednotlivých letech během trvání manželství. MPSV však tento návrh odmítlo. Manželům se tedy budou důchody nadále vypočítávat individuálně, což je pozitivní.

Ilustrační fotografie

Výpočet důchodu závisí na celém průběhu vlastního pojištění. Na výši důchodu v roce 2015 má tedy vliv například již doba studia na střední škole nebo výplata v roce 1986. Státní důchod totiž závisí na získané době pojištění a příjmech od roku 1986, ze kterých bylo zaplaceno důchodové pojištění. Výpočtová formule důchodu je již nyní poměrně složitá a někteří žadatelé o důchod musejí řešit nesrovnalosti s ním spojené během svého produktivního života, neboť kupříkladu některý z bývalých zaměstnavatelů nesplnil svoji zákonnou oznamovací povinnost. Sdílení vyměřovacích základů pro manžele by bylo administrativně velmi náročné i třeba proto, že někteří žadatelé o důchod vstoupí do manželství vícekrát. Případné nejasnosti v průběhu pojištění by přitom měly dopad na výpočet důchodu obou manželů.

„Primárním cílem sjednocení vyměřovacích základů manželů bylo odstranit příjmové nerovnosti v důchodu, neboť ženy mají zejména kvůli péči o děti nižší průměrný důchod než muži. Fungující manželské páry však hospodaří společně, nepotřebují státní narovnávání důchodu. V praxi by sdílení vyměřovacího základu naopak mohlo být pro ženy nevýhodné, a to například v případě, že manžel byl pohodlný a pracoval pouze příležitostně, přičemž hospodaření domácnosti financovala manželka, která se navíc nechtěla kvůli dětem rozvést. Pokud by došlo k rozvodu až v předdůchodovém věku, potom by měla žena důchod nižší, zatímco její lenivý bývalý manžel by si bez vlastního přičinění přišel naopak k vyššímu důchodu,“ hodnotí situaci Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Témata: důchodci | důchody

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky